FANKLUB DIOXINŮ

Na úvod nutno podotknout, že se zde nemíníme zabývat technickými specifikacemi dioxinů. To bychom zabředli do ryze odborných diskuzí typu: patří mezi dioxiny 210 nebo jen 75 různých chemických látek? Profesionální chemik nebo toxikolog se tedy v tomto klubu nepokochá. My jsme tu od toho, abychom tématiku zjednodušili a zpřístupnili i běžnému čtenáři. To aby věděl s čím má tu čest. Tak hurá do toho.

Bratr dioxin je zaslouženě považován za jednu z nejjedovatějších látek se kterou máme tu čest. Jen pro představu: oproti oblíbené cyankáli je až 40× jedovatější. Mňam. Vězte, že zdravotní poruchy nastávají již při kontaminaci stopovým množstvím. Řečeno srozumitelněji stačí miliardtina (někdy jen směšná  biliontina) a můžete mít problém. Pár zaměstnanců Spolany Neratovice (tedy těch, co přežili drobnou havárku v 60. letech při výrobě chlorovaných pesticidů) by mohlo vyprávět. Jedná se o plynný prevít. A mimo to se nerozpouštějí ve vodě a s oblibou se ukládají v tucích.

 

Odkud se berou dioxiny?

Je to jako se vším. Naivní vědec něco vymyslí, podnikavý průmyslník uvede do praxe a zbytek světa to odnese v okamžiku kdy se zjistí, že vědec všechno nevěděl. Mimochodem napadne vás jediný vynález, který by na 100 procent fungoval? Bez rizik, následků, negativních vlivů? Nás nejspíš ne.  A ani přítel dioxin není výjimkou.

Dioxiny nejsou ničím jiným něž jakýmsi nechtěným vedlejším produktem při spalování nebo průmyslové výrobě, ve které má prsty chlór (pozor, nezaměňovat s fluorem). Chlór je vůbec prevít. V První válce byl dokonce používám jako bojový plyn. (Lidská fantazie a vynalézavost nezná mezí, že?)

 

Lidé se logicky domnívají, že nejvíce dioxinů se do ovzduší dostává ze spaloven odpadů. Je to mylná domněnka. Spalovny jsou legislativou nuceny produkci dioxinů omezovat prostřednictvím velmi, ale velmi nákladných zařízení. Paradoxně tak relativně mnoho dioxinů do ovzduší uniká z komínů těch lidí, kteří se sice logicky domnívají, ale přitom se hluboce mýlí. Největším producentem dioxinů je v současnosti tzv. nedokonalé spalování.

 

Dioxiny se dostávají na svět hned několika způsoby

  • při výrobě pesticidů v chemičkách

  • při výrobě polychlorovaných bifenylů, tedy PCB

  • při bělení celuózy chlorem (tedy vpodstatě při výrobě papíru)

  • při výrobě látek, které bsahují chlór (například PVC)

  • při výrobě chloru samotného při použití grafitových elektrod

  • při spalování odpadů 

  • v metalurgii

  • při požárech / při hoření, kdy hoří látky obsahující chlór

  • ... a věřte nevěřte i při spalování uhlí v kamnech.

 

V České republice se do ovzduší ročně uvolní necelý jeden kilogram dioxinů Na tomto kilogramu se podle statistik 83% podílejí požáry. Z lidské činnosti jako takové to je údajně něco kolem 180 gramů. Zařízení na energetické využití odpadu (hezky česky spalovny) v Brně, Liberci a Prace vypustí necelé 0,2 gramy. Energetický průmysl dodá něco kolem 3,5 gramů. No a domácí kamna a krby vypustí ročně zhruba 14 gramů dioxinů. Další možné srovnání naleznete v tabulce níže.

 

Graf z časopisu Odpady 12/11 ukazuje naměřené hodnoty ve velmi překvapivém světle.

Dioxin má rád skandálky

Většinu dioxinových skandálů se ale vždy podařilo ututlat. Jako například ten ve Spolaně (pro soudruhy žádný problém). Nicméně dlouho se ututlat nepodařil účinek vykutáleného Agenta Orange. Většina z nás ani netuší o co jde a maximálně ho známe z amerických filmů z Vietnamu. Těžko dnes soudit bylo-li použití A.O. plánovanou (a tedy vyhlazovací/genocidní akcí ze strany spravedlivých Američanů) nebo (a to asi spíše) o další z řady osudových omylů mladých chemiků. O co tehdy šlo? Američanům dělali Vietnamští partyzáni neustále potíže. Schovávali se v podzemí a pod hustým porostem pralesů a vůbec nechtěli válčit podle pravidel, která se vyučovala ve West Pointu. Spousta amerických vojáků v téhle guerillové válce zbytečně zařvala a tak bylo třeba něco dělat (vzdát to nepřipadalo v úvahu). V sázce byla přeci prestiž pána v Bílém domě). A tak byl přizván Agent Orange. Měl za úkol zlikvidovat listy pralesů (tedy použit jako  tzv. defoliant). Nic víc a nic míň. Pod holými pahýly by byli vietnamčíci vidět a dorazit je by bylo úkolem pro pár vrtulníků. 

 

Jenomže Agent Orange byl skutečným agentem a to ve službách někoho třetího. A to jen ve Vietnamu ho Američané vykropili přes 50 000 000 kg.

Výsledek? (Zde článek o pokusu o nápravu ze strany USA.)

Američtí veteráni, kteří měli to štěstí a tuhle eskapádu přežili začali vykazovat velmi podivné zdravotní problémy. Únavu, neplodnost, poškození jater a rakovinu (pamatujete na úvodní scénu z filmu Rambo I (First Blood)? Jejich děti trpěly různými defekty. Amerika na ně chtěla zapomenout. To samé postihlo i postižené oblasti ve Vietnamu (a kdekoli jinde byl A. O. použit). Hrůzné deformace narozených dětí, zvýšený výskyt rakoviny. Země zničená účinky herbicidu (to měl A. O. původně podle návodu k použití být) na které už nejspíš nikdy nic neporoste a pokud ano, bude lepší o tom nevědět. Tahle celá tragédie made in USA vznikla jen proto, že onen neškodný herbicid byl silně kontaminovaný naším starým přítelem: dioxinem. Kdo za to tenkrát mohl, napadá nás.

 

Další legendární skandálek zažilo malé italské městečko Seveso. Tam v roce 1976 došlo k havárii místní chemičky. Během katastrofy uniklo na první pohled malé množství ... asi 2 kg dioxinů. Na následky otrav v Sevesu onemocněly řádově stovky lidí. Okolí Sevesa je nyní nechvalně proslulé extrémně vysokým výskytem rakoviny.

 

Zde několik odkazů pro ty, kteří ještě nemají dost.

Se svou přichází i slovenský Greenpeace ZDE.

ZDE trocha encyklopedické rétoriky.

O Dioxinech na stránkách Arnika ZDE.

Zdroje: szpi.cz, časopis odpady, internetové materiály.

Dioxin je zaslouženě považován za jednu z nejjedovatějších látek se kterou máme tu čest. Jen pro představu: oproti tradiční cyankálii je prý až 40x jedovatější.
V České republice se do ovzduší ročně uvolní necelý
JEDEN kilogram dioxinů
Skoro polovina veškerých emisí dioxinů v České republice pochází z nedokonalých  spalovacích procesů. Třeba i z vašich kamen.
Spálením jednoho kilogramu odpadu doma v kamnech nebo kotli se do ovzduší vypustí stejné množství dioxinů, jako při spálení 100 000 tun odpadu v moderní spalovně.
Speciální nabídka nabídka pro členy fanklubu

Pro pány zde máme snížení potence, poškození struktury varlat anebo zmenšení pohlavních orgánů.

Pro dámy zde máme možné poruchy vaječníků a vážná onemocnění dělohy.

Ani děti nepřijdou zkrátka. Dioxinky k nim proniknou placenou i když se bláhově domnívají, že jsou v bezpečí maminčina bříška. Mimo to mohou děti zdarma získat některé vývojové vady.

Pro všechny tu pak je skvělá nabídka poškození imunitního systému, metabolismu a hormonálního systému. Pro úplnost je však třeba uvést, že každý organismus reaguje různě. Jak, to vám ale nikdo neřekne.

 

Korupce_po_3_pivu_jiří_strádal.jpg

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu