FANKLUB POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ (PCB)

 

Co je to zač ta kapela PCB? Podle chemických expertů, odborníků a specialistů jsou PCB substituční deriváty bifenylu. Jsou silně hydrofobní. Prvně se je povedlo vykutáleným vědcům syntetizovat v roce 1881.  

Vedle téhle kapely zní i ten nejdrsnější hardcore jako kýčovitá vesnická kutálka

Tenhle soubor má totiž celkem asi 210 členů. Odborníci a specialisté se na přesném počtu nemohou shodnout. Podobně jako u Alexandrovců. Jeden člen je lepší než druhý. Původně se ve 30. letech v USA do téhle kapely vkládaly velké naděje. A opět u toho stáli vědci, odborníci, specialisté a další paka. Kapela aspirovala na nejedno ocenění za svou tvorbu. Jenomže to ještě v dobách, kdy se hrála v rádiích, společenských večírcích. Kritika nešetřila chválou. Až ...až jednoho dne ukázal tenhle band svou pravou tvář. V 60. letech se to všechno nějak zvrtlo a PCB z hitparád zmizely.

 

Jistá teorie tvrdí, že polychlorované bifenyly jsou náhodně vybranou skupinou nebezpečných látek, kterou proslavili na úkor jiných nebezpečných látek novináři, politici. Tudíž měly bifenyly prostě štěstí a skvělou mediální podporu. My se domníváme, že pravda bude, jako většinou, někde na půli cesty tam i zpátky.

 

Ale teď už vážně. Polychlorované bifenyly skutečně vymysleli myslitelé v USA, odkud se pro velký úspěch začaly šířit po celém světě (samozřejmě, že ne samy, od toho tu byl obor export import). Bylo je možné odhalit v transformátorech, hydraulických zařízeních, teplonosných médiích, chladicích zařízeních nebo jako běžná nevinná aditiva v barvách, lacích či tiskařských barvách. Zlom nastal v 60. letech, kdy jiná parta odborníků zjistila, že PCB (což je, jak vám asi došlo, zkratka pro polychlorované bifenyly) nejsou zas tak úplně docela a vůbec neškodné, jak vykřikovaly propagační letáky chemiček. Kde se vzaly tu se vzaly v potravinovém řetězci na jehož konci trůnil sám pán tvorstva a jejich objevitel.

 

Co se nám na PCB tolik líbí?

Především jejich nízká toxicita. Ale nesmutněme. Silný je jejich účinek coby kumulativních jedů. Velmi špatně se z těla vylučují. U doposud živých živočichů (například kraviček) se vylučují mlékem... ano, tím zdravým mlékem, které na nás volá z každé připitomělé reklamy na dětskou ponravu (i když zde jde převážně o mléko sušené).

Jsou to stálé, nekorozivní a netěkavé látky. Bez zápachu. V podstatě samé ideální vlastnosti. PCB nás však potěší i svými karcinogenními účinky, kdy se hromadí v tukových tkáních, odkud se jen pomalu a neochotně vylučují. Následně se mohou projevit vznikem rakoviny jater nebo slinivky břišní. Nejspíš mají i negativní vliv na imunitní systém a snižují potenci. O tom, že mohou způsobit ekzémy a dermatitidy ani nemluvě. 

 

PCB v méku? V mase?

Jak se PCB do mléka nebo masa může teoreticky dostat? Jak jsme si v úvodu řekli, PCB se běžně používaly v barvách a lacích. A každý farmář, zemědělec nebo jézédák chtěl mít kravín co nejlépe vypadající. Proto chlévy natíral, lakoval. Lakovala se i sila a další místa, kudy se ke kravičkám dostávala jejich potrava. Kravičky se napapaly a PCB se začaly dostávat do jejich mlíčka. V dnešní době je již pravděpodobně velmi mizivá šance, že se touto cestou k PCB dostanete.

Kde všude jsme se s PCB mohli (nebo můžeme) setkat?

V hydraulických olejích ... to jsou oleje, které pohánějí hydrauliky nejrůznějších strojů a soustrojí. Dále pak tzv. izolační oleje. Ty se používají v transformátorech. Dále pak jako aditiva v některých plastech, inkoustech, barvách, lepidlech, voscích, cementu, sádře, apod.

 

V ČR možná stále existují staré stáje, ze kterých nebyly odstraněny původní nátěry obsahující polychlorované bifenyly.

 

Asi nejzajímavější je jejich výskyt v barvách, které se používaly ve velkochovech skotu. Tedy ve velkokapacitních chovech s kovovými konstrukcemi, silážními jámami a podobnými zařízeními. Podle Státní veterinární správy je možné, že stále existují zemědělské stavby opatřené nátěry s obsahem PCB, které mohou zvířata olízat nebo jinak pozřít. Ono totiž aby bylo jasno, takový starý nátěr s obsahem PCB nejde jen přetřít. Tím se problém  zdaleka nevyřeší. Jen zakryje.

Od ledna 2012 se snížil minimální limit pro PCB pro hovězí, vepřové a drůbeží maso z 200 nanogramů na gram na 40 nanogramů na gram. Toto snížení platí i pro mléko a výrobky z něj. Živočišné produkty s obsahem vyšším než nejnižší limity je považováno za nepoživatelné. 

 

Vynikající zpráva pro členy fanklubu je to, že díky PCB není možné tyto oleje dost dobře recyklovat (procesem rafinace) a zároveň obsah PCB eliminovat. A mimo to recyklovaný olej s obsahem PCB je de-facto neprodejný. Oleje s obsahem PCB se spalují (alespoň v Německu určitě). A to při nadmíru vysokých teplotách ... nad 2.000 stupňů pana Celsia.

 

Smutná, avšak nezaručená zpráva na závěr. Polychlorované bifenyly začaly být po výše uvedených zjištěních údajně stahovány z výroby a prodeje. V Československu byla jejich výroba zastavena přibližně v roce 1984. Poslední legální použití výrobků obsahujících významné množství PCB bylo možné ještě v roce 1986...říká zpráva. Nás by zajímalo poslední nelegální použití. To ve skutečnosti může být sice nelegální, ale i neúmyslné. PCB se mohou vyskytovat v některých bazénových nátěrů, sanitárních barvách, polyuretanových nátěrech nebo nátěrových barvách na bázi chlorokaučuku. 

Odhaduje se, že dosavadní světová produkce PCB je
1,5 milionu tun
Limity pro obsah PCB v mase a mléku byly od ledna 2012 sníženy z 200 nanogramů 1 gram na 40 nanogramů na jeden gram.

NĚKTERÉ Z MATERIÁLŮ S OBSAHEM PCB, KTERÉ SE MOHOU STÁLE VYSKYTOVAT V TZV. CHOVNÝCH PROSTORECH.

 

  • Nátěrové hmoty na bázi chlorokaučuku (H1000, H2001, H2003, H2006, H2008.

  • Barva k nátěru bazénu H2202

  • Barva na značení silnic H2202

  • Sanitární barva S2993

  • Epoxyeseterová barva S2363

  • Polystyrenový lak S1815

  • Polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851

 

Použití barev lze někdy zjistit ze stavební dokumentace.

Zdroj: Státní veterinární správa.

Jste-li farmář nebo chovatel něčeho, a máte-li podezření, že v některých prostrech mohou být nátěry s obsahem PCB, kontaktujte místní veterinární správu. Vyšetření jednoho vzorku stojí něco kolem 2500,- Kč.

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology