Trash on Beach

JAK POZNÁME GREENWASHING

greenwashing.cz logo

Je třeba mít na paměti, že bezpočet firem se skutečně v oblasti snižování dopadu své činnosti na životní prostředí angažuje. Ať už se jedná o rekultivace, investice do infrastruktury v místě působení, podporu neziskových organizací nebo spolupráce s regionální politikou. Bohužel, dost často vzniká problém právě v okamžiku, kdy se tyto firmy snaží tyto aktivity využít v marketingu. Takovému marketingu říkáme zelený marketing.

Je snazší lidi klamat, než je přesvědčit o tom, že jsou klamáni.

Green Balconies

Poznat greenwashing, tedy to, když se pokouší někdo (vědomě nebo nevědomě) změnit naše myšlení a chování, není vždy snadné. Nemáme příliš času a možností přesvědčit se, jestli ekologický kelímek na kávu opravdu alespoň trochu ekologickým může být. Nedokážeme si plně představit, může-li automobilka vyrábět ekologická auta, anebo zda-li se o to může aspoň pokusit. Zde jsme odkázáni na vlastní rozum a zdravou nedůvěru. 

Odpad_Domaci_728x90.jpg

Jaké jsou tedy indikace toho, že se s vámi někdo pokouší manipulovat. Využívat tzv. environmentální argumenty, aby vám prodal prací prášek, byt v novostavbě nebo letenku? 

ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY GREENWASHINGU

EMISE

Emise jsou často jakýmsi svatým grálem. Jde o jejich snižování (většinou do roku 2030). V naprosté většiny jde o sliby, spojené s tzv. obnovitelnými zdroji a uhlíkovou neutralitou.

ECO Z NE ECO

Jde o tvrzení, že něco, co jetakzvaně eokologického pochází ze zdroje, který je neekologický ze své podstaty (těžba, spalování). 

VÝZKUMY

Pozor na informace vytržené z kontextu. Například zmínka o tom, že produkt je o X% ekologičtější, bez toho, aby bylo zmíněno, z čeho toto číslo vychází, je zavádějící. 

UDRŽITELNOST

To, že je něco udržitelné neznamená, že je to ekologické. Udržitelnost znamená pouze to, že daná věc nebo služba podle současných měřítek nebude poškozovat ekosystém pro budoucí generace. Zjednodušeně řečeno.

FRÁZE

Slova jako ekologie nebo životní prostředí se snadno stávají bezobsažnými a zavádějícími. Podobně bezobsažné jsou fráze o záchraně planety.

HEZKÉ OBRÁZKY

Vizualizace vytváří emoce. Obrázky zelené přírody, spokojených zvířátek a šťastných domorodců v kombinaci s těžbou, průmyslem nebo dopravou nikdy nejdou dohromady. Stejně tak zelení nebo zelenou barvou oplácané objekty, jako jsou auta, letadla by měly být už předem podezřelé.

NOVOTVARY

Slova jako eko-friendly, ecobio, ekoefektivní, které nemají jasný význam a pouze kreativně pracují se slovním základem EKO. V angličtině se ještě můžeme setkat s komolením slova BIO nebo zneužívání slova organic. Nikdy nepodceňujte sílu slova.

ZDROJE

Oslí můstky, které spojují líbivá, avšak nesmyslná tvrzení. Například poukazování na výrobní materiál a skutečnost, že je recyklovatelný – tedy ekologický. A tím pádem je ekologický i výrobek z tohoto materiálu. 

POROVNÁVÁNÍ

Tedy tvrzení, že nějaký produkt nebo služba jsou ‚čistější‘ nežli ostatní, aniž by toto tvrzení bylo doloženo testy, jejich výsledky, popřípadě zdroji.

KREATIVITA

 Tento přístup často využívá povrchního způsobu přemýšlení spotřebitele a vzbuzuje  v něm tak pocit, že propagovaný výrobek je skutečně nějakým způsobem takový, jak jej popisuje reklama. To samozřejmě nevylučuje, že někdy takovým ten který produkt skutečně je.