top of page

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Jak zacházet s velkoobjemovým odpadem

Velkoobjemový odpad je ten druh našeho domácího odpadu, který nelze (či lépe řečeno nedává smysl) odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný odpad. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum, vany, umyvadla nebo záchodové mísy.

 

Velkoobjemový odpad patří na sběrný dvůr nebo do kontejnerů na velkoobjemový odpad

ZA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD MŮŽEME POVAŽOVAT
  • nábytek

  • sanitu (vany, toaletní mísy)

  • koberce, linoleum

  • rámy oken a dveří

  • objemný elektroodpad, který nedokážete předat v rámci zpětného odběru nebo i odvézt do sběrného dvora

  • POZOR zdivo a suť jsou odpady stavební.

Velkoobjemovy odpad_ilustracni_foto.jpeg

Jak zacházet s velkoobjemovým odpadem

Městské části a obecní úřady organizují svoz velkoobjemového odpadu. Stačí se podívat buď na jejich internetové stránky. Anebo zadat do internetového vyhledávače slova „velkoobjemový odpad“ a místo vašeho bydliště. Nebo, máte-li tu odvahu, se dojít osobně zeptat na váš obecní úřad. Za odevzdání vašich velkoobjemových odpadů do kontejneru v rámci mobilního svozu nic neplatíte. Stejně tak při odevzdání do sběrného dvora v místě vašeho trvalého bydliště. Jen v Praze je nutné každý měsíc sesbírat a odvézt kolem 600 tun (!) tzv. velkoobjemového (nebo nadměrného, chcete-li) odpadu.

 

Za rok se mimo popelnice a sběrné dvory jen v Praze vyskytne neuvěřitelných 7 tun převážně tohoto druhu odpadu. Tak to alespoň tvrdí zástupce Pražských služeb. Jistě, můžeme nad tím mávnout rukou. Ale v okamžiku, kdy je dotyčnému uložena pokuta, která může dosáhnout výše až 50 000 Kč, je domáváno a je třeba se ovívat. Ano, padesát tisíc korun je strop pokuty, kterou lze za tento přestupek proti veřejnému pořádku uložit. Protože legislativa vidí odpad, který uložíte mimo patřičná místa, jako černou skládku.

Za ukládání odpadu mimo k tomu určená místa může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun​

Pokud provádíte rekonstrukci nebo vyklízíte nemovitost, pak jen možné objednat si specializovanou firmu. Ta vám dokáže přistavit kontejner a jste-li líní, nabídne pracovní sílu. Za tuto službu ovšem samozřejmě zaplatíte. A pamatujte, že některé radnice pro umístění takového kontejneru vyžadují povolení. To si většinou firma dokáže sama zajistit.

Velké kusy zdiva a další zbytky po stavebních úpravách jsou považovány za stavební odpad. Proto, prosím, takové materiály do kontejnerů na velkoobjemový odpad neházejte. Na stavební suť je rovněž možné objednat kontejner – a to i včetně odvozu.

Ačkoli se jedná o velkoobjemový odpad, je vhodné pokusit se objem tohoto odpadu zmenšit. Tedy například koberce odkládat srolované, krabice (pokud je nedokážete rozřezat a vhodit do kontejneru na papír) alespoň složit. A to z prostého důvodu: aby se do kontejneru na velkoobjemový odpad vešlo toho velkoobjemového odpadu co nejvíce. Za to vám budiž dík.

DO KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ VHODNÉ ODKLÁDAT
  • tabulové sklo a zrcadla

  • chemikálie

  • odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na tříděný odpad

  • stavební odpad

Velkoobjemový odpad
Kniha Magnitudo
bottom of page