top of page
Zajímavosti o odpadech

TRIVIALITY

ZE SVĚTA ODPADŮ A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nikdo neví všechno. Na této stránce proto naleznete informace trivialního charakteru, které překvapí, zaujmou a v lepším případě i pobaví. Když už nic jiného, můžete si některé z nich zapamatovat, a při nějaké vhodné příležitosti s nimi zaperlit. Rozhodně to bude zajímavější, než když budete vykládat o politice.

Triviality

Tuna rudy ze zlatého dolu vynese průměrně jen pět gramů cenného kovu, zatímco tuna vyřazených mobilních telefonů může obsahovat až 150 gramů zlata. Zdá se, že se může víc vyplatit recyklovat, než těžit.

Často zaměňujeme rozpad a rozklad toho kterého druhu odpadu. Uniká nám, že rozpad je pouze stav, kdy nám daný odpad zmizí z očí. Samotný rozklad je v principu nezměřitelný.

Víte, že kdyby se v USA rozhodli okamžitě přejít na pohon automobilů biopalivy, bylo by nutné tyto plodiny pěstovat na téměř 97% jejich zemědělské půdy. Buď jezdit nebo jíst. Nebude to lehká volba.

Věděli jste, že bavlna se dnes na světě pěstuje na více než 5% celkové zemědělské půdy? A věděli jste, že na kilogram bavlny padne až 8.000 litrů vody? A to se pěkněprosim bavlna pěstuje v oblastech chudých na vodu.

Každý pátý člověk na naší zeměkouli se musí obejít bez elektřiny. Je na čase uvědomit si, jak dobře se vlastně máme, když svítíme.

Popelnice Praha 10

Podle jedné ekologické zprávy nejmenší ekologickou stopu na zeměkouli zanechávají země jako Kamerun, Rwanda, Kambodža, Tádžikistán, Afganistán, Kongo, Bangladéš, nebo Východní Timor. Hezké, ale žili byste v některé v těchto zemí dobrovolně? Byť ekologicky?

Nejpomaleji se obnovujícím obnovitelným zdrojem je rašelina. To naštve protože se nestačí obnovovat tak rychle, jak se těží. A zpomalit těžbu je vyloučeno.

V ČR není k dispozici zařízení, které by dokázalo recyklovat použité technické oleje. Proto naprostá většina sebraných olejů končí jako součást paliva v cementárnách a metalurgických zařízeních. 

Švédsko, po kterém tak závistivě pokukujeme, vyprodukuje ročně v porovnání s ČR jen polovinu PET obalů na nápoje.

Odhaduje se, že až 70 % všech těžkých kovů uložených na skládkách pochází z elektroodpadu. 

Slovo SMOG vzniklo už v roce 1905 a vymyslel ho lékař jménem Harold A. Des Veaux. Slovo smog je prostinká kombinace slov smoke (kouř) a fog (mlha).

Kontejner na barevné sklo Vršovice

Škarohlídi říkají, že pokud budou mít Čína a Indie do roku 2030 spotřebu surovin na obyvatele takovou, jakou má dnes vyspělé Japonsