Na nádražích můžeme třídit. Konečně!České dráhy s velkou pompou ohlásily nezvratnou skutečnost, že umožní cestujícím třídit odpad na více než pěti stech nádražích v České republice. U spuštění akce samozřejmě nechyběly kamery, fotografové, novináři a veliké řeči. Kromě skutečnosti, že nyní budeme moci odpad separovat i na nádražích a že projekt poskytne zaměstnání několika zdravotně postiženým, už jen schází vyrazit pamětní mince a říct si: Konečně, to jim to trvalo. Na pražském letišti už také můžeme třídit odpad nějaký ten rok, že?

Takže dobrá. Na nádražích státních Českých drah můžeme třídit odpad. To by nás ovšem nemělo vést k domněnce, že by České dráhy (potažmo stát) měly zájem na tom, aby se tuny odpadků, které se denně na nádražích sesbírají, nedostaly do směsného odpadu. To ani náhodou. K tomuto kroku dohnala České dráhy (a potažmo stát) vcelku obyčejná podlost. To, že na nádražích můžeme třídit odpad, má totiž úplně jiné příčiny.

Soudě podle tiskové zprávy MŽP, za vším stála aktivita současného ministra životního prostředí (ano, R. Brabce) a jeho týmu. Úředníci totiž nedokázali vysát do dna nabízené evropské dotace, a tak hrozilo nebezpečí, že by se nevyčerpané peníze musely do Bruselu vrátit. Krizový management tedy našel vcelku chytré a nutno dodat, že i překvapivě užitečné řešení. Necelých 25 000 000 korun bylo investováno právě do odpadkových košů na tříděný odpad.

Na každém koši bude informační panel, který bude připomínat výsledky realizace projektu v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 a představí nový Operační program Životní prostředí 2014-2020, prozradil ministr Brabec. O tom, jesli bude na koších i jeho fotografie a krátký životopis, se nezmínil.

Tato skutečnost vrhá na celou třídicí akci temný stín zklamání, viďte. Stejně jako já jste se možná domnívali, že České dráhy konečně dostaly rozum a on je za vším jen prachsprostý kalkul. Ale mohlo to dopadnout ještě hůře, ty peníze mohly zmizet úplně jinam.

Teď už zbývá jen věřit, že šikovní úředníci zajistili i to, aby tyto koše někdo pravidelně vysypával, a v úplně nejlepším případě, aby se odpad z nich dostal alespoň k recyklačním linkám.

#odpady #tříděníodpadu #Českédráhy

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology