top of page
Kniha 7 pádů odpadu. Vše, co potřebujete vědět o odpadech.

NAŠE ODPADY

Co je to vlastně odpad? Úplně vše, co vytváříme, se jednoho dne stane odpadem. A ještě jednodušeji, každý materiál je budoucí odpad. Otázkou jen je, za jak dlouho se tím odpadem stane a za jakých okolností. 

 

Z pohledu legislativy si můžeme odpad popsat zhruba následovně: odpad je v podstatě každá movitá věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl (nebo povinnost) se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů (uvedených v zákoně o odpadech a Katalogu odpadů). Snahy o omezení vzniku odpadu narážejí na ekonomické zájmy, které je tříští na prach, dopadající na stohy papíru popsaného směrnicemi, předpisy a novelami zákonů. Ekonomika má dnes nad námi podobnou moc, jakou měla ve středověku nad lidmi církev svatá. Tedy moc víceméně absolutní. Lze s tím něco udělat? Možná.

Nase odapdy
bottom of page