top of page

SOLÁRNÍ PANELY

Jak se likvidují solární panely

Solární energetika je výborný nápad. Slunce svítí a my si jeho světlo pomocí fotovoltaických článků změníme na energii elektrickou. A tak, zatímco jsme ještě někdy v sedmdesátých letech minulého století považovali princip solární energetiky za jakousi naivní slepou uličku, dnes se solární energetika stala samozřejmou součástí energetického průmyslu. Pojďme si však něco v krátkosti říct o tom, jak se tvářit na takový solární panel potom, co přestane solárnit... a stane se z něj odpad. 

 

Životnost současných panelů se odhaduje nejméně na 25 - 30 let

Během zhruba třiceti let budeme mít co do činění s tisíci tunami vysloužilých solárních panelů. Odhaduje se, že do roku 2050 bude v solárních panelech uloženo na 78 milionů tun materiálů. Ten – pokud se recyklací vrátí do oběhu – představuje hodnotu zhruba 15 miliard USD. Výzvou je, dokážeme-li tyto peníze z tohoto odpadu získat zpět. Právě na to konto začaly vznikat kolektivní systémy pro zpětný odběr solárních panelů. Tyto kolektivní systémy vybírají poplatky s cílem, aby v budoucnu byl dostatek financí na recyklaci (nebo likvidaci) vysloužilých solárních panelů. 

 

Jakýkoli tzv. ekologický zdroj energie je skutečně ekologickým pouze tehdy, když dokáže plně nahradit zdroje na fosilní paliva. Do té doby je pouze alternativou.

Solar Panel Farm8

Co je to solární panel?

Zařízení, které mění energii sluneční na elektrickou. Solární – fotovoltaický panel – je solární kolektor tvořený fotovoltaickými články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky. Tato zařízení mění světelnou energii v energii elektrickou. Nezaměňovat s energií sluneční. Ta je zadarmo – než si nějaká korporace Slunce přivlastní. Solární energie zadarmo není. 

Jaká je životnost solárních panelů

Životnost solárních panelů se odhaduje na 25 až 30 let. Záleží na výrobci. Všeobecně stoupla životnost solárních panelů o 100 % v porovnání přes deseti lety. A zatímco před deseti lety byl výkon solárních panelů cca 200–250 kilowatt, u těch současných to je až 400 kilowatt. Panel je vhodné vyměnit tehdy, když jeho účinnost poklesne v průměru o 20%. Panel je také samozřejmě nutné vyměnit při mechanickém poškození nebo poškození způsobeném vandalismem... nebo ufony.

Doposud neexistují spolehlivé procesy, jak ze solárních panelů získat zpět vysoce hodnotné strategické suroviny.

Ne všechny solární panely jsou stejné. Některé mohou obsahovat nebezpečné látky. V ČR údajně převažují panely s články z krystalického křemíku. Křemík je zde zastoupen údajně 15%, sklo 67% a hliník 18% (v současnosti se vyrábějí i panely bez hliníkových rámů). Tyto materiály lze recyklovat v podstatě stoprocentně. Problém při recyklaci těchto panelů činí křemík, neboť panely, které křemík obsahují, se musí zpracovávat odlišným způsobem, než ty bez něj. Dále tu máme minoritní podíl plastových komponent. Případně ještě těžké kovy, které nelze popřít. Vyskytují se v desetinách promile. Ty  se nerecyklují. Nebylo by to ekonomicky smysluplné. Ovšem je třeba je likvidovat z důvodu jejich toxicity. 

Když nesvítí slunce nebo je pod mrakem, jsou současné fotovoltaické neefektivní

O fotovoltaice nelze hovořit jako o čisté energii. Ostatně, takovou ani vyrobit neumíme. Pravda, slunce svítí. Ale fotovoltaické panely je nutné někde vyrobit. A jelikož už se solární panely vyrábějí v doslova masovém množství, je výroba solárních panelů další zátěží pro tzv. životní prostředí, které by tyto panely měly chránit. A samozřejmě je třeba je likvidovat – o tom, jak se recyklují solární panely více ZDE.

Zdroje: časopis Odpady, Pikora/Šichtářová Nahá pravda, Ekonom, oenergetice.cz, tzb.info

Solární odkazy

Fotovoltaické (solární) panely jsou od roku 2012 dle zákona o odpadech považovány za elektrické a elektronické zařízení (EEZ). Výrobci a dovozci musí zajistit financování sběru a recyklace těchto panelů po skončení jejich životnosti. 

Z ČEHO JE SOLÁRNÍ PANEL?

SKLO činí až 63% každého panelu. Recykluje se standardními postupy recyklace skla.

ALUMINIUM je používané na rámy panelů. Jeho obsah činí přes 20% každého panelu. Recykluje se standardními způsoby.

KŘEMÍKOVÉ DESKY se drtí, leptají a jejich vrstvy se separují.

TĚŽKÉ A VZÁCNÉ KOVY

stříbro, měď, křemík, olovo

VZÁCNÉ ZEMINY

SILIKON

Solární panely jako odpad

V EU byla ke konci roku 2021 celková instalovaná solární kapacita 158 GW. Teoreticky by v ČR mohla solární energetika do roku 2030 dodávat stejné množství energie, jako jeden blok jaderné elektrárny Temelín... říkají experti.

bottom of page