top of page

KOVOVÉ ODPADY

Jak třídit kovové odpady a obaly

Hovoříme-li o kovu, máme většinou automaticky na mysli jen (dost mylně) železo. Byť tato látka znamenala pro lidstvo v minulosti velký skok vpřed. Přenesla nás od klacků a pazourků k ostrým mečům a ocelářským konglomerátům. Kovů ale existuje mnohem více. Kovy jsou lehké i těžké. Tvrdé i měkké. Vodivé i nevodivé. Jedovaté i neškodné a drahé i laciné. Dobrá zpráva je, že mnoho z nich je možné velmi snadno recyklovat.

CO TŘÍDIT
 • Kovové konstrukce, traverzy, armatury, účka, , éčka apod.

 • Rámy jízdních kol, kočárků, trakařů, apod.

 • Plechy, kryty, okapy, 

 • Výrobky ze slitin kovů (dural, mosaz, bronz, apod)

 • Plechovky, konzervy a další kovové obaly

 • Hliníkové obaly, nádobí

CO NETŘÍDIT
 • Obaly pod tlakem – obaly od deodorantů, holicích pěn, sprejů

 • Náplně soda stream, propan-butanové bomby

 • Alobal zašpiněný od sýrů nebo jiných potravin

 • Chemikáliemi znečištěné kovové plechovky (např. barvy, ředidla, oleje).

Veřejné kontejnery na drobný kovový odpad jsou určeny pro drobný kovový odpad. Cílem je získat především nápojové plechovky, konzervy, drobné kovové předměty. Větší kusy neponechávejte u těchto kontejnerů, ale odvážejte je do sběrných dvorů. nebo využijte kontejnery na velkoobjemový odpad.

Kovove_obaly.jpg

Jaký kovový odpad má smysl třídit?

V domácnostech se nejčastěji setkáváme s kovy v podobě jednorázových obalů. Nápojové plechovky, hliníkové tácky, alobal, nádobí, železářské zboží apod. Pro tyto drobné kovové odpady jsou určeny kontejnery na drobné kovové odpady. Netřiďte obaly pod tlakem. Tzv. aerosoly, což jsou různé spreje, deodoranty, holicí pěny, laky na vlasy. Tyto obaly mohou obsahovat zbytky látek, které naplňují některou z charakteristik nebezpečných odpadů. Zejména „výbušnost“. Při recyklaci jsou vyřazovány.

Co všechno je kov?

Kov není jen železo. Pojďme tedy promarnit několik málo minut povídáním o kovech. Předně, kovy jsou materiálem, jejichž recyklaci lidstvo zvládalo zřejmě už ve starověku. A jisté je, že k tomu naše předky nevedla ochrana životního prostředí, ale ryze ekonomické zájmy.

Železo a ocel

Mít svaly ze železa není žádná výhra. Železo jako takové je totiž až překvapivě měkké. Bez slitin je v podstatě nepoužitelné. Pokud chceme hovořit o síle a pevnosti, bavme se o oceli. Ocel je slitina železa s uhlíkem. Historie recyklace oceli sahá více než 200 let nazpět. Význam recyklace je dnes doslova zásadní. Snižuje totiž náklady na výrobu a přitom ocel recyklací v podstatě neztratí nic ze svých vlastností. Úspora energie získaná recyklací může dosáhnout až 80 % (!) v porovnání s výrobou oceli bez přidaného recyklátu. Ocel se  recykluje v ocelárnách metodou oxidace v kyslíkových konvektorech. Běžněji se však recykluje tavením v elektrických obloukových pecích (při výrobě oceli s nízkým obsahem uhlíku) nebo v indukčních pecích (pro výrobu železných slitin). Při těchto metalurgických procesech vznikají jako vedlejší produkt strusky.

 

Těžké kovy

Kovy, zejména ty těžké, jsou součástí například LCD displejů, některých baterií. Pod pojmem těžký kov se skrývá celý zástup látek. Těžké kovy nevzrušují jen metalurgy, ale i toxikology. Spíše než o recyklaci u těžkých kovů hovoříme o jejich bezpečném odstranění a likvidaci. Ne všechny jsou totiž bezpečné – některé se dají označit i za nebezpečné. A některé z nich působí jako kumulativní jedy. To znamená, že se ukládají v organismu a trpělivě vyčkávají na příležitost. Třeba rtuť z tzv. úsporných žárovek 

 

Drahé kovy

Někdy se jim také říká vzácné kovy. To dává smysl. Když je něco vzácné, je to logicky i drahé. Vzácné kovy jsou z hlediska odpadu také vzácné. Proto objem recyklace drahých kovů neustále roste. Růst je podpořen především poptávkou. Možná to bude překvapující zjištění, ale jen v ČR je roční poptávka po zhruba 10 tunách zlata, 150 tunách stříbra, 8 tunách platiny a třeba 4 tunách palladia. Je samozřejmé, že tyto drahé kovy nespotřebuje jen šperkařský průmysl. Velkou spotřebu těchto drahých kovů má i elektrotechnický průmysl, automobilový průmysl, chemický průmysl, sklářství, lékařství a mincovnictví. No a odkud že se všechen ten recyklovaný drahý kov bere? Mimo klasické těžby i z použité elektroniky. Ze všech těch vyřazených počítačů, televizorů a mobilů. A nutno podotknout, že recyklace zdaleka nepokrývá poptávku. A to hovoříme jen o České republice.

Výkupem drahých kovů se zabývá především firma Safina. Přes tuto společnost projde zhruba 65% objemu veškerých recyklovaných drahých kovů v ČR.

 

Recyklace drahých kovů zdaleka neuspokojuje poptávku

CO JSOU TĚŽKÉ KOVY:

Olovo, měď, rtuť, cín, kadmium, chróm, polonium, baryum, arsen, thallium, uran, antimon, thorium, cer, aktinium, protaktinium, neptunium, americium, curium, kalifornium, berkelium, einsteinium, ferium, mendelevium, nobelium, lanthan, praseodym, neodym, samarium, promethium, europium, gadolinium, terbium, holmium, disprosium, holmium, erbium, thulium, ytterubin, lutecium a možná ještě nějaké další.

Kniha Virga, Banner

Světový trh se stříbrem potřebuje dalších téměř 60 milionů uncí. Tento kov schází v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, ve šperkařství, sklářství i ve zdravotnictví. A v poslední době i - budete překvapeni - v textilním průmyslu.

Zdroj: Safina.

Co jsou kovy vzácných zemin?

Již částečně, avšak ne zcela od věci, nám zůstávají kovy vzácných zemin. Aniž bychom si to nějak zvláště ráčili uvědomit, jedná se o doslova strategické suroviny pro elektrotechnický průmysl. Proto se i na tyto, veřejnosti málo známé prvky obrací pozornost zpracovatelů elektroodpadu. Jde o velmi specifickou skupinu využívanou mimo jiné v technologiích satelitních a mobilních telefonů, hybridních motorů a permanentních magnetů nebo infrared optiky. Tedy produktů, které jsou v současnosti velmi in. Nepříliš potěšující je, že naprostou většinu světové produkce třímá ve svých rukách komunistická Čína (až 95 %). A svou pozici soudruzi posilují investicemi v zahraničních firmách, aby se zmocnili i zbylých 5 %. A to není pro naši civilizaci příliš optimistická vyhlídka. Ostatně svou moc v této oblasti již Čína předvedla v roce 2009, kdy razantně omezila vývoz a doslova paralyzovala Japonsko, USA i relativně vyspělé země EU. Čína je mocná. 

 

Kovy vzácných zemin (mimo jejich přirozená naleziště) najdeme téměř v každém druhu elektroodpadu. Někdy jsou označovány za superkritické komodity. My, spotřebitelé, se se vzácnými kovy zemin setkáváme v LCD obrazovkách, mobilních telefonech, dotykových monitorech, klimatizacích, zdravotnických přístrojích, hodinkách, hračkách... a bezpočtu dalších zařízeních.

Zdroje: Odpady, Safina, Odpadové fórum, Odpady, Pražské služby, a.s.

KOVY VZÁCNÝCH ZEMIN:

Lanthan (La), Cer (Ce), Praseodym (Pr), Neodym (Nd), Promethium (Pm), Samarium (Sm), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Terbium (Tb), Dysporsium (Dy), Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), Ytterbium(Yb) a Lutecium (Lu)

Kovové odkazy

 • Nejsou strusky jako strusky. Článek o tomto druhu odpadu naleznete ZDE.

 • Jak se zpracovávají nápojové plechovky? Video ZDE.

 • Jak fungují magnetické separátory je popsáno ZDE.

Kovy vzacnych zemin
bottom of page