Jeden takový nepopulární názor na věc


Představte si čistě hypoteticky: budete placeni za úklid odpadků v okolí svého domu. Platit vás budou ti, kteří tam ty odpadky pohazují. Všichni jsou spokojeni. Ti, co dělají nepořádek, i vy, kdo to uklízíte a dostáváte zaplaceno. Ekonomicky se jedná o krásně vyvážený vztah. Jenomže najednou začne odpadků ubývat. Bude toho na uklízení méně. To se vám líbit nebude, protože byste tak mohli přijít o peníze za úklid a možná i o práci. Snižování množství odpadů pak bude něco, o čem nebudete chtít slyšet. Budete raději, když odpadků bude ještě víc a víc, abyste měli co uklízet a za co pobírat peníze. Je to tak? Můžeme tedy říci, že

ČÍM VÍCE SE BUDE OKOLO ODPADŮ TOČIT PENĚZ, TÍM MENŠÍ ŠANCE BUDE NA SNIŽOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ.

Asi ano, že? I když tímhle příspěvkem si možná zavaříme. Ale neva. Zelené ideologie nás moc neberou a vždy jsme spíše spoléhali na vlastní rozum. A to máme v úmyslu i nadále. Proto vznikl tenhle imaginární fanklub jedné kacířské myšlenky. Kacířské proto, protože odporuje všemu, čemu věříme a co si povětšinou myslíme, že je správné. Taky protože se staví čelem k zaběhnutému systému, korytům toků peněz a především proti stereotypu, jakým jsme se naučili na odpady, jejich třídění a likvidaci dívat.

CELKOVÁ HODNOTA TRHU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR MÁ HODNOTU KOLEM 35 MILARD KORUN.

Takže, co měl znamenat ten úvod. Chtěli jsme po vás, abyste si představili, že vás platí za úklid odpadků. A naznačili jsme, že pokud vás odpadky budou živit, nebude se vám líbit, když jich začne ubývat. To byla pointa. Chtěli jsme tak vaše myšlenky upřít k jádru celé věci. Ta zní nějak takhle: mají zpracovatelé odpadu zájem na snižování množství odpadu, když na odpadu vydělávají? My si odpovídáme, že NE. Byli by sami proti sobě. Čím více odpadu, tím lépe. Není bez zajímavosti, že velké odpadové firmy mají v majetku i firmy na energetické zpracování odpadů. Tedy spalovny nebo teplárny.

My na různých místech těchto stránek říkáme, že jedinou spolehlivou cestou k řešení problematiky odpadů je snížení jejich produkce. Omezit nadvýrobu. Začít výrobky balit účelně. Neplýtvat. Myslet. Jenomže tyhle naše naivní myšlenky narážejí na železobetonovou hráz konzumu a peněz (ostatně které rozumné myšlence se tohle nestane, že?). Pojďme se v krátkosti a stručnosti a jen tak letmo po povrchu podívat na systémy sdružených sběrů. Tedy systémy, díky kterým můžeme třídit plasty, sklo, papír, elektroniku a kdoví co ještě. Tyto systémy (Eko-kom, Asekol, Elektrowin, Ekobat, Elektrolamp, Rema a v podstatě se to dá vztáhnout i na systémy zpětného odběru pneumatik a dalších komodit) jsou financovány výrobci. Abyste rozuměli, výrobci se musejí postarat o odpad, který produkují, a to řeší právě prostřednictvím těchto systémů (podobně jako jsme si v úvodu řekli o fiktivní postavičce, která uklízí odpadky okolo domu). A prostřednictvím různých recyklačních poplatků to spolufinancujeme i my spotřebitelé. Tyto systémy se pak starají o to, aby odpadky po jejich chlebodárcích byly vytříděny, zrecyklovány, popřípadě zlikvidovány. Princip, na kterém fungují, je jednoduchý. Od jejich zřizovatelů (výrobců / prodejců) jim přicházejí peníze. Ty peníze se vezmou a naloží se s nimi tak, aby nebyl generován žádný zisk (jsou to ze zákona neziskové firmy). To znamená, že se pořizují sběrné kontejnery, zajišťuje se logistika, smlouvy s provozovateli apod. Zároveň se pořizují reklamní kampaně, tisknou se letáky a samozřejmě se hradí i provoz těchto sdružených systémů.

JENOMŽE pokud máme na jednom konci úsečky potřebu množství odpadu snižovat a na konci druhém potřebu dostatku odpadů pro provozování jeho likvidace, pak se nám úsečka zakulacuje do kruhu, po jehož obvodě se cestuje odnikud nikam. Protože aby tyhle sdružené systémy mohly existovat a oblažovat nás informacemi o nutnosti třídění odpadů a recyklace, musejí mít dostatek odpadů, a tím i peněz od svých zřizovatelů. V okamžiku, kdy by se například přestaly používat plastové obaly, systém by se zakymácel v základech. Nejvíce to asi platí o elektroodpadu, kterým se u nás zabývá hned několik subjektů.

Takže, mají tyhle systémy nějaký zájem na řešení otázky neustálého nárůstu množství odpadů? Nebo z něj naopak mají radost? Lze se domnívat, že tyto systémy tak nějak uplatňují jistou formu greenwashingu. Navenek se tváří a dělají vše proto, aby budily dojem spasitelů a ekologických mesiášů. Někde uvnitř jejich sídel se však modlí, aby odpadů bylo víc a víc. Protože víc odpadů znamená víc peněz.

Nesmysl, řeknete si možná. To přeci není možné. No jo, to jsme si mysleli o spoustě věcí a jak to nakonec dopadlo, že? My v žádném případě nechceme brojit proti těmto sdruženým systémům. Kritizovat je nebo jim házet klacky pod nohy. Chceme jen poukázat na realitu, která jejich existenci provází. A v neposlední řadě, můžeme se úplně mýlit. Být vedle. Balamutit vás. Nebo se vás dokonce snažit obelhat. Ano, to klidně můžeme. Jenomže proč bychom to dělali, když bychom z toho neměli ani korunu ;-)

Samozřejmě, že se naše kacířská myšlenka netýká jen oněch sdružených systémů. Bylo by nefér, kdyby to tak vyznělo. Týká se to všech subjektů, které na odpadu profitují nebo z něj žijí. Podobně jako výše zmíněné systémy potřebují dostatek vytříděného elektroodpadu, plastů a skla, potřebují svozové firmy i dostatek odpadu směsného. Úklidové firmy potřebují co největší svinčík na ulicích, dostatek psích exkrementů. Jinými slovy, pokud se z odpadu stane zdroj příjmů, pramen nesmí vyschnout. Jen se musí všichni navenek tvářit, že to tak není. A aby se mohlo uklízet, zpracovávat a recyklovat, musí se více vyrábět, viďte?

POKUD SE UŽ ODPADY STALY ZDROJEM PŘÍJMŮ, PAK TENHLE PRAMEN NESMÍ VYSCHNOUT.

Co říci na závěr? Snad to jen nějak uzavřít. To, co jste si přečetli, je názor. „Kacířský“, ale pořád názor. Svět totiž není takový, jaký ho vídáme v oficiálních médiích a na billboardech. Svět je prevít, který se jinak tváří a jinak se chová. Udělejte si svůj názor a třiďte odpad. Ono to totiž smysl má. Když už není v silách lidstva jeho množství omezit, je v našich silách se o něj alespoň postarat. Za ty prachy, co skrze odpady tečou, to stojí, ne?

#obchod #odpady

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu