top of page

JAK TŘÍDIT PAPÍR

Třídění a recyklace papíru

Papír. Naprostá samozřejmost každého dne. Píšeme na něj, čteme z něj, balíme si do něj salámy a dárky. Tenhle papír vznikl v Číně nejspíš ve 2. století př. n. l. Do Evropy propašovali papír Arabové. Proto první papírny vznikaly tam, kde měli Arabové tehdy vliv. To bylo především Španělsko. Ačkoli byl tehdejší papír méně kvalitní než pergamen, uchytil se díky tomu, že byla jeho výroba levnější. Papír je jedním z velmi mála médií, které zatím stále odolává tzv. digitalizaci. Otázkou je, za jakou cenu.

CO TŘÍDIT
 • Vše z papíru. Tedy lepenkové krabice (o ty je největší zájem), kancelářský papír, noviny, časopisy letáky.

 • Papírové výplně, knihy.

 • V některých lokalitách i nápojové kartony

CO NETŘÍDIT
 • Papír s povrchovou úpravou, křídový papír, velmi znečištěný papír

 • Kelímky a obaly od jídla s vnitřní povrchovou úpravou

 • Vlhčené ubrousky

 • Pauzovací papír, kopíráky

Paper Waste

Jak nejlépe třídit papír

Papír snad každý z nás pozná, a to většinou i na první pohled. 

 • Není třeba odstraňovat kovové spony — odstraňují se pomocí magnetů během zpracování.

 • Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.

 • Krabice rozložte nebo sešlápněte, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa. Pokud z nich odstraníte izolepy, části hodně zanesené lepidly, nic tím nezkazíte.

 • POZOR dokumenty jako bankovní výpisy či jiné, které obsahují vaše osobní data, vždy roztrhejte, aby nemohlo dojít k jejich zneužití!

K recyklaci se v konečné fázi dostane jen papír zpracovatelný. Zbytek je energeticky využit (pálen).

 

Nepalte papír zbytečně v kamnech! Máte-li možnost ho vytřídit do modrých kontejnerů. Máte-li však rádi chemické pokusy (a zejména jejich následky), pak vězte, že například pálením barevných magazínů, letáků a obalů uvolníte do ovzduší nebezpečné chemikálie z barev a chemických přísad používaných při výrobě tohoto druhu papíru. Jejich následným vdechováním se pak sami sebe i své okolí odměníte.

 

Z kvalitního odpadního papíru je možné získat až 60% celulózy!

Kniha 7 pádů odpadu banner

Problematika odpadového papíru

Spotřeba papíru (nejen v ČR) stále roste. Na jednoho obyvatele ČR připadá ročně (statisticky) spotřeba kolem 150 kg papíru. Meziroční nárůst recyklace papíru je v průměru přibližně 10%. Recyklace papíru je vedle tzv. ekologického významu především činnost ryze ekonomická. Pomáhá papírnám redukovat náklady na výrobu papíru úsporou za primární zdroje celulózy. Nicméně surovina se i dováží, zkrátka jde o obchod. Z Evropy se do Asie vyváželo ročně 15 % odpadového papíru. Plata na vejce či některé vlnité lepenky  jsou povětšinou vyrobeny převážně z recyklovaného papíru. Pozor, bílý toaletní papír se z recyklátu nevyrábí. Více o toaletním papíru ZDE. Nicméně, jak už bylo řečeno, i nový papír se vyrábí s příměsí recyklátu. Malinkatá Česká republika patří mezi špičku obchodníků s papírem. Třídění (dříve sběr) papíru má u nás svou dlouholetou tradici.

Výroba (i spotřeba) novinového a kancelářského papíru klesá. Markantně stoupá výroba papíru obalového.

TŘIĎTE RADĚJI MÉNĚ, ALE O TO KVALITNĚJI

V první řadě třiďte jen takový papír, u kterého je zjevné, že se zpracuje. Krabice a obaly sešlapujte nebo rozřezávejte tak, aby v kontejnerech zabraly co nejméně místa. 

V ČR se ročně sebere kolem 900 tisíc tun papíru. Z toho něco kolem 200 tisíc tun se zpracuje v tuzemských papírnách. Zbytek se vyváží.

Odhadem lze říci, že obsah každého jednoho kontejneru na papír se zrecykluje ze 70 %. Nepoužitelný zbytek se spaluje.

Virga_kniha_Martin_Hobrland

Jak se vyrábí papír

Papír se vyrábí relativně jednoduše z vláken celulózy (celulóza je řetězovou molekulou uhlohydrátů). Jako vstupní suroviny pro výrobu papíru slouží, mimo zrecyklovaného papíru (cca 46 %), chemická buničina a dřevo stromů (cca 9 %), popřípadě někdy i bavlněné hadry či konopí. Ve skutečnosti se princip výroby papíru od dob středověku příliš nezměnil. Snad jen zmechanizoval a zautomatizoval. Změnilo se pouze to, co na něj tiskneme, píšeme nebo co do něj balíme. 

 

Až 35% pokácených stromů zpracuje papírenský průmysl. Odhadem se jedná o 4 miliardy stromů ročně.

Jaké druhy papíru známe?

Základní (a zjednodušené) dělení papíru je dělení na papíry dřevité a bezdřevé. Což je poněkud matoucí, ale vysvětlíme si to. Rozdíl mezi oběma druhy je v tom, že se používá jiná dřevní hmota. Pro papíry dřevité je to nejčastěji smrk. Pro papíry bezdřevé je to nejčastěji bříza. Stejně tak rozdíl je i ve zpracování. U papírů dřevitých se hmota rozmělňuje na buničinu mechanicky, u papírů bezdřevých se toto děje chemickou cestou.

Aby to nebylo tak jednoduché, dalším dělením jsou papíry natírané a nenatírané. Natírané mohou být jak papíry dřevité, tak i bezdřevé. Tyto papíry se dělí podle počtu nátěrů, které mohou být jednostranné i oboustranné. Klasickou ukázkou natíraného papíru je například náš oblíbený křídový papír. Konečně posledním zásadním kritériem pro rozdělení papíru je to, zda se jedná o papír přírodní nebo recyklovaný (popřípadě obojí). Papíry přírodní jsou vyrobeny z dřevní hmoty (celulózy), která byla primárně vytěžena v účelově pěstovaném lese. Naopak u recyklovaného papíru byla vlákna získána předchozím rozmáčením starého papíru. Popřípadě kombinací obojího. 

Není jistě třeba připomínat, že každé chemické ošetření papíru činí jeho výrobu technologicky náročnou a mnohdy znemožňuje jeho recyklaci. Jedná se především o různé druhy impregnací, jejichž podstatou je přidávání polymerních materiálů do hmoty papíru.

Podle laboratorních testů nelze papír „recyklovat“ více než 7×

 

Mimo to je ještě dobré upozornit na bělost papíru. Jedná se o chemický proces. Většinou se barví bělidly na bázi chlóru. To samozřejmě znamená, že se tyto chemikálie musí vyrobit (chlór je mimochodem docela prevít) a taky zlikvidovat. Bílý papír se vyrábí proto, že ho většina spotřebitelů vyžaduje. Další možností bělení papíru je o něco méně drastický způsob pomocí peroxidu vodíku. Procesem barvení prochází jak papír vyrobený z celulózy, tak i papír vyráběný z recyklátu. Bělení papíru chlorem je postupně nahrazováno kyslíkem, ozonem či výše zmíněným peroxidem vodíku.

Opakem běleného papíru je logicky papír nebělený. Tedy ten, který neobsahuje barviva na bázi chlóru nebo peroxidu vodíku (a kdovíčeho ještě).

 

FSC papír

Jedná se o papír, k jehož výrobě byla použita celulóza získaná ze dřeva stromů rostoucích v lesích, které jsou obhospodařovány s ohledem k šetrnému využívání přírodních zdrojů. Svým způsobem se jedná o smysluplnější alternativu ke klasické výrobě papíru. Certifikované pozemky, výrobky a podmínky certifikace najdete  ZDE. Nicméně certifikace je pouze dokument, za jehož vystavení výrobce platí poplatky – přeberte si její význam sami.

 

Jaká je spotřeba papíru

Odhadované množství papíru v komunálním odpadu je mezi 10–25 %. Jiný odhad uvádí, že každý obyvatel zlikviduje za rok kolem 130–150 kilogramů papíru. V celosvětovém měřítku se pak odhaduje nárůst spotřeby papíru o 25 000 000 tun ročně. Říká se, že papírové vlákno je teoreticky možné recyklovat 6–7×. V praxi však ne více než 3–4×. Celulózová vlákna se totiž postupem zkracují a tak se jednoho dne výrobky z takového papíru ocitnou na pomyslném konci recyklačního řetězce. Tedy v situaci, kdy je další recyklace (tak, jak je v současnosti prováděna) nemožná. Výrobky z takového papíru jsou například plata od vajec, navíjecí ruličky toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek. Ty do modrých kontejnerů neházejte. Nicméně někteří zpracovatelé již dokáží i tento papírový odpad zpracovat.

Třídění plat od vajec
JAK TŘÍDIT PLATA OD VAJEC A RULIČKY TOALETNÍHO PAPÍRU?
Podle vyjádření zpracovatelů se tyto materiály z tříděného odpadu separují a odesílají ke spálení. Jsou vyrobeny z již několikrát recyklovaného papíru a technicky vzato znovu je už recyklovat nelze.

Představa, že se všechen ten sebraný papír zrecykluje na místě,  je samozřejmě naivní. Se sběrovým papírem se obchoduje a vyváží se. Třeba Čína ročně dovážela ke zpracování přes 28 000 000 tun použitého papíru. Evropa se na tomto exportu podílela více než 8%, což je zhruba 15% všeho evropského papíru. 

Zivot_pod_psa_250x250

Šetřím papír – šetřím lesy

Ne tak docela. Tohle archaické heslo skutečnost vše tak trochu zjednodušuje. Ano. Pravda je, že k výrobě papíru se dřevo používá. Ovšem to neznamená, že se vykácí kdejaký starý les, aby bylo na co tisknout slevové letáky. Pro účely (nejen) papírenského průmyslu se pěstují tzv. účelové monokulturní lesy. Ideální strom, jehož dřevo je vhodné pro výrobu papíru, je 40–70 let starý s objemem kmene kolem 20 cm. Pokud strom tyto požadavky nesplňuje, je jeho dřevo využito spíše v nábytkářském průmyslu nebo se z něj vyrobí prkna, trámy apod. To znamená, že pro výrobu papíru se vysazují stromy účelově a stejně tak se i účelově kácí. Na tunu papíru připadne cca 13 stromů výše uvedených parametrů. Výsledkem recyklace papíru je tedy především omezení nutnosti masivní výsadby lesních monokultur (jednou vysázený účelový les se musí vykácet tak jako tak), a tím pádem i zásadní narušování přírodních biotopů. V České republice je v současnosti přes 70 % plochy lesů s tzv. primární hospodářskou funkcí – tedy i pro papírenskou výrobu. Více o dřevu ZDE. Takové účelově pěstované lesní monokultury nejsou zdravé lesy. Nejsou odolné napadení kůrovcem, nepomáhají tvorbě půdního podloží. Jsou to prostě pole stromů. Současné lesní hospodářství škodí lesům, řečeno zjednodušeně.

Papír je vynález, díky kterému vznikla byrokracie :-)

 

Výroba ani recyklace papíru nejsou ekologické

Papírny jsou ve své podstatě energeticky velmi náročné chemické továrny. Výroba papíru je totiž náročná na energii a vodu. Dále pak je třeba brát v potaz, že velká část produkce papíren obsahuje chemicky ošetřený papír, při jehož výrobě vznikají další (tentokráte chemické) odpady. Odpady ze dřeva se v podstatě kompletně využijí, ať už jako palivo v samotné papírně, nebo je popřípadě možné ho ve formě briket prodávat dále jako biomasu určenou k topení. Stejně tak recyklace papíru je energeticky náročná. To protože v principu má stejné nároky, jako má výroba papíru. Takže ano, papír je recyklovatelný. Ale za cenu vzniku dalších odpadů z výroby energie, dopravy a vody.

Spotřeba a nadspotřeba papíru

V současnosti vzniká ročně na světě přes 400 milionů tun odpadního papíru ročně. Enormní množství papíru je v současnosti využíváno v obalovém průmyslu. Stále bohužel platí, že obal prodává, a tak se tuny papíru stávají součástí křiklavých obalů, které se ihned po rozbalení vyhodí či v lepším případě vytřídí. Konkurence je tvrdá a tak obal hraje stále větší roli. Navíc se mnoho výrobců uchyluje k technologiím, které recyklaci papírových obalů znemožňují (potahováním papíru fóliemi, chemickými úpravami apod.). Totéž platí i o vydavatelích luxusních časopisů, knih a kdovíčeho ještě. Lze odhadovat, že v mlze řečí o recyklovatelnosti a obnovitelnosti (nad)spotřeba papíru ještě několik let poroste. Jedním z nejzásadnějších producentů zbytečného obalového papíru jsou e-shopy.

Odhadem lze říci, že obsah každého jednoho kontejneru na papír se zrecykluje ze 70 %. Nepoužitelný zbytek se spaluje.

Krabice v krabici, zaslání zboží e-shopem.
Ekologický recyklovaný kancelářský papír

Měl by být ekologický. Ovšem z velké většiny se však jedná o papír, který je vyráběn v zahraničí. K nám je dovážen z velké vzdálenosti. A jelikož doprava je prohlašována za jednoho ze zásadních znečišťovatelů tzv. životního prostředí, lze o ekologičnosti takového papíru pochybovat. Chcete-li skutečný ekopapír, nakupujte ten, který byl vyroben u nás. Z místních zdrojů.

Papírové odkazy

 • Stránky Asociace výrobců papírenského zboží najdete přímo ZDE.

 • Co je to nanocelulóza? Více ZDE.

 • Jak se recykluje papír ZDE.

 • Pár zajímavostí o toaletním papíře objevíte přímo TADY.

bottom of page