top of page
Skladka_zakazana_cedule.jpg

KAM S TÍM

Stručný průvodce kam vyhazovat různé druhy odpadů.

Budete zřejmě překvapeni, jak málo odpadů je znovu využitelných. Nicméně správná likvidace odpadů je neméně důležitá jako jejich třídění nebo recyklace.

A
B
C
D
E-F
G-H
CH-I-J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U-V
Z
A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T   U   V   W   X   Y   Z

A

 • AEROSOLY – směsný odpad. Nikdy ne kontejner na kovový odpad.

 • ALOBAL – běrné nádoby na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.

 • AKUMULÁTORY – sběrný dvůr, specializované firmy. Více ZDE.

 • AKVÁRIA – možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.

 • AUTOVRAK – prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. Více ZDE.

 • AUTOSKLO – sběrný dvůr, autorizované servisy. Více ZDE.

 • AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Více o azbestu ZDE

B

 • BAKELIT – sběrný dvůr nebo směsný odpad.

 • BALICÍ PAPÍR  – klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.

 • BALÓNKY – směsný odpad.

 • BARVY - zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!

 • BATERIE – sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Více ZDE.

 • BIOODPAD – cokoli, co je biologického rostlinného původu, je možno kompostovat. Hnědé kontejnery na bioodpad. Více ZDE.

 • BIOPLAST – 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.

 • BLISTRY – (BOL) od léků, bonbonů (takový ten plast slepený s s hliníkem) směsný odpad.

 • BRČKA – plastová do kontejneru na plast. Papírová kontejner na papír. Kovová do kontejneru na kovový odpad.

 • BRÝLE – sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa. Jinak směsný odpad.

 • BUBLINKOVÉ FÓLIE A VÝPLNĚ – Kontejner na plasty.

C

 • CD – směsný odpad. Nepalte v kamnech. Více ZDE.

 • CELOFÁN – je z BOPP fólie, směsný odpad.

 • CEMENT – ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. Více ZDE.

 • CIGARETOVÉ NEDOPALKY – popelník. Více ZDE.

 • ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU – směsný odpad. Nepálit v kamnech!

 • ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY – v obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad (poznáte podle informačních značek na obalu). Nikdy ne do výlevky. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

 • DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové (pod tlakem) směsný odpad - ne do kontejneru na kovy!

 • DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.

 • DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.

 • DRÁTĚNKA je z kovu, odevzdávejte do sběrného dvora.

 • DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. 

 • DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad. Existují i výkupny.

 • DURAL Sběrný dvůr.

E

 • ELEKTRONICKÁ CIGARETA (ZAŘÍZENÍ) – kontejner na elektroodpad.

 • ELEKTROSPOTŘEBIČE – kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. Více ZDE.

 • ETERNIT – může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

 • FILMOVÝ MATERIÁL – je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.

 • FOTOGRAFIE – směsný odpad. Staré, bez lesklého povrch možno kontejner na papír.

 • FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY – ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

 • GRAMODESKY (vinylové) – směsný odpad (obsahují PVC). Obaly bez povrchové úpravy do papíru.

 • GUMA – směsný odpad.

 

H

 • HALOGENOVÁ SVÍTIDLA – kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. 

 • HLINÍK – kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst. Více ZDE.

 • HOBRA – sběrný dvůr.

 • HOUBIČKY A ŽÍNKY – směsný odpad.

 • HRNCE, KASTROLY A PÁNVE – kontejnery na drobný kovový odpad, směsný odpad.

CH

 • CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY – Sběrný dvůr. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.

 • CHEMIKÁLIE – kontejner na nebezpečné odpady, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

 

I

 • IGELIT – kontejner na plast.

 • INFEKČNÍ ODPAD – specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě). Více ZDE.

 • INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY – Specializované firmy. Pokud máte jednu, dvě, pečlivě zabalte a směsný odpad.

 

J

 • JUTA – směsný odpad.

 • JEHLY Z TETOVACÍCH SALONŮ – více informací hledejte třeba ZDE.

K

 • KABELY – kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.

 • KABELKY A TAŠKY – pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.

 • KAMENINA – směsný odpad, sběrný dvůr.

 • KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. – žlutý kontejner na plasty.

 • KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (s povrchovou úpravou) – směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.

 • KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE – směsný odpad, sběrný dvůr, jde o stavební odpad.

 • KLÍČE – kontejner na drobný kovový odpad.

 • KNIHY – kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

 • KOBERCE – sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

 • KOMPOSTOVATELNÉ OBALY – pokud máte kompost, tak na kompost. Jinak směsný odpad.

 • KONZERVY – kontejner na kovy.

 • KOPÍROVACÍ PAPÍR – směsný odpad.

 • KOREK – směsný odpad.

 • KOSMETIKA – zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla. Tlakové kovové nádobky směsný odpad.

 • KRABIČKY OD CIGARET – směsný odpad.

 • KRÉMY – v obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

 • KŘÍDOVÝ PAPÍR – směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.

 • KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY – pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.

 • KVĚTINÁČE PLASTOVÉ – pokud nejsou z PVC tak kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Nejprve zbavit obsahu.

L

 • LAMPY A SVÍTIDLA – menší do kontejneru na elektroodpad. Větší sběrný dvůr. Vyjměte žárovku/zářivku a odevzdejte ji zvlášť.

 • LEDNICE A MRAZÁKY – sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Více ZDE.

 • LÉKY A LÉČIVA – do lékáren. Nesplachovat do WC, to raději směsný odpad. Obaly od léků podle materiálu. Více.

 • LEPENKA PAPÍROVÁ – kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.

 • LEPIDLA – ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.

 • LISTÍ – nejlepší nechat tam, kam spadlo. Pokud to nelze, pak do sběrného dvora jako bioodpad nebo na kompost.

 • LINOLEUM – sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast! Obsahuje PVC.

M

 • MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY – směsný odpad.

 • MOLITAN – sběrný dvůr, směsný odpad.

 • MATRACE – velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

 • MIKROTEN – kontejner na plast.

 • MÍČE – do brány nebo do směsného odpadu.

 • MOBILNÍ TELEFON – kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. charita.

 • MONITORY – kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

 • NÁBYTEK – velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPAKY) – kontejner na nápojové kartony, multikomoditní sběr. Jinak podle pokynů v místě vašeho bydliště. Více ZDE.

 • NÁPOJOVÉ PLECHOVKY – kontejner na drobný kovový odpad, sběrný dvůr. Více ZDE.

 • NEREZ – sběrný dvůr, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad.

 • NOVODUR – sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plast!

 • NOVOPLAST – sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast!

O

 • OBÁLKY – obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.

 • OBUV – použitelnou je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jinak směsný odpad.

 • OLEJE MOTOROVÉ – u benzinových stanic, sběrný dvůr. VÍCE ZDE.

 • OCEL – sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam. VÍCE ZDE.

P

 • PAPÍR – modrý kontejner, sběrna. Více o papíru ZDE.

 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY – směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno kompostovat.

 • PEČICÍ PAPÍR  – směsný odpad.

 • PILINY – v malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad. Jinak směsný odpad. 

 • PLAST – žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Více o plastu ZDE. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.

 • PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC – vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.

 • PLECHOVKY (alu) – kontejnery na drobný kovový odpad. Nebo sběrný dvůr.

 • PLENY JEDNORÁZOVÉ – zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

 • PLEXISKLO – sběrný dvůr.

 • PLYŠÁCI – pokud použitelní, kontejner na textil. Jinak směsný odpad.

 • PNEUMATIKY – v rámci zpětného odběru v pneuservisech. Více ZDE.

 • POČÍTAČE A POČÍTAČKY – kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. VÍCE ZDE.

 • POHLEDNICE – směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografie možno do kontejneru na papír.

 • POLYSTYREN – kontejner na plasty. POZOR, ne polystyren stavební, který může obsahovat zpomalovače hoření. Více ZDE.

 • POLYURETAN – sběrný dvůr, směsný odpad.

 • PORCELÁN – směsný odpad

 • POZINKOVANÝ PLECH – sběrný dvůr.

