top of page

NÁPOJOVÉ KARTONY

Jak třídit nápojové krabice

Obal Tetrapak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy (založené v roce 1951) a nápad jejího zakladatele Rubena Rausinga. I když první patent na obal podobného typu byl v USA přidělen už v roce 1915. Nápojové kartony se dělí na aseptické (UHT – pro trvanlivé výrobky) a (překvapivě) neaseptické (pro pasterizované výrobky). Rozdíl je v tom, že ty první mají 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník) a ty druhé 4 vrstvy (pouze 1 papír a 3 polyetylen). Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy. Hliník pak dokonale chrání obsah obalu před světlem. Praktický vynález. Jeho hlavní výhodou je téměř  dokonalá ochrana toho, co je uvnitř. Proto také tento obal znamenal doslova revoluci v distribuci mléka a později džusů. Úplná recyklace je možná jen na speciálních linkách. Ve velké většině se zpětně získávají jen papírová vlákna, popřípadě plastová složka.

V ČR se vytřídí a zrecykluje zhruba 24 % nápojových kartonů z celkově prodaného množství těchto obalů.

Jak třídit nápojové kartony

Zpracovatelé mají o vytříděné nápojové kartony zájem. Papír, použitý k výrobě nápojových kartonů, je kvalitní a má dlouhá celulózová vlákna. Chytře se všeobecně těmto materiálům říká kompozitní.

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte:

Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů.

Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84.

Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

  

  • Před vytříděním v kartonu není vhodné nechávat větší zbytky obsahu.

  • Krabice sešlápněte či alespoň zmáčkněte. Logicky tak zaberou méně místa. Propagační letáčky doporučují kartony stlačit rukou. No, je to lepší nohou — vyzkoušejte a posuďte sami.

  • Pokud je budete sešlapovat, povolte případné víčko. Neptejte se proč.

  • Nápojové kartony nepalte doma v kamnech. Nedokonalým spalováním můžete do ovzduší uvolnit těžké kovy a chlor-organické látky.

V ČR se organizovaně třídí tyto materiály už od roku 2003, kdy se začaly objevovat (někde) dnes již (více méně) běžné oranžové kontejnery. Na mnoha místech se tyto kartony recyklují společně
s papírem.

 

Nápojový karton obsahuje kolem 70 %  papíru.

JAK TŘÍDIT NÁPOJOVÉ KARTONY?
  • Do oranžových kontejnerů.

  • Ve sběrných dvorech.

  • Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír. Jinde do kontejnerů na plast. Informujte se u svozové firmy, popř. naobecním úřadě.

Třídění nápojových kartonů, sběrný kontejner
Banner život pod psa kniha

Problematika nápojových kartonů

Samotná matka všech Tetrapaků, společnost Tetra Pak se zavázala, že do roku 2020 dosáhne úroveň recyklace nápojových kartonů ke 40 %. V roce 2013 dosáhla míra recyklace na celém světě pouhých 24 % (10 % nárůst v porovnání s rokem předchozím). Vytříděno bylo 43 miliard obalů. Tolik rádobypřesné statistiky.

Společnost TetraPak uzavřela partnerství s firmou Veolia, která se zavázala recyklovat všechny složky nápojových kartonů této firmy. A to až do roku 2025. Nejprve v rámci EU a dále plány počítají s Asií. Zda-li bude Veolia zpracovávat nápojové kartony i ostatních výrobců se neví. Pokud ne, ztrácí celá iniciativa poněkud smysl. Nicméně ani to, že recyklace nápojových kartonů bude díky spojení obou korporací zřejmě efektivnější, nemění nic na tom, že nápojové kartony jsou jednorázové obaly a v principu by se měla snižovat jejich výroba. 

 

V České republice se z nápojových kartonů získává především kvalitní dlouhé vlákno. To proto, že při výrobě tetrapaků se používá velmi kvalitní vstupní surovina (podobně jako u toaletního papíru). Pokud se z nápojových kartonů získává jen papír, pak jsou zbytkové suroviny (plast, hliník) převážně odevzdány k energetické likvidaci, popřípadě mohou skončit na skládkách. Tato skutečnost staví na první pohled tak skvělý vynález do trochu jiného světla. Jelikož v současnosti není možné garantovat efektivní recyklaci všech jeho složek, nelze o něm hovořit jako o ekologickém obalu. Nicméně výrobci se snaží udělat tyto krabice přeci jen o něco více přijatelné. 

Nápojová krabice je jednorázový obal zbytečně vyráběn z prvotřídních vstupních surovin

Banner kniha život pod psa 2. díl

Odkazy

  • Krátký dokument popisující recyklaci nápojových kartonů je ZDE.

  • Poněkud dětinsky, avšak srozumitelně, o nápojových kartonech na stránkách AOS Ekokom ZDE.

  • Vynálezce o svém objevu (web společnosti TetraPak) ZDE.

Složení vrstev nápojového kartonu

Společnost Veolia se do roku 2025 zavázala zpracovávat nápojové kartony firmy TetraPak v rámci EU. Zda-li bude vyrábět i nápojové kartony ostatních výrobců není známo.

Běžný nápojový karton tvoří zhruba ze 75 % karton, z 20 % plasty a z 5 % hliníková fólie.

CO SE Z PAPÍRU ZÍSKANÉHO Z KARTONŮ VYRÁBÍ?

Nuže jde tady především o papír získaný z kartonů. Z něj se vyrábějí (opět zase) obaly, krabice, obálky, plata pro vejce, papírové návinové ruličky (na toaletní papír, třeba), kuchyňské utěrky – zkrátka totéž, co z jakéhokoli jiného papíru. Více o recyklaci nápojových kartonů si přečtěte ZDE.

bottom of page