top of page

SBĚRNÉ DVORY

Jak fungují sběrné dvory

Vše, co doslouží, stává se ihned něčím co nepotřebujeme a nechceme. Tedy odpadem. Platí to i o takových věcech, které si s odpady jen tak nespojujeme. Je to třeba nábytek. Koberec. Suť z rekonstrukce koupelny, lednička, mraznička, poklady nalezené na půdách a ve sklepních zákoutích. I to jsou odpady. I zde platí ono profláklé nerudovské „kam s tím“. Nuže, na sběrný dvůr. A vysvětlíme proč. Sběrný dvůr je jediné místo na světě, kam můžete legálně odvézt a zanechat většinu svých domácích odpadů. A to s výjimkou těch nebezpečných

Do sběrných dvorů je možné odvážet i odpad tříděný 

S čímkoli si nevíte rady kam vyhodit, odvezete do sběrného dvora. Mimo nebezpečných odpadů a pneumatik.

Sberny dvur.jpg

K čemu jsou dobré sběrné dvory

Cílem všech sběrných dvorů je odebírat odpad a zároveň snížit množství odpadů ukládaných na skládky. Pracovníkům sběrných dvorů pomůžete, budete-li vozit váš odpad již vytříděný. Objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru, popřípadě se nejprve poptejte v konkrétním sběrném dvoře, kam máte v úmyslu odpad uložit. Tam už vám poradí, jak s čím máte naložit, aby byl odpad bez problému přijat. V místě bydliště od vás sběrný dvůr převezme odpad zdarma. Živnostníci a firmy většinou zaplatí poplatek stejně jako ti, kteří mají trvalé bydliště jinde.

Co s odpady na sběrném dvoře dál vyvádějí? Především se veškeré odpady roztřídí podle druhu. Některé se třídí za účelem recyklace. Tedy dalšího využití. Jedná se o papír, plasty, sklo, kov, baterie jukněte na sekci recyklace. Část se odesílá do bioplynových stanic, kompostáren – vždy záleží na lokalitě daného sběrného dvora. Jiné se odevzdávají ke spálení nebo likvidaci. Nezpracovatelné odpady se odesílají ke spálení.

Pokud nevíte, co kam vyhodit, zeptejte se u vás ve sběrném dvoře

Jak využívat služeb sběrného dvora

Praxe nám říká, že někteří lidé nacpou do popelnic a kontejnerů směsného odpadu vše, co se tam vejde (i nevejde). Spousta lidí tak nechává u popelnic staré lednice a ta největší boží hovádka třeba i televizory a monitory. Následně přijedou popeláři, kteří nahází tyto odpady do svozového vozu a odvezou na skládku komunálního odpadu nebo spalovny. A to je nejenom hloupé, ale i smutné, viďte?

Do sběrných dvorů nelze odevzdávat úplně vše – což dá rozum. Před tím, než si usmyslíte do sběrného dvora něco ne úplně standardního odvézt, zavolejte tam. Existují totiž druhy odpadů, které mají sběrné dvory zakázáno přebírat. Namátkou jmenujte třeba výrobky obsahující azbest (k likvidaci azbestu je třeba povolat autorizovaná firma – více ZDE). Nebezpečné odpady, odpady obsahující dehet a v poslední době i pneumatiky.

Mimo to jste jistě zaregistrovali, že městské části a obce pravidelně přistavují velkoobjemové kontejnery na odpad, který se do běžných kontejnerů nevejde. Jukněte na internet nebo do nějakého toho agitačního plátku ve vašem městě nebo obci. Pomůže vám to elegantně se zbavit nadměrného odpadu. Více o velkoobjemovém odpadu ZDE.

 

Trocha legislativy pro laiky a mírně pokročilé. Není povinností, ale dobrým zvykem, že každá radnice s počtem obyvatel nad 2000, by měla zřídit sběrné místo odpadu. U menších obcí záleží na tom, jak se starostové několika sousedních obcí dohodnou. A pokud ke vzácné shodě dojde, zřídí sběrný dvůr rovněž. Tam, kde žádný sběrný dvůr neexistuje, má obec povinnost dvakrát ročně zorganizovat tzv. mobilní sběr. Zřízení sběrného dvoru se netřeba bránit a sepisovat ze zvyku petice. Sběrný dvůr není skládka (zřizování skládek se samozřejmě braňte). Nově zřizované sběrné dvory podléhají přísným provozním a zřizovacím předpisům. Ty stávající na ně pozvolna musí chtít přistupovat také. Pokud ve vašem okolí v okruhu tak 20 km sběrný dvůr není, hned máte téma, až se zvolení chtivý politik zeptá „jsou nějaké dotazy?“ Hlavně si nezapomeňte přečíst co je to zpětný odběr. A využívejte ho. Ostatně za něj u mnoha výrobků předem zaplatíte.

Jaký je rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem?

Nijak zásadní. Zjednodušeně lze říci, že sběrné místo trpí nižší legislativní zátěží. Zpravidla slouží pouze omezenému množství obyvatel (například jedné vesnice) a lze na něm zanechávat pouze definované druhy odpadů. Sběrné místo není v legislativě vymezeno.

Dvorní odkazy

  • Docela chytrý vyhledavač sběrných dvorů je ZDE.

  • O sběrných dvorech na stránkách AOS eko-kom ZDE.

Sberny_dvur
Kniha 7 pádů odpadu, banner

Sběrné dvory jsou oplocené, zabezpečené prostory určené pro sběr odpadů, které nepatří do

popelnic běžného směsného komunálního odpadu.  Pro uložení nebezpečných odpadů musí mít sběrna povolení. V případě, že občan potřebuje odložit větší množství odpadu, je nutný souhlas Magistrátu města, který na požádání vydá odbor správy veřejných statků (oddělení veřejné zeleně a odpad. hospodářství). Zřizovatelem sběrných dvorů mohou být magistráty měst, ale i městské části a další.

Obal knihy život pod psa 2. díl
bottom of page