top of page

AZBEST

Jak likvidovat azbest

Azbest byl hojně a především bezstarostně používán převážně ve stavebnictví.  Za ta léta vzniklo více než 300 různých produktů na bázi azbestu. A přitom o jeho škodlivých účincích se vědělo již dávno. Mezi lety 1920—2003 se globálně spotřebovalo přes 180 milionů tun azbestu. A v Evropě jsme spotřebovali – i když zde žije necelých 15 % světové populace –zhruba polovinu celkové produkce!

Proč je azbest nebezpečný?

To, co dělá z azbestu nebezpečný materiál, jsou jeho vlákna. Vytváří tenké, dlouhé vláknité struktury, které se odštěpují po délce. Právě jeho „pidimaličká” (či moudřeji řečeno mikroskopická) a především ostrá vlákna, která se uvolní do ovzduší, velmi snadno pronikají do (nejen) lidského organismu a zde pak do plic, kde se zabodávají v plicních sklípcích. To pak způsobuje tzv. azbestózu. Zjednodušeně řečeno azbestóza je v podstatě zaprášení plic azbestem a jejich zjizvení. Azbestóza způsobuje dušnost a v mnoha případech je smrtelná. Věřte, že to není žádná legrace. Stranou nelze ponechat ani tu skutečnost, že kontakt s azbestovými vlákny může mít za následek nádorová bujení. Proto opakujeme: od azbestu raději co nejdál. Nejen vy, ale i děti, které mají tendenci se šťourat v kdejaké díře. Oficiálně je azbest zařazen mezi nebezpečné chemické látky, které jsou karcinogenní a mutagenní. Máte-li rádi čísla – i ta nehezká – pak vězte, že organizace WHO odhaduje, že ročně zemře na následky nemocí způsobených azbestem přes 100 tisíc lidí!

V okamžiku, kdy se azbestové produkty stanou odpadem, jedná se o velmi nebezpečný odpad!

1280px-Wellasbestdach-233-3354_IMG.JPG

Azbest je opravdu nebezpečný odpad

Technicky vzato odpady z azbestu jsou následující: odpady obsahující azbest z elektrolýzy, odpady ze zpracování azbestu, odpady z výroby azbesto-cementu, kovové obaly obsahující výplňovou hmotu, a to včetně tlakových nádob, vyřazená zařízení obsahující volný azbest, izolační materiál s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest. Tolik katalog odpadů.


Odpady obsahující azbestová vlákna je tedy možné ukládat jen na skládky k tomu určené. Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Proto se takové odpady balí do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou. Skladovat takové odpady je možné jen v uzavřených kontejnerech. Po uložení na skládku by se takové odpady měly ihned zakrýt. Z výše uvedeného víceméně jasně vyplývá, že manipulací s azbestem by se měly zabývat jen k tomu oprávněné firmy.​

Kupujete starou nemovitost? Doporučuje se nechat ji zkontrolovat inspekční firmou pro případ přítomnosti azbestu

K likvidaci azbestového odpadu byla vyvinuta řada metod. Předně pokryv azbestových předmětů, které mají zabránit úniku vláken. Solidifikace (přidání přísad, které vylouhují nebezpečnou složku odpadu). Dále tu byly termické a chemické rozklady struktur azbestových vláken. Hovoří se i o termickém rozkladu nebo plazmovém zplyňování. Tak nebo tak, v praxi je nejběžnější ukládat zabalený azbest na tzv. chráněné skládky. 

Azbestové desky nejsou samy o sobě nebezpečné, pokud jsou v „klidovém stavu“. Potíž nastává, když se s nimi začne manipulovat. Řezat, lámat. K tomu často dochází při demontážích, rekonstrukcích, přestavbách a jiných zásazích, které probudí azbestová vlákna z letargie. Je samozřejmé, že k témuž dochází i během těžby a transportu azbestových materiálů. 

Nepodceňujte azbest!

Co s azbestem? Lehkovážnost při nakládání s azbestem se nevyplácí. Lehkovážnost, která si často vykračuje ruku v ruce s ignorancí a neznalostí, se vám může vymstít. A nejen vám. Pokud doma při rekonstrukci narazíte na azbestové desky a proti logice neuznáte za vhodné přenechat likvidaci odborníkům, opatřete si alespoň nezbytné ochranné pomůcky. Především zabraňte možnému vdechnutí vláken. Odtraněný azbest ihned zabalte do měkké plastové fólie a především ho neházejte do popelnice, do škarpy anebo na skládku. Odvezte ho do sběrného dvora. Stejně tak narazíte-li na různé destičky, udělátka a podobné “bazmeky” z azbestu, zabalte je ihned do igelitu. Jinými slovy všemožně zabraňte tomu, aby se při manipulaci s ním mohla dostat mikroskopická vlákna do ovzduší.

K čemu se používal azbest

Azbest se stal oblíbeným pro svůj postoj k ohni a žáru. Jeden čas byl považován za téměř dokonalý materiál. Je nehořlavý a částečně i žáruvzdorný (taví se při teplotách kolem 1 100 °C). Je inertní vůči chemikáliím a je to dobrý elektroizolační materiál. Díky těmto vlastnostem se stal azbest hojně používaným (převážně v 80. letech) ve stavebnictví. Stavebnictví spotřebovalo až 90 % celkově vytěženého azbestu. Své uplatnění azbest našel jako ideální tepelný, ohnivzdorný a elektrický izolant. Ať už v podobě tzv. azbesto-cementových desek, destiček, anebo nástřiků. Vkládal se do elektrických rozvaděčů, elektrospotřebičů, ale i do stěn vícepodlažních staveb. Tedy tam, kde ho dnes k naší nevelké radosti opět nacházíme. Nemalé množství azbestu v sobě ukrývá i toliko oblíbený vynález eternit – název eternit má registrovaný belgická firma Etex– a jím pokryté střechy. Potíž je často v tom, že na dokumentaci ke stavbám se nedá vždy spolehnout. Navíc mnohdy ta ani neexistuje. Ze zkušeností firem, které se tzv. odbornou sanací azbestových zátěží zabývají vyplývá, že se ne vždy používaly materiály uvedené v projektové dokumentaci. A ne vždy byla taková změna do dokumentace zaznamenána. Takový přístup tehdejšího socialistického stavebnictví nám dnes přináší své nečekaná překvapení. Další riziko může vzniknout tehdy, když najatá firma odstraní azbestové materiály načerno – tedy neodborně.

Mezi materiály, které obsahují azbest, patří i eternit

Zdroje: Ústav chemie a ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 3M, Dopareal, časopis odpady.

Co je to azbest?

Azbest je sloučenina šesti různých křemičitanů (sloučenin křemíku). Běžně se vyskytuje v přírodě. My tento materiál používáme už od doby kamenné v keramice. Má vynikající izolační a ohnivzdorné vlastnosti. 

Původně se česky říkalo azbestu osinek. Odtud asi rčení o „osině v prdeli“.

KAM S AZBESTEM?

Narazíte-li při rekonstrukci nebo jen tak na azbestové materiály, pak zachovejte klid a přivolejte si na pomoc nejprve rozum.

  • nesahat, nepřehrabovat, nelámat – prostě nehýbat s tím

  • odehnat děti, rodinu, příbuzné

  • kontaktujte odbornou firmu

a dále pak

Detail azbestových vláken.
likvidace-azbestu_Dopareal

Odkazy

  • Azbest stále nacházíme ve starých stavbách a domech. Více ZDE.

  • Starší, avšak zajímavý článek z Britských listů o azbestu naleznete ZDE.

  • O likvidaci azbestu a eternitu od firmy Dopareal ZDE.

bottom of page