NAŠE ODPADY

Všechny cesty možná vedou do Říma. A všechny cesty s jistotou vedou k odpadům. Na této stránce naleznete jednotlivé kategorie odpadů. A pokud je vám to málo, zkuste ROZCESTNÍK. Ten Vás možná zavede tam, kde chcete opravdu své hledání skončit.

Econea_798x90.jpg
Virga. Komická zpráva o konci světa globálním vysušením

Co je to vlastně odpad?

Úplně vše, co vytváříme, se jednoho dne stane odpadem. A ještě jednodušeji, každý materiál je budoucí odpad. Otázkou jen je, za jak dlouho se tím odpadem stane a za jakých okolností. A přestože tohle víme, při vymýšlení, výrobě a používání věcí se na to nehledí. Proč? Sami vlastně nevíme.

 

Z pohledu legislativy si můžeme odpad popsat zhruba následovně: odpad je v podstatě každá movitá věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl (nebo povinnost) se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů (uvedených v zákoně o odpadech a Katalogu odpadů). Množství odpadu se rok od roku zvyšuje. I když statistiky zaznamenávají v některých kategoriích odpadu i změny opačným směrem. Snahy o omezení vzniku odpadu narážejí na ekonomické zájmy, které je tříští na prach, dopadající na stohy papíru popsaného směrnicemi, předpisy a novelami zákonů. Ekonomika má dnes nad námi podobnou moc, jakou měla ve středověku nad lidmi církev svatá. Tedy moc víceméně absolutní. Lze s tím něco udělat? Možná.

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu