top of page

AUTOSKLA

Jak třídit autoskla, jak se recyklují autoskla

Autosklo je taky sklo. Je totiž i ze skla, které je proloženo bezpečnostní fólií. Autoskla není možné recyklovat spolu s běžným sklem (proto je do kontejnerů na běžné sklo neházejte). Mimo fólie obsahují i různé pryskyřice a tónovací pokovení. V poslední době obsahují autoskla (především čelní) i různé senzory. Ty se nacházejí většinou v místě, kde je vnitřní zpětné zrcátko. Mohou být buď pevnou součástí skla, nebo k němu být připojeny pomocí lepidel či gelových podložek. Ve sklech automobilů můžeme najít i antény. V neposlední řadě jsou pak  součástí skel i zařízení pro jejich vyhřívání.

Co je to autosklo?

Počátky toho, čemu dnes říkáme autosklo (nebo bezpečnostní sklo), lze vystopovat kamsi do Francie, kde byl v roce 1902 udělen patent na skleněné objekty obalené celuloidem. V téže zemi – a jen o rok později – spatřilo světlo světa takzvané laminované sklo. Jelikož výroba tohoto skla byla nákladná, používal se tento vynález nejprve  v průzorech plynových masek během první války. Až někdy kolem roku 1936 v USA někoho napadlo vkládat mezi skleněné desky polyvinylobutyralovou fólii a tím vlastně vzniklo autosklo takové, jaké ho známe dnes.

Pokud nejsme vyložení kutilové, tak opravu nebo výměnu autoskel přenecháváme specializovaným servisům. Servisy pak dopravují autoskla na několik míst v České republice (nebo v Polsku), kde jsou k dispozici recyklační linky. Není tedy úplně pravda to, co radí některé městské části. A sice, že autosklo je pouze velkoobjemový odpad a patří jen do sběrného dvora.

Autoskla odevzdáváme v rámci zpětného odběru, popřípadě do sběrných dvorů. NIKDY ne do kontejnerů na sklo, ani u nich.
V jednom automobilu najdeme v průměru až 30 kg skla, které nelze recyklovat běžným způsobem.
Sunset from a Car Window

Recyklace autoskel není recyklace. Jde o zbavování autoskel všech komponent, které z něj dělají autosklo.

Jak se recyklují autoskla?

Autoskla je možné recyklovat. Ovšem pouze za předpokladu, že se jich dostane velké množství na jedno místo, které je vybaveno patřičnou technologií.

Autoskla se nerecyklují jako běžné skleněné obaly. Proto se je do kontejnerů na obalové sklo nepatří. Je možné je odevzdat jako velkoobjemový odpad do patřičných kontejnerů. Ideální je odevzdat je v autorizovaných servisech. Legální servisy se o použitá skla musejí chtít postarat.

Sebraná autoskla je nejprve třeba rozdělit podle druhu. A sice na skla, která obsahují (polyvinyl butyralové) fólie a na skla, která fólie neobsahují. Předtřídění autoskel má jednak technologický důvod. Zpracování skel bez fólie je snazší (méně procedur). Dále pak důvod ekonomický. Zpracování fóliových autoskel může být až 3x nákladnější.

Následuje drcení. To obstarávají drtičky. Ty dokážíou „sešmelcovat“ jak menší skla z osobáků, tak i ta větší z dodávek a v neposlední řadě i obrovitá skla z kamiónů. Z drtiče pokračuje rozdrcené sklo na dopravníkový pás, který drť dopraví k separátorům. Úkolem těchto separátorů je oddělit od skleněné drtě, kovové součásti a nekovové nečistoty. Rozdrcené autosklo postupuje kolem čidel, které pokračují v odstraňování těch nečistot a příměsí, které unikly pozornosti separátorů. Jedná se o zbytky gumových těsnění, tmelů, fólií nebo samolepek. Některé třídicí linky dokážou skleněnou drť rozdělit podle barev pomocí optických separátorů.

 

Čím je výsledná drť čistější, tím je její cena vyšší. Takže pokud drť obsahuje nečistoty, projde si separačním očistcem ještě jednou. Drť se používá k výrobě skleněných výrobků, popřípadě k výrobě tzv. sklokeramických desek. 

Autoskla Recyklace
Rozbite autosklo

Autoskla nelze recyklovat spolu s běžným obalovým sklem

Co je to vrstvené sklo?

Pokud by byla auta vybavena jen běžným sklem, byla by každá srážka katastrofou. Zloději by si libovali. Naštěstí pro nás vývoj, věda a rozum spolupracovaly a světlo světa tak spatřilo vrstvené bezpečnostní sklo – my mu zde říkáme prozaicky autosklo. Tento druh skla se skládá ze dvou (někdy více) jednoduchých skel, mezi které je vložena polyvinyl-butyralová fólie. Zjednodušeně řečeno, tato fólie k sobě skla slepí, takže i při nárazu do skla fólie znemožní, aby se sklo vysypalo tak, jak to má ve zvyku běžné tabulové sklo. Takto lze zjednodušeně popsat rozdíl mezi skly v okně a v autě. Nicméně princip lepených skel je využíván u výlohových skel, výtahových kabin, skleněných stěn... prostě všude tam, kde by vysypání skla při jeho rozbití způsobilo nějakou patálii, popřípadě i něco horšího.

Dalším využitím tónovaných autoskel se zabývá výzkum Ústavu technologie stavebních hmot a dílců Stavební fakulty VUT v Brně. Tam se pokoušejí najít využití střepů z čelních skel (tedy těch s fóliemi), které nevyužijí sklárny, jako surovinu pro výrobu spékaných obkladů. 

Zdroje: Časopis Odpady, Frýdecká skládka, a. s., 

Odkazy

bottom of page