Ekologie jako prodejní argument


Ze slova ekologie se stal výraz bez obsahu. Nebo lépe řečeno stal se z něj opakovaně použitelný obal, do kterého lze schovat cokoli překrouceného a pěkně poskládaného tak, aby to zákazníkovi vyhovovalo.

My dnes chápeme výraz ekologie jako něco, co má pozitivní vliv na životní prostředí. To ekologické „něco“ by mělo životní přírodní chránit. V optimističtějším případě pak rovnou zachránit. A to ještě nedávno se říkalo, že když je něco ekologické, škodí to prostě jen „méně“. Časy se mění a slovo ekologie posílilo.


Co je to ekologie?

Původní význam slova ekologie nemá zas tak moc společného s významem tohoto slova tak, jak ho chápeme dnes. Slovo ekologie prý pochází z řeckého výrazu pro „obydlí“ a „nauku“. Ekologie byl termín, který zavedl jistý Ernst Haeckel koncem předminulého století. Haeckel (velký stoupenec darwinismu) tehdy chápal význam slova ekologie jako čistě vědeckou disciplínu, která studovala vztah živých organismů mezi sebou. A tehdejší svět toto slovo chápal stejně s ním. Až mnohem později, pomocí oslího můstku, došlo k částečné změně významu slova ekologie tak, jak ho běžně používáme my. Tedy vztah mezi živými organismy a prostředím v komparativním slova smyslu. Konečnou fází metamorfózy tohoto slova je pak právě jeho zkrácená podoba „eko“, se kterou se dozajista všichni důvěrně známe.


Co je eko je dobré. Myslíme si, protože to čteme v novinách, slyšíme v rádiu a televizi nebo čteme na internetu. A to, že si my zákazníci myslíme, že vše co je eko je dobré, vědí lidé, kteří se zaobírají disciplínou zvanou marketing. Co je marketing všichni víme. Zjednodušeně řečeno, je to způsob, kterým se mění myšlení lidí tak, aby si koupili zboží, pořídili službu, nebo uvěřili čemukoli, co zadavatel po marketingu chce.


Je mnohem snazší lidi klamat, než je přesvědčit, že jsou klamáni. Říká klasik.

Není to zas tak dlouho, co měla rozvážková služba Rohlík.cz v nabídce několik stroužků pomeranče zabaleného v plastu (obrázek vpravo). Z pohledu té ekologie naprosté barbarství. Díky masivnímu sdílení na facebooku majitel rohlíku.cz s notnou dávkou nelibosti produkt z prodeje stáhl. Jenomže pak si on (nebo jeho marketing) uvědomil, že právě v tomto může být další prostor pro jeho podnikání. Ano, v ekologickém přístupu. A dnes již zachraňuje planetu a nabízí ekologický nákup. A tady se konečně dostáváme k jádru věci.


Co je to ekologický nákup? Může vůbec v dnešní době existovat? Jistěže ano. Vezmete si tašku, jdete k pekaři, který peče ve vašem městě. Jdete k zelináři z nedaleké farmy. Zajdete k místnímu řezníkovi. V sámošce pak nakoupíte to, co už jinde nekoupíte, protože to zlikvidovaly obchodní řetězce. Nula emisí, nula odpadů. Ale v případě rohlíku? Co je pěkně prosím ekologického na desítkách dodávek, které dnes den co den jezdí pomateně městem, aby líným zákazníkům dovezly jejich nákupy? Nic.Jenomže na druhou stranu nelze téhle rozvážkové službě upřít to, že v rámci své potřeby růstu (vydělat víc) alespoň vzdělává své zákazníky. Upozorňuje je na to, že je možné snížit spotřebu jednorázových obalů. To je bezesporu chvályhodné. Jedná se o přímo učebnicovou ukázku toho, jak lze ekologický přístup promítnout do obchodních strategií. Je to dobře? Je to špatně? Těžko říct.


Každá ekologická činnost, která má něco společného s ekologií, je v první řadě obchodní příležitost.

Lze předpokládat, že (nejen) rohlík, ale i ostatní firmy fungující na stejně jednoduchém principu rozvážky, budou tzv. ekologický přístup stále více a více zahrnovat do svého marketingu. Jinak řečeno ekologie pomůže prodávat. Dávají totiž firmám konkurenční výhodu. A dokáží-li marketéři tu ekologii patřičně zkrotit a zjednodušit, pak má tento výraz před sebou velikou budoucnost. Výsledkem pak bude možná to, že ekologie se stane čistě marketingovým termínem a skuteční ochránci přírody se budou muset poohlédnout po nějakém jiném slově, kterým budou označovat svou činnost. Činnost, na které sice většinou nic nevydělají, ale kterou pro životní prostředí dělají víc, než všechny rozvážkové služby a startupy dohromady.

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology