top of page
Paper Waste

ROZCESTNÍK

Zde naleznete odkazy na organizace, instituce a instituty, projekty, systémy a vůbec všechno možné i nemožné ze světa odpadů.

Databáze není trvale udržována a některé linky mohou být neplatné. Pokud na takový narazíte a dáte mi vědět, budu rád.

Kolektivní systémy a sběrná místa

EKO-KOM – obalová společnost

SYBA – portál pro obalový průmysl

Asekol – kolektivní systém sběru elektroodpadu

Elektrowin – kolektivní systém sběru elektroodpadu

Retela – kolektivní systém sběru elektroodpadu

Rema System – kolektivní systém sběru elektroodpadu

Ekolamp – kolektivní systém sběru svítidel

Ecobat – kolektivní systém sběru baterií

Eltma – kolektivní sběr pneumatik

Nevajgluj – kolektivní systém pro tabákové nedopalky

ResolarPV Recovery kolektivní systémy sběru vysloužilých solárních panelů

Tzv. kolektivní systémy jsou zakládány výrobci (skupinami výrobců). Tyto systémy se pak následně starají o sběr v rámci zpětného odběru. Provozují sítě sběrných kontejnerů a sběrných míst.

Rozcestník

Projekty, zpravodajství a ostatní zajímavosti

CENIA - Česká inspekce životního prostředí

SÚRAO – správa úložišť radioaktivních odpadů

ČFA – Česká fotovoltaická asociace

SZA – sdružení zpracovatelů autovraků

ČAOH – Česká asociace odpadového hospodářství

EKOLIST – zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

ENVIWEB – zpravodajství životního prostředí

BIOM.CZ – biomasa, biopaliva, bioplyn... atd.

ARNIKA – environmentální organizace

VERONIKA – ekologický Institut

HNUTÍ DUHA – environmentální organizace

NADACE PRO PŮDU – o ochraně půdy

BIOUHEL – bioodpad zcela jinak

ZACHRAŇ JÍDLO – předcházení plýtvání s potravinami

KOMPOSTUJ.CZ - vše o kompostování

KOKOZA – o kompostování ve městech

STROMY POD KONTROLOU  – monitoring stromů

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ - správci našich lesů

INTERSUCHO – monitoring sucha v ČR

PLATFORMA – projekt pro udržitelný rozvoj

KUROVCOVÉ INFO - aktuální přehled řádění kůrovce

ZACHRANME LESY.CZ - stránky o stavu našich lesů

PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.CZ - zpravodajství o firemní ekologii

CHYTRÁ RECYKLACE – stránky o třídění odpadu

bottom of page