TECHNICKÉ OLEJE

V rámci poslední novelizace zákona o odpadech byly syntetické i minerální oleje vyjmuty z režimu tzv. zpětného odběru. Stejně tak i tzv. průmyslové mazací oleje. Proč? Bylo jich málo. Množství olejů vybraných od nás, běžných spotřebitelů, bylo v podstatě nulové. Podniky a firmy oleje dokáží buď samy využít, například pro vytápění, popřípadě je odevzdávají dalším firmám, které je nejčastěji upravují na palivo pro cementárny.

 

Motorové a technické oleje můžeme i nadále zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech

 

Množství olejů v ČR sledují dvě organizace. Profesní sdružení ČAPPO a Česká informační agentura pro životní prostředí CENIA. Když dva dělají totéž, výsledky nemusí být vždy stejné.Podle CENIA bylo na trh uvedeno 78 737 tun olejů a v rámci (nedávno zrušeného) zpětného odběru se vrátilo zhruba něco kolem 3000 tun. ČAPPO tvrdí, že na trh bylo ve stejný rok uvedeno 140 000 tun, z toho se v rámci ZO vrátí zhruba 85 000 tun. Škoda, že spolu obě instituce nespolupracují, že? Rozdíl v jejich výsledcích je totiž vcelku zásadní. No nic. Nechme čísla čísly. Nicméně platilo, že co do množství odevzdaných olejů patřila ČR mezi nejhorší v Evropě.

 

Odpadní oleje jsou rozděleny do čtyř kategorií

1. odpadní oleje, které je možné bezproblémově regenerovat na základové oleje

2. odpadní oleje, tzv. podmíněně regenerovatelné

3. odpadní oleje, obsahující chlór nebo minimální množství PCB

4. odpadní oleje, které není možné dále zpracovávat a je nutné je zneškodnit

 

Recyklace nebo likvidace?

Jelikož celkový objem sebraných olejů je v ČR malý a investice k vybudování provozů na regeneraci olejů naopak velké, je zjevné, že žádné takové zařízení v ČR neexistuje. Odpadní oleje se u nás využívají převážně jako  energetický zdroj  v cementárnách a teplárnách. Dokonce podle evropské skupiny průmyslové regenerace (GEIR) je skleníkový efekt menší, když je při výrobě cementu spalován starý olej namísto běžného uhlí. Mimoto ještě pro využívání starých olejů v cementářství hovoří to, že kapalná paliva jaksi stabilizují spalovací proces. A navíc je spalování starého oleje osvobozeno od daně z minerálních olejů. To na jednu stranu potěší paliče, avšak na stranu druhou stranu vede k nerovným podmínkám pro ty, kteří chtějí odpadní oleje pálit, a pro ty, kteří by je raději regenerovali/recyklovali. Pálením navíc přicházíme o aditiva, která prostě jen bez daně shoří.

Okolní svět disponuje zařízeními pro regeneraci olejů. Taková zařízení dokáží i po regeneraci mnohé z těchto přísad zachovat. A tu a tam se říká, že regenerované oleje mají dokonce lepší parametry než původní oleje z ropy. No budiž. Vzhledem k tomu, že syntetické oleje jsou stále více žádané, lze předpokládat, že již blízká budoucnost přinese rozvoj těchto recyklačních technologií. A to bez ohledu na to, jak s oleji zacházíme v ČR.

 

Neustálá snaha výrobců o prodloužení životnosti mazacích olejů může teoreticky vést k poklesu množství odpadních olejů.

 

Pokud se vám doma vyskytne odpadní technický olej, kterého se potřebujete zbavit, rozhodně ho nepalte v kamnech. Takovéto oleje doporučujeme nalít do PET lahve a odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud máte sběrný dvůr daleko, nebo jste líní, vhoďte to do kontejneru na směsný odpad.

 

Zdroj: časopis Odpady, ČAPPO, J. Kizling, Odpadové fórum

Podle posledních změn legislativy minerální a syntetické mazací oleje a průmyslové mazací oleje již nadále nepodléhají režimu zpětného odběru.
Materiálové využití odpadních olejů přepracováním na čerstvé oleje (tedy recyklace) není v ČR k dispozici.
V České republice se naprostá většina sebraných olejů  spaluje pro energetické využití.
Pavel Holý obrazy
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu