top of page

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY

Jak funguje zpětný odběr

K čemu je dobrý zpětný odběr

Funkční metoda, jak zmenšovat negativní dopad průmyslu na tzv. životní prostředí, je zpětný odběr. Zkráceně se mu říká ZOV. V principu jde o to, že klade na výrobce odpovědnost za jejich produkty (nebo obaly) potom, co doslouží. Výrobci proto zakládají kolektivní systémy, které za ně tuto povinnost (včetně legislativy) vykonávají. Jinak řečeno výrobci platí peníze a kolektivní systémy organizují zpětný odběr. 

V lednu 2021 vstoupil v platnost zákon o výrobcích s ukončenou životností, který je oddělen od zákona o odpadech.

Zpětný odběr je jedním z mála funkčních opatření ke snižování negativního dopadu průmyslu na životní prostředí 

Kniha 730, banner
CO JE TO ZPĚTNÝ ODBĚR?

Zpětný odběr výrobků (zkráceně ZOV) je založen individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. 

Kontejnery_svinec_2015.jpg

K čemu je dobrý zpětný odběr

V rámci zpětného odběru máme v sopučasnosti možnost odevzdat použité nebo nefunkční zařízení k jeho zpracování pouze „osobě oprávněné k jejímu převzetí“. To by mělo zaručit recyklaci nebo likvidaci. Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností (VUZ) se provádí buď formou sběrných kontejnerů, prostřednictvím autorizovaných míst, veřejných míst zpětného odběru nebo v rámci prodeje nových produktů. V současnosti se vztahuje zpětný odběr na tyto druhy odpadů:

  • elektroodpad (včetně solárních panelů)

  • pneumatiky

  • baterie a akumulátory

  • světelné zdroje

  • autovraky

  • obalové materiály

  • potvravinové tuky a oleje

Do budoucna by se měl zpětný odběr – tedy povinnost výrobců – rozšířit i na oblast textilu a potravinářských tuků. Naopak z režimu zpětného odběru byly v roce 2015 vyjmuty minerální oleje.

Výrobci se musejí o vybrané produkty postarat „od kolébky po hrobeček“

 

Jelikož výrobci by nebyli schopni provozovat zpětný odběr sami, založili kolektivní systémy. Tyto kolektivní systémy však neřeší, jaké značky jim odevzdáváme. A ano, jsou i výrobci, které na férovém přístupu většiny solidních výrobců parazitují. A nejen výrobci, mezi tzv. „free riders“ lze zahrnout i některé e-shopy a distributory. V krátkosti si nyní něco povíme o kolektivních systémech, které působí v České republice.

PLÁNY EVROPSKÉ LEGISLATIVY

Podle nich by roce 2025 měla (musí) Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55  %. Dnes se jí to daří pouze z 38  (vyprodukovaného komunálního odpadu). 

Kniha 7 pádů odpadu, banner

Jaké máme kolektivní systémy zpětného odběru 

 

ELEKTROODPAD

Kompletní seznam všech subjektů zabývajících se zpětným odběrem v kategorii elektro je ZDE.

ELEKTROWIN

oficiální web: https://www.elektrowin.cz

Funguje od roku 2005 a jde zřejmě o největší kolektivní systém v ČR, který se zaměřuje převážně na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Byl založen předními výrobci elektrotechniky. BSH (Bosch, Siemens, Gaggenau), Candy Hoover (Candy, Hoover, Haier, Zerowatt), Electrolux (AEG, Zanussi, Electrolux), ETA (ETA, GoGEN, Hyundai, Goddess, Gallet), Fast ČR (Sencor, Philco), GORENJE (Gorenje, MORA, Hisense), Groupe SEB ČR (Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups), Miele, Philips Česká republika, Whirlpool CR (Whirlpool, Indesit)

ASEKOL

oficiální web: https://www.asekol.cz/asekol/

Založena v roce 2005 společnostmi LG Electronic, BaSys, Mascom, Fast a Asbis.

ASEKOL SOLAR 

se zabývá zpracováním solárních panelů.

REMA

oficiální web: https://www.rema.cloud/

Společnost se zabývá sběrem elektroodpadu, baterií a solárních panelů.

RETELA

oficiální web: http://www.retela.cz

Zabývá se zpětným odběrem elektrozařízení, přenosných baterií a solárních panelů.

SOLÁRNÍ PANELY

Seznam firem, které se angažují, nebo angažovat hodlají, v recyklaci solárních panelů vypadá takto. Jelikož se jedná o relativně novou oblast zpracování elektroodpadů, seznam nemusí být úplný.

O solárních panelech více ZDE.

SVĚTELNÉ ZDROJE

EKOLAMP

oficiální web: https://www.ekolamp.cz

Ekolamp funguje od roku 2005 a byl založen předními výrobci světelných zdrojů. Namátkou jmenujme Philips, Osram, General Electric nebo Narva. Zjednodušeně řečeno specializuje se na zpětný odběr světelných zdrojů, zejména problematických zářivek. A to jak z domácností prostřednictvím sítě sběrných kontejnerů, tak i z průmyslu. O světelných zdrojích více ZDE.

BATERIE A AKUMULÁTORY

ECOBAT

oficiální web: https://www.ecobat.cz/

Systém byl založen v roce 2002 významnými výrobci baterií, mezi nimi i Bateria Slaný. Ecobal sbírá baterie a akumulátory jak z průmyslu, tak i z domácností. Více o bateriích ZDE.

 

REMA BATTERY

oficiální web: https://www.rema.cloud/rema-battery

Rema Battery je součástí kolektivního systému Rema, který se zabývá sběrem elektroodpadu, solárních panelů a právě baterií.

PNEUMATIKY

ELTMA

oficiální web: https://www.eltma.cz/

Eltma je v současnosti nejmladším kolektivním systémem. Funguje od roku 2016 a jejími zakladateli jsou společnosti Bridgestone Europe, Continental Barum, Goodyear Dunlop Tires Czech, Michelin Hungária, Nokian Tyres a Pirelli Tyre (Suisse). Jelikož byl založen tento kolektivní systém, pneumatiky není možné odevzdávat ve sběrných dvorech, ale pouze v autorizovaných místech zpětného odběru ELTMA.

OBALOVÉ MATERIÁLY

Eko-kom

oficiální web: https://www.ekokom.cz

Eko-kom má na českém trhu monopolní postavení  v oblasti obalových materiálů, kdy organizuje jejich sběr (ale podílet se na něm ze zákona nemůže) a řeší smlouvy s obcemi. Eko-kom pro nás provozuje síť barevných kontejnerů. Systém byl založen koncem 90. let.

CIGARETOVÉ NEDOPALKY

Nevajgluj

oficiální web: https://www.nevajgluj.cz

Jde o akciovou společnost za účelem provozování kolektivního systému pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky. Kolektivní systém dotuje městům a obcím náklady za úklid cigaretových nedopalků a použitých náplní do e-cigaret. O cigaretových nedopalcích něco málo ZDE.

Mimo to ještě existují soukromé subjekty, které se zabývají sběrem odpadů, avšak nevystupují jako kolektivní systémy. Jedná se především o firmy, které sbírají použitý textil, nebo potravinářské tuky a oleje.

Co je to ekomodulace

S novým zákonem byla zavedena tzv. ekomodulace, která umožňuje promítnout do poplatků za jednotlivé výrobky uváděné na trh jejich dopad na životní prostředí. Nový zákon také definuje povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek na daňových dokladech. Výrobci, distributoři a prodejci mají povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Výše poplatku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků. Povinnost se vztahuje na subjekty při prodeji či distribuci nových elektrozařízení a pneumatik, a to bez ohledu na to, zda jsou uváděny na trh samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Z této povinnosti jsou vyjmuty přenosné baterie a akumulátory. (Zdroj: Ernst & Young)

PROBLEMATICKÝ TEXTILNÍ PRŮMYSL

Kontejnery na textil nejsou zpětným odběrem v pravém slova smyslu. Ten provozují komerční firmy a neziskové organizace. Textilní průmysl bohužel nevykazuje příliš empatie a řadí se tak mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Výrobci nepodnikají žádné aktivity, naopak mnohdy se snaží principů zpětného odběru podle využít k prodeji dalších kusů textilu. Hovoříme zde samozřejmě o laciné koncekci

ELEKTROODPADOVÝ ARMAGEDON

Podle zprávy Světového ekonomického fóra (2019) představuje elektroodpad nejrychleji rostoucí kategorii odpadů. Roční nárůst představuje téměř 50 milionů tun za rok a do roku 2050 by podle odhadů mohl vzrůst až na 120 milionů tun ročně!

Kniha Život pod psa 1. díl, banner
Kolektivní systémy mají ze zákona povinnost zřídit sběrné místo elektroodpadu v každé obci, která o to požádá. (Více ZDE)
ZPĚTNÝ ODBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Velkoobjemový odpad umožňuje občanům odevzdávat obec. A to prostřednictvím kontejnerů. Jejich umístění a harmonogram je vždy na webových stránkách té které obce. Popřípadě obce volí jiný způsob oznámení. Více o velkoobjemovém odpadu ZDE.

Tzv, kolektivní systémy jsou organizace, které za výrobce řeší jejich odpovědnost za zpětný odběr. To je, oficiálně řečeno, činnost, která je předepsána národní a evropskou legislativou na základě takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců za jejich produkty (ať už to znamená cokoli). Zjednodušeně řečeno za výrobce zajišťují sběr, likvidaci, popř. recyklaci na základě smluvního vztahu.

Velkoobjemový odpad
bottom of page