top of page

Vesničko má středisková v 21. století


Kontejnery na tříděný odpad

Ve středočeské obci Třebotov, která se řadu let nechtěla šťourat ve svém odpadovém hospodářství a raději je dotovala asi milionem ročně, začalo svítat na lepší časy. Nový zákon o odpadech přiměl vedení obce, aby se celou problematikou začalo zabývat: zákonné podmínky se zpřísní a ti, kdo nebudou redukovat své odpady, se nejspíš nedoplatí. V obecním plátku se objevily komplexní a pro spoustu lidí nesrozumitelné informace o plánovaných změnách – a ejhle… vypadá to, že se do toho zřejmě opravdu obuli. Co se tedy přihodilo, co se děje a co je na tom zajímavého?


Od analýzy k řešení

Vedení obce pověřilo ekonomického analytika, aby současnou situaci s odpady prozkoumal a navrhl, co s tím. Ekonom – logicky – šel po finančních tocích. Žádné sluníčkářské řeči o ekologii, jen tvrdá data o tom, jak to svozová firma s obcí koulí, aby dobře vydělala, a jak je každému vlastně jedno, kolik odpadu vyhodí, pokud se každý týden vejde do své popelnice. Tehdy se jasně ukázalo, že tu jsou dva protichůdné zájmy: svozová firma by chtěla vydělat co nejvíc, zatímco obec by chtěla lidi motivovat, aby se snažili mít co nejméně odpadu a poskytovat jim tuto službu co nejlevněji. Logický závěr: obec chce pokrýt část služby z vlastních zdrojů, aby odpadla nemalá položka – část zisku svozové firmy. Spolu s tím chce obec zavést pro občany motivační systém MESOH, aby se snažili redukovat množství směsného odpadu.


Tyto změny jsou běh na dlouhou trať, na kterou se Třebotov vydal až na poslední chvíli. Prvním krokem byla změna v nakládání s bioodpadem, která přišla na jaře. V obci se objevilo 6 stanovišť velkých kontejnerů na bioodpad. Lidé je neustále plní a Technické služby je průběžně vyváží (zdarma). Kromě toho část domácností zůstala u již léta fungujícího svozu biopopelnic od domu v čtrnáctidenní frekvenci od jara do podzimu (od nynějška placeného).


Papír a plasty začne obec od podzimu svážet vlastními silami v pytlích od domů. Kontejnery na tyto komodity budou z obce postupně mizet: aspoň už nebude možné, aby do nich někdo cpal cokoli (stavební suť, staré harampádí apod.), jako se stává. Ostatní komodity - sklo, oleje, kovový, objemný, nebezpečný, ale hlavně komunální odpad – to vše zatím zůstane při starém.


A to zajímavé - cena: dnes se v obci platí 600 Kč za odpady na občana. Skutečné náklady jsou 1240 Kč na hlavu. Uf. Díky tomu, že část svozů separovaného odpadu bude obec provádět vlastními silami (nebude si počítat zisk a část separovaného odpadu zpeněží) a slibuje si, že citelně sníží náklady.


S novým rokem přijde nová vyhláška a nový – spravedlivější systém platby za odpady. Systém MESOH (Motivační a Evidenční Systém Odpadového Hospodářství) pracuje s tzv. EKO body, jejichž získáváním si lidé mohou snižovat náklady – ALE až od dalšího roku! Kdyby se začalo od roku 2022, lidé by si svým chováním střádali body a slevy až na rok 2023, zatímco by za rok 2022 zaplatili jednotně 1200 Kč na občana. Obec chce tento systém zavést zkušebně už na podzim, aby si lidé svým chováním mohli nastřádat EKO body do příštího roku – a nemuseli začínat s plnou palbou 1200 Kč na hlavu. Zavedení nového systému znamená, alespoň zpočátku, spoustu práce navíc pro obec i pro občany. Vypadá to jako racionální a téměř příkladný záměr, jak se celého zhostit. Podíváme se někdy v červnu příštího roku na realitu.


>red<

 Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page