top of page

NÁPOJOVÉ KARTONY

Jak třídit nápojové kartony

Obal Tetrapak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy (založené v roce 1951) a nápad jejího zakladatele Rubena Rausinga. I když první patent na obal podobného typu byl v USA přidělen už v roce 1915. Nápojové kartony se dělí na aseptické (UHT – pro trvanlivé výrobky) a neaseptické (pro pasterizované výrobky). Ty první mají 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a ty druhé 4 vrstvy (pouze 1 papír a 3 polyetylen). Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu a mikroorganismy. Hliník chrání obsah obalu před světlem. Hlavní výhodou je téměř dokonalá ochrana toho, co je uvnitř. Proto také tento obal znamenal doslova revoluci v distribuci mléka a později džusů. Úplná recyklace je možná jen na speciálních linkách. Ve velké většině se zpětně získávají jen papírová vlákna, popřípadě plastová složka.

Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír. Jinde do kontejnerů na plast. Popřípadě existuje tzv. komunitní sběr. Informujte se u svozové firmy, popř. naobecním úřadě.
trideni napojovych kartonu.jpg

Jak třídit nápojové kartony

Zpracovatelé mají o vytříděné nápojové kartony zájem. Papír, použitý k výrobě nápojových kartonů, je kvalitní a má dlouhá celulózová vlákna. Chytře se všeobecně těmto materiálům říká kompozitní.

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte:

Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů.

Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84.

Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

  

  • Před vytříděním v kartonu není vhodné nechávat větší zbytky obsahu.

  • Krabice sešlápněte či alespoň zmáčkněte. Logicky tak zaberou méně místa. Propagační letáčky doporučují kartony stlačit rukou. No, je to lepší nohou — vyzkoušejte a posuďte sami.

  • Pokud je budete sešlapovat, povolte případné víčko. Neptejte se proč.

  • Nápojové kartony nepalte doma v kamnech. Nedokonalým spalováním můžete do ovzduší uvolnit těžké kovy a chlor-organické látky.

V ČR se organizovaně třídí tyto materiály už od roku 2003, kdy se začaly objevovat (někde) dnes již (více méně) běžné oranžové kontejnery. Na mnoha místech se tyto kartony recyklují společně
s papírem.

Nápojový karton obsahuje zhruba až 70 %  kvalitního papíru.

Složení vrstev nápojového kartonu
Třídění nápojových kartonů, sběrný kontejner

Problematika nápojových kartonů

V České republice se k recyklaci předá 4500 tun nápojových kartonů (což ještě neznamená, že se jich tolik skutečně zrecykluje).

Společnost TetraPak uzavřela partnerství s firmou Veolia, která se zavázala recyklovat všechny složky nápojových kartonů této firmy. A to až do roku 2025. Nejprve v rámci EU a dále plány počítají s Asií. Zda-li bude Veolia zpracovávat nápojové kartony i ostatních výrobců se neví. Pokud ne, ztrácí celá iniciativa poněkud smysl. Nicméně ani to, že recyklace nápojových kartonů bude díky spojení obou korporací zřejmě efektivnější, nemění nic na tom, že nápojové kartony jsou jednorázové obaly a v principu by se měla snižovat jejich výroba. 

 

V České republice se z nápojových kartonů získává především kvalitní dlouhé vlákno. To proto, že při výrobě tetrapaků se používá velmi kvalitní vstupní surovina (podobně jako u toaletního papíru). Pokud se z nápojových kartonů získává jen papír, pak jsou zbytkové suroviny (plast, hliník) převážně odevzdány k energetické likvidaci, popřípadě mohou skončit na skládkách. Tato skutečnost staví na první pohled tak skvělý vynález do trochu jiného světla. Jelikož v současnosti není možné garantovat efektivní recyklaci všech jeho složek, nelze o něm hovořit jako o ekologickém obalu. Nicméně výrobci se snaží udělat tyto krabice přeci jen o něco více přijatelné. 

Nápojová krabice je jednorázový obal zbytečně vyráběn z prvotřídních vstupních surovin

Banner kniha život pod psa 2. díl

Společnost Veolia se do roku 2025 zavázala zpracovávat nápojové kartony firmy TetraPak v rámci EU. Zda-li bude vyrábět i nápojové kartony ostatních výrobců není známo.

Běžný nápojový karton tvoří zhruba ze 75 % karton, z 20 % plasty a z 5 % hliníková fólie.

CO SE Z PAPÍRU ZÍSKANÉHO Z KARTONŮ VYRÁBÍ?

Nuže jde tady především o papír získaný z kartonů. Z něj se vyrábějí (opět zase) obaly, krabice, obálky, plata pro vejce, papírové návinové ruličky (na toaletní papír, třeba), kuchyňské utěrky – zkrátka totéž, co z jakéhokoli jiného papíru. Více o recyklaci nápojových kartonů si přečtěte ZDE.

Odkazy

  • Krátký dokument popisující recyklaci nápojových kartonů je ZDE.

  • Poněkud dětinsky, avšak srozumitelně, o nápojových kartonech na stránkách AOS Ekokom ZDE.

  • Vynálezce o svém objevu (web společnosti TetraPak) ZDE.

  • O třídění a recyklaci nápojových kartonů pak krátce ZDE.

bottom of page