SOLÁRNÍ PANELY

Recyklace solárních panelů

Solární energetika je výborný nápad. Slunce svítí a my si jeho světlo pomocí fotovoltaických článků změníme na energii elektrickou, kterou tak plýtváme, že začínáme věřit, že jí máme málo. A tak, zatímco jsme ještě někdy v sedmdesátých letech minulého století považovali princip solární energetiky za jakousi slepou uličku nebo sci-fi, dnes se solární energetika stala samozřejmou součástí energetického průmyslu. Pojďme si však něco v krátkosti říct o tom, jak se tvářit na takový solární panel potom, co přestane solárnit – a stane se z něj odpad. 

 

Životnost současných panelů se odhaduje nejméně na 25 - 30 let

Likvidace solárních panelů dobrý byznys bude. Samozřejmě, že tato oblast bude patologicky závislá na solárním byznysu jako takovém. Začaly vznikat kolektivní systémy pro zpětný odběr solárních panelů. Tyto kolektivní systémy začaly vybírat poplatky s cílem, aby v budoucnu byl dostatek financí na recyklaci (nebo likvidaci) vysloužilých solárních panelů. 

 

Jakýkoli tzv. ekologický zdroj energie je skutečně ekologickým pouze tehdy, když dokáže plně nahradit zdroje na fosilní paliva. 

FIRMY, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ LIKVIDACÍ SOLÁRNÍCH
PANELŮ V ČR.

Co je to solární panel?

Zařízení, které mění energii sluneční na elektrickou. Solární – fotovoltaický panel – je solární kolektor tvořený fotovoltaickými články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky. Tato zařízení mění světelnou energii v energii elektrickou. Nezaměňovat s energií sluneční. Ta je zadarmo – než si nějaká korporace Slunce přivlastní. Solární energie zadarmo není. 

Jaká je životnost solárních panelů

Životnost solárních panelů se odhaduje na 25 až 30 let. Ale může být i mnohem delší. Nebo kratší. Záleží na výrobci. Panel je vhodné vyměnit tehdy, když jeho účinnost poklesne o 20%. Seriózní výrobci uvádějí pokles o 10% po uplynutí zhruba 10 let a pokles účinnosti o 20% po uplynutí zhruba 25 let. Panel je také samozřejmě nutné vyměnit při mechanickém poškození nebo poškození způsobeném vandalismem nebo ufony.

Odhaduje se, že do roku 2050 bude v solárních panelech uloženo na 78 milionů tun materiálů. Ten, pokud se recyklací vrátí do oběhu, představuje hodnotu zhruba 15 miliard USD.

Doposud neexistují spolehlivé procesy, jak ze solárních panelů získat zpět vysoce hodnotné strategické suroviny.

Ne všechny solární panely jsou stejné. Některé mohou obsahovat nebezpečné látky. V ČR údajně převažují panely s články z krystalického křemíku. Křemík je zde zastoupen údajně 15%, sklo 67% a hliník 18% (v současnosti se vyrábějí i panely bez hliníkových rámů). Tyto materiály lze recyklovat v podstatě stoprocentně. Problém při recyklaci těchto panelů činí křemík, neboť panely, které křemík obsahují, se musí zpracovávat odlišným způsobem, než ty bez něj. Dále tu máme minoritní podíl plastových komponent. Případně ještě těžké kovy, které nelze popřít. Vyskytují se v desetinách promile. Ty  se nerecyklují. Nebylo by to ekonomicky smysluplné. Ovšem je třeba je likvidovat z důvodu jejich toxicity. 

Když nesvítí slunce nebo je pod mrakem, jsou současné fotovoltaické elektrárny zatím k ničemu

O fotovoltaice nelze hovořit jako o čisté energii. Ostatně, takovou ani vyrobit neumíme. Pravda, slunce svítí. Ale fotovoltaické panely je nutné někde vyrobit. A jelikož už se solární panely vyrábějí v doslova masovém množství, je výroba solárních panelů další zátěží pro tzv. životní prostředí, které by tyto panely měly chránit. A samozřejmě je třeba je likvidovat – o tom, jak se recyklují solární panely více ZDE.

Fotovoltaické (solární) panely jsou od roku 2012 dle zákona o odpadech považovány za elektrické a elektronické zařízení (EEZ). Výrobci a dovozci musí zajistit financování sběru a recyklace těchto panelů po skončení jejich životnosti. 

Solární panely jako odpad
Z ČEHO JE SOLÁRNÍ PANEL?

SKLO činí až 63% každého panelu. Recykluje se standardními postupy recyklace skla.

ALUMINIUM je používané na rámy panelů. Jeho obsah činí přes 20% každého panelu. Recykluje se standardními způsoby.

KŘEMÍKOVÉ DESKY se drtí, leptají a jejich vrstvy se separují.

TĚŽKÉ A VZÁCNÉ KOVY

stříbro, měď, křemík, olovo

VZÁCNÉ ZEMINY

SILIKON

Solární panel jako odpad v České republice

Novela zákona o odpadech, která je platná od 1. ledna 2013, upravuje zpětný odběr fotovoltaických zařízení. Zákon dal přednost tzv. kolektivnímu plnění (viz výše). Majitelé solárních elektráren jsou povinni zaplatit určitý obnos za každý kilogram panelů do společného prasátka, které společně rozbijí (pokud ho mezitím někdo nevybere), až bude čas začít panely skutečně likvidovat. K tomuto kroku dojde někdy mezi lety 2030 a 2040. 

Provozovatelé solárních elektráren odvádějí recyklační poplatek. Tyto poplatky jsou shromažďovány na vázaném účtu do doby, kdy se recyklace solárních panelů naplno rozjede.

Největším trhem fotovoltaiky je Německo. Je tedy logické, že velké množství firem má sídlo právě tam. Jistá německá firma pak ve své studii uvádí, že z více než 1,7 milionů solárních panelů
v Německu se od roku 2012 musí zlikvidovat kolem 4000 tun. Pro rok 2020 stejná firma (Oekopol) odhaduje likvidaci 35 000 panelů. A podle IRENA (Mezinárodní energetická agentura pro obnovitelné zdroje) a Mezinárodní energetické agentury pro fotovoltaické elektrárny se předpokládá, že by kolem roku 2050 mohl mít trh s recyklací solárních panelů hodnotu 15 miliard dolarů. Což je nezanedbatelná částka bez ohledu na možné statistické pomýlení. Pod touto astronomickou částkou si (podle stejného zdroje) můžeme představit neuvěřitelných 78 milionů tun vysloužilých solárních panelů.

 

Výroba fotovoltaických panelů je energeticky náročná. Podle některých zdrojů solární panel nedokáže za celou dobu své funkčnosti dodat tolik energie, kolik bylo vloženo do jeho výroby. Ale věřte zdrojům, že?

Zdroje: Česká fotovoltaická komora, časopis Odpady, Pikora/Šichtářová Nahá pravda, Ekonom, oenergetice.cz, tzb.info

Průměrný dopad slunečního světla
SYSTÉM RECYKLACE EPIA

Je dobrovolný systém spuštěný v roce 2009. Členové se zavázali k odběru minimálně 65% fotovoltaických panelů instalovaných v Evropě od roku 1990 a následně z nich recyklovat 85% až 95% materiálů.

Solární odkazy