VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

CO S ODPADY VĚTŠÍCH NEŽ VELKÝCH ROZMĚRŮ

Co je to velkoobjemový odpad? Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je jaksi poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek. Koberce. Linoleum. Ale i vany, umyvadla nebo záchodové mísy. Všechny tyto věci mají jedno společné: do klasických popelnic je prostě nenacpete. I když se najdou géniové, kteří to dokážou. Úplná elita je pak chytře postaví vedle popelnice, vyklopí někam do příkopu nebo pohodí jen tak pro radost všech ostatních.

 

Velkoobjemový odpad patří na sběrný dvůr nebo do kontejnerů na velkoobjemový odpad

 

Městské části a obecní úřady organizují svoz tohoto velkoobjemového odpadu. A mnohdy se stačí podívat buď na jejich internetové stránky. Anebo zadat do Googlu, seznamu nebo jiné chytré služby slova velkoobjemový odpad a místo vašeho bydliště. Nebo, máte-li tu odvahu, se dojít osobně zeptat na váš obecní úřad. Za odevzdání vašich velkoobjemových odpadů do kontejneru v rámci mobilního svozu nic neplatíte. Stejně tak při odevzdání do sběrného dvora v místě vašeho trvalého bydliště. Jen v Praze je nutné každý měsíc sesbírat a odvézt kolem 600 tun (!) tzv. velkoobjemového (nebo nadměrného, chcete-li) odpadu. Za rok se pak mimo popelnice a sběrné dvory vyskytne neuvěřitelných 7 tun převážně tohoto druhu odpadu. Tak to alespoň tvrdí zástupce Pražských služeb. Jistě, můžeme nad tím mávnout rukou. Ale v okamžiku, kdy je dotyčnému uložena pokuta, která může dosáhnout výše až 50 000,- Kč, je domáváno a je třeba se ovívat. Ano, padesát tisíc korun je strop pokuty, kterou lze za tento přestupek proti veřejnému pořádku uložit. Protože legislativa vidí vaši starou postel nebo lednici vlastně jako černou skládku.

Za ukládání odpadu mimo k tomu určená místa může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun​

Pokud provádíte rekonstrukci, destrukci nebo jste se rozhodli zbavit se veškerého movitého majetku
a dát se na poustevnictví, pak jen možné objednat si specializovanou firmu. Ta vám dokáže přistavit kontejner a jste-li líní, nabídne i nějakou tu pracovní sílu. Za tuto službu ovšem samozřejmě zaplatíte. A pamatujte, že některé radnice pro umístění takového kontejneru vyžadují povolení. To si většinou firma dokáže sama zajistit.

Velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách jsou považovány za stavební odpad. Proto, prosím, takové materiály do kontejnerů na velkoobjemový odpad neházejte. Na stavební suť je rovněž možné objednat kontejner — a to i včetně odvozu.

Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemového odpadu co nejvíce. Za to vám budiž dík.

ZA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD MŮŽEME POVAŽOVAT:
 • nábytek

 • sanitu (vany, toaletní mísy)

 • koberce, linoleum

 • rámy oken a dveří

 • objemný elektroodpad, který nedokážete předat v rámci zpětného odběru nebo i odvézt do sběrného dvora

 • POZOR zdivo a suť jsou odpady stavební.

DO KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ VHODNÉ ODKLÁDAT

 • tabulové sklo a zrcadla

 • chemikálie

 • odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad

 • stavební odpad

Velkoobjemovým odpadem rozumíme vše, co se nevejde do běžných popelnic.

Zjednodušeně řečeno.

 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu