obalka_final_low.jpg

NAŠE ODPADY

Co je to vlastně odpad? Úplně vše, co vytváříme, se jednoho dne stane odpadem. A ještě jednodušeji, každý materiál je budoucí odpad. Otázkou jen je, za jak dlouho se tím odpadem stane a za jakých okolností. 

 

Z pohledu legislativy si můžeme odpad popsat zhruba následovně: odpad je v podstatě každá movitá věc, které se někdo zbavuje nebo má úmysl (nebo povinnost) se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů (uvedených v zákoně o odpadech a Katalogu odpadů). Snahy o omezení vzniku odpadu narážejí na ekonomické zájmy, které je tříští na prach, dopadající na stohy papíru popsaného směrnicemi, předpisy a novelami zákonů. Ekonomika má dnes nad námi podobnou moc, jakou měla ve středověku nad lidmi církev svatá. Tedy moc víceméně absolutní. Lze s tím něco udělat? Možná.

 
 • AUTOSKLA

 • AUTOVRAKY

 • AZBEST

 • BATERIE

 • BIOODPAD

 • BIOPLASTY

 • CD / DVD DISKY

 • CIGARETOVÉ VAJGLY

 • DIGITÁLNÍ ODPAD

 • DŘEVO

 • ELEKTROODPAD

 • GASTROODPAD

 • HLINÍK

 • TUKY A OLEJE

 • KALY Z ČISTIČEK

 • KOMUNÁLNÍ ODPAD

 • KOSMICKÝ ODPAD

 • KOVY

 • LETADLA

 • MIKROPLASTY

 • MOBILNÍ TELEFONY

 • MUNICE

 • NANOODPADY

 • NÁPOJOVÉ KARTONY

 • NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • PAPÍR

 • PLAST

 • PNEUMATIKY

 • POTRAVINY

 • RADIOAKTIVNÍ ODPAD

 • SKLO

 • SOLÁRNÍ PANELY

 • STAVEBNÍ ODPADY

 • TECHNICKÉ OLEJE

 • TEXTIL

 • NÁPLNĚ DO TISKÁREN

 • ÚSPORNÉ ŽÁROVKY

 • VELKOOBJEMOVÝ ODP.

 • ZDRAVOTNICKÝ ODP.

 • SBĚRNÉ DVORY

 • OSTATNÍ ODPADY

 • KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY

Virga. Komická zpráva o konci světa globálním vysušením
Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2021 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology