top of page
Kontejnery na textil.JPG

JAK SE RECYKLUJE TEXTIL

Recyklace textilu je velmi komplikovaná. Ovšem není zcela nemožná. Skutečně se zrecykluje jen  minimum textilních materiálů.

Další malá část se znovu použije. Naprostá většina, kolem 90 % končí nenávratně ve skládkách a ve spalovnách.

Textil je ze všeho nejdříve potřeba vytřídit. K tomu slouží velké kovové kontejnery. Do těchto kontejnerů je mimo textilu možné vhazovat i použitelnou obuv, funkční aktovky, kabelky, apod. To proto, že primárním cílem majitelů kontejnerů je poslat tyto věci znovu do oběhu. Vše, co do kontejneru vhazujete, by mělo být v igelitových taškách nebo pytlích. Čisté. To z důvodu snadnějšího svozu a dalšího třídění.

Recyklace textilu se dělí na dvě základní kategorie 

 

  • Oblečení, které je ještě dál možné nosit - princip REUSE (znovupoužití) - se znovu pošle do oběhu prostřednictvím bazarů, charit a podobných oběhových systémů. Vyveze se do zahraničí.

  • Nenositelné oblečení a jiný odpadní textil, který se mechanicky downcykluje nebo likviduje. A to většinou spálením, skládkováním. Na místě je i domněnka, že se vyváží do rozvojových zemí v rámci šedé ekonomiky.

První variantou se nebudeme příliš zabývat. Textil se znovu vrátí do prodeje prostřednictvím second-handů, hrabáren, popřípadě se předá charitativním organizacím, prodá se někam mimo Evropu. Dlužno dodat, že množství použitého oblečení, které my s tak dobrým pocitem naházíme do kontejnerů, zásadně převyšuje poptávku. 

Španělská firma Recover se již léta zabývá získávání textilního vlákna z použitého textilu. To pak s příměsí vlákna nového používá v nových výrobcích. Jedná se o průkopnickou firmu v oblasti tzv. udržitelné textilní produkce v průmyslovém měřítku.

Recyklace textilu je vlastně jeho downcyklace

Samotná downcyklace textilu je komplikovaná zejména z důvodu druhové různorodosti. Oblečení se vyrábí z různých materiálů. Mnohdy jsou na ušití jednoho kusu použity různé materiály (například podšívky, lemy, apod). Navíc v laciné konfekci není často obsažena čistá bavlna. K tomu je většina oblečení vybavena knoflíky, zipy, sponami a dalšími netextilními doplňky. A velká část textilu obsahuje chemická barviva a další aditiva. Jedná se tedy o velmi nehomogenní materiál. Aby byla recyklace rentabilní, je třeba tyto doplňky (stejně jako nerecyklovatelné druhy textilií a materiálů) odstraňovat, a k samotnému procesu recyklace připustit jen ty použitelné. To se děje na třídící lince. Pak následuje rozdrásání textilu ve stroji vybaveném páracími noži. Vznikne různorodá směs všemožných barev a materiálů. Z toho je jasné, že další využití bude směřovat k výrobkům nižší kvality. Nicméně nízká estetická kvalita nemusí nezbytně znamenat nižší využitelnost. Tento materiál (po dalších úpravách) nachází uplatnění při výrobě izolací (bandáže) zejména vodovodních a odpadních vedení. Jistě znáte ty šedivé kusy, kterými jsou tyto roury obalené aby je chránily jak mechanicky tak tepelně (byť se nejedná o primární tepelnou izolaci). Dále se z tohoto recyklátu vyrábějí v některých zemích izolační desky, kdy se recyklovaný textil lisuje a slouží jako jednoduchá izolace. Recyklát se někdy využívá jako výplně. Například v sedadlech automobilů, vlaků nebo letadel. Zde je však požadavek na jednodruhový recyklát - tedy cucky ze stejného materiálu. To vše komplikuje. Dalším použití je v klasických čisticích hadrech. To se použije zbytkový textil, který se jen nařeže. Pucvol.

Jednodruhový bavlněný starý textil je možné po rozcupování využít jako materiál k výrobě lepenky na střechy, prachovek nebo zátěžových koberců.

Největším dovozcem použitého textilu je Indie

Recyklace polyesteru

Polyester je syntetické PET vlákno. Nicméně existují technologie, které ho dokáží zrecyklovat do téměř základní surovinové podoby. My se v současnosti dojímáme informací, že z PET lahve lze polyester vyrobit a považujeme to za jeden z důvodů, proč třídit PET lahve. Hloupé, viďte?

Odpadní textil má výhřevnost hnědého uhlí​

Zdroje: iDnes, Potex, Diakonie Broumov,  ARETEX, Odpady 4/20

Recyklace textilu

Ve skutečnosti lze optimálně recyklovat jen zhruba 10% z celkového množství textilu uvedeného na trh.

Upcyklační atelier klon reklama

Kontejnery na použitý textil nelze označit za kontejnery na materiál určený k Recyklaci. Jejich primární účel je sbírat použitý textil k znovupoužití (reusing).

Třídění textilu a oděvů
Kniha Magnitudo, banner

Odkazy

Firma Potex odkloní ze směsného odpadu ročně zhruba 2000 tun textilu.

bottom of page