top of page

PŘEČTĚTĚ SI: Thomas Hylland Eriksen, Odpady


Knížek o odpadech nevychází mnoho. Proto je vcelku logické, že o každou z nich je, nebo by přinejmenším měl být, zájem. Jedním z takových ojedinělých počinů je i tenká brožurka T. H. Eriksena s prostým českým názvem Odpady, z vydavatelství Doplněk. Norský autor se nezabývá odpadem jako takovým. Odpad je spíše jakési spojující téma, kolem kterého se točí autorovy úvahy nad důsledky naší minulosti, které říkáme přítomnost. Důsledky modernity, jak říká anotace na zadní stránce.

Knížka se čte plynule. Je koneckonců určena pro laickou veřejnost. Našince může poněkud zaskočit to, že autor popisuje zcela výhradně prostředí Norska, které je mu důvěrně známé, zatímco nám s největší pravděpodobností naopak. Nicméně časem vyjde najevo, že současná norská společnost se od té naší zas tak moc v některých věcech neliší. Tedy pokud jde o odpady, plýtvání a povrchnost. Autor rovněž často pracuje s filosofií a psychologií, kdy cituje známé i méně známé autory a jejich myšlenky staví do jedné roviny s realitou, kterou má očividně velmi reálně a pragmaticky nastudovanou. A co je na knížce nejvíce sympatické, je pravděpodobně to, že její autor má smysl pro humor, není žádný environmentální pomatenec a že se nás pokouší naučit na odpady nahlížet ne jako na samostatný problém, ale jako na součást celkového problému, který s naší existencí máme.

bottom of page