top of page

Odpověď na otázku „kam s tím“ je tu


Takže, kam s tím?

Tedy v tomto kontextu správně řečeno: „kam s ním“. Ačkoli již existují vyhledávače sběrných míst některých kolektivních systémů, přeci jen na trhu chybělo jednoduché komplexní řešení. Řešení, které by pomohlo k tomu, abychom snadno a rychle zjistili, kde je nejbližší místo, kam můžeme vyhodit to či ono. To, že lidé nevěděli kde mají nejbližší místo zpětného odběru nebo možnost se odpadu zbavit, velmi často vedlo k tomu, že odpady končily jinde, než skončit měly. S vynikajícím řešením, jak tyto informace předat mezi lidi, přišel na začátku roku 2020 spolek Ukliďme Česko. Ten známe podle celorepublikových akcí, během kterých se uklízí nepořádek z veřejných míst. Akce se stala oblíbenou, populární a známou. Což je jen a jen dobře. A aplikace se zdá být dalším logickým krokem k cestě za optimálním nakládáním z odpady. Jinak řečeno jde o zásadní krok ke zlepšení nakládaní s odpady, který přichází nikoli ze strany úřadů nebo regulačních orgánů, ale z potřeby a logického uvažování. Místo restrikcí řešení.


Kam, kde a kdy

Projekt „Kam s ním?“ poradí, jak správně nakládat s mnoha druhy odpadů resp. kde lze legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jak běžný odpad z domácnosti, tak například prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa, která lze jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst a další budou průběžně přibývat.

Samozřejmě že úspěch a funkčnost takové aplikace jsou odvislé od její údržby databází, aktualizací i správnosti údajů, které sbírá. Jde o webovou aplikaci, nikoli aplikaci jako takovou. Nicméně stránka skvěle funguje jak na desktopovém počítači, tak i na mobilním telefonu. Zapnete-li polohové služby, aplikace vám ukáže sběrná místa přímo ve vašem okolí, takže odpadá složité zadávání adresy ručně. Vezmeme-li v potaz jak úspěšně se rozvíjí akce Ukliďme Česko, nemám o osud aplikace sebemenší obavy. Věřím, že mimořádně zajímavá i pro partnery, kteří se budou podílet na financování jejího provozu.


Aplikaci najdete na adrese: https://www.kamsnim.cz


-mhb-

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page