 • PROUTĚNÉ VÝROBKY – pokud nejsou chemicky ošetřené, možno na kompost nebo spálit. Jinak směsný odpad.

 • PVC – větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Více o PVC ZDE.

R

 • REPELENTY – nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.

 • ROLETY – pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.

 • RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU, KUCHYŇSKÝCH UTĚREK – je to v principu jedno. Ty nebarvené v malém množství možno i na kompost.

 • ŘEDIDLA – dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

 • SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ – směsný odpad. 

 • SÁDROKARTON – sběrný dvůr.

 • SAMOLEPKY – i podklad samolepky do směsného odpadu.

 • SILIKONY – směsný odpad.

 • SILON – směsný odpad.

 • SKELNÁ VATA – sběrný dvůr. Zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná firma.

 • SKLENICE (z čirého skla) – kontejner na bílé sklo. Ostatní do kontejneru na sklo barevné. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.

 • SKLO – kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů. Více o skle ZDE.

 • SKLOKERAMIKA – směsný odpad.

 • STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH – zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.

 • STŘELIVO – specializované firmy. Více ZDE.

 • SUŤ – sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.

 • ŠANONY – papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T

 • TALÍŘE A DALŠÍ PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ – směsný odpad.

 • TAMPONY – směsný odpad.

 • TAPETY – směsný odpad.

 • TEFLONOVÉ NÁDOBÍ – kontejner na kov.

 • TELEVIZORY – sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.

 • TEPLOMĚRY – lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat předem. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!

 • TÉROVÝ PAPÍR – sběrný dvůr.

 • TEXTIL – dále použitelný: sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Více ZDE. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.

 • TISKÁRNY DOMÁCÍ – zpětný odběr nebo sběrný dvůr – nutno odstranit tonerové a inkoustové náplně!

 • TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN – zpětný odběr (pouze originální náplně). Jinak zabalit do igelitu a směsný odpad. Více informací ZDE.

 • TRÁVA POSEKANÁ – kompost, bioplynová stanice, sběrný dvůr.

 • TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ – pokud zcela prázdné pak kontejner na plasty.

 • TUKY Z KUCHYNĚ – pečlivě uzavřít do PETky a do kontejneru na tuky, nebo do směsného odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu. Více ZDE

U

 • UHYNULÁ ZVÍŘATA – možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.

 • UMAKART – směsný odpad nebo sběrný dvůr.

 • ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY – do sběrných boxů nebo do sběrného dvora. Více ZDE.

V

 • VARNÉ SKLO – směsný odpad.

 • VATA – směsný odpad.

 • VÍČKA OD PET LAHVÍ – nechat na lahvích.

 • VÍČKA OD PIVA A LIMONÁD (kovová) – kontejner na drobný kovový odpad.

 • VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ – kontejner na drobný kovový odpad.

 • VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY kontejner na plasty.

 • VIDEOKAZETY – směsný odpad. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.

 • VOSKOVÝ PAPÍR – směsný odpad. Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se ale o vosk, ale o plastovou izolaci).

Z

 • ZÁCLONY A ZÁVĚSY – sběrný dvůr, použitelné pak kontejnery na textil.

 • ŽÁROVKY OBYČEJNÉ – sběrné nádoby na světelné zdroje.

 • ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY – sběrné nádoby na světelné zdroje, sběrný dvůr. Více ZDE.

 • ZBYTKY JÍDLA – ideálně nádoby na gastroodpad, jinak směsný odpad.

 • ZEMINA – zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.

 • ZRCADLA – směsný odpad, sběrný dvůr.

 • ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE – směsný odpad.

 • ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE – nutná odborná likvidace!! Více o dřevěných železničních pražcích ZDE

 • ŽELEZO – do výkupen, kontejnery na kovový odpad, sběrný dvůr. VÍCE ZDE.

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.​

 • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat zdarma u prodejců nebo na vybraných místech.

 • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.

 • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.

 • Z PET lahví sundejte tzv. rukávový návlek. To je etiketa na PVC fólii, která znemožňuje recyklaci.

 • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.

 • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.

 • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu.

 • Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.

 • Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné.

 

Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.

 

Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit újmy na zdraví. 

Kniha život pod psa 2 díl
bottom of page