top of page

Představujeme Reuse Centrum Plzeň


Reuse Centrum Plzeň

Zajímá vás, kam můžete v Plzni a okolí odevzdat nepotřebné věci a předejít tak tomu, aby zmizely v nenávratnu skládky nebo spalovny? Vyzkoušejte Reuse Centrum Plzeň. Co že to je Reuse Centrum? Je to místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo jiný využít. Tyto věci se pak vracejí do oběhu, čímž se prodlouží jejich životnost a tato zařízení doslova hmatatelně předchází vzniku zbytečných odpadů. Tato centra jsou provozována městskými nebo obecními úřady, často ve spolupráci s místními odpadovými firmami. Jde tedy o zařízení financovaná z obecních nebo firemních zdrojů. Zcela jiný přístup stál u vzniku Reuse Centra v Plzni v areálu Koterovská 158. Reuse Plzeň bylo otevřeno 7. 7. 2021 a za jeho vznikem je osobní iniciativa Petry Kaldové.


Reuse Centrum Plzeň

Jak vzniklo Reuse Centrum Plzeň?

Dovolte zde ocitovat slova zakladatelky reuse Plzeň, paní Petry Kaldové, která nejlépe ilustrují, jak osobní zainteresovanost a zkušenost může přispět svou malou měrou ke změně toho, jak na materiální svět pohlížíme dnes.


„Pracuji 20 let se stavebním a demoličním odpadem a vnímám to neustálé mrhání zdroji, které je všude kolem nás. Jednoduše ,konzumní společnost´. Vnímám, jak nedostatek informací a vědomí o stavu životního prostředí vede hodně lidí k tomu, aby ,konzum´ považovali za hlavní měřítko životní úrovně! Pod vedením svého otce jsem hned na začátku svojí podnikatelské cesty pochopila, že nejlepší vzorec chování pro šťastné a udržitelné přežití je – CHOVAT SE JAKO DOBRÝ HOSPODÁŘ, KTERÝ CHYTŘE NAKLÁDÁ S DARY, A ZÁROVEŃ SE NEBRÁNÍ TOMU, POMOCI DRUHÝM! A to je uvědomění, které mě vedlo k založení Reuse Centra u nás v Plzni. Skrze dary předcházet vzniku odpadů a zároveň dokázat pomoci potřebným nebo podpořit ty, kteří konzumní společnost odmítají.“


Reuse Centrum Plzeň

„Ráda připomínám svou mateřsko-babičkovskou myšlenku, která zní: „Kdybych se mohla dožít 200 let, přála bych si vidět svoje pra-, pra-, pravnoučata žít alespoň tak, jak žijeme dnes my – v dostatku a hojnosti, nezavaleni odpadky! Tak proto je tady první centrum Reuse v Plzni, kde každý den přijímáme nepotřebné, ale funkční věci, které už u původních majitelů ztratily využití nebo je nahradily věci modernější.“


„Zároveň k nám chodí lidé, kterým nevadí koupit si již použitou věc – předměty prodáváme za symbolické ceny. A zdůrazňuji, že nakupovat u nás může každý!

Jedná se ryze o moji iniciativu. Nevyužívám žádné veřejné financování, vše hradím ze svých zdrojů a prodeje. Neskutečně mě těší zájem lidí, kteří začali navštěvovat moje Reuse Centrum, protože princip RE-USE pochopili a snaží se o lepší svět spolu s námi!“


Význam reuse center, lhostejno, jsou-li založena obcemi, firmami nebo jednotlivci, by měla v budoucnosti hrát zásadní roli k docílení toho, čemu říkáme udržitelná ekonomika. Jistě, jejich existence bube vždy trnem v oku výrobcům. A to do té doby, kdy si i tito uvědomí, že současný stav, kdy jejich hlavním cílem je krátkodobý ekonomický zisk, je mrhání surovinami a koneckonců i penězi, o které jim v první řadě jde. Stejně tak i nám by měla reuse centra pomoci v tom, abychom se věcí nezbavovali bezhlavě, ale o jejich dalším osudu přemýšleli a nebyli jsme líní udělat něco málo navíc. Udělá-li málo několik milionů lidí, přestává to být málo málem, že?


Více o oblasti Reuse si přečtěte ZDE.

 
Reklama kniha VirgaComments


Commenting has been turned off.
bottom of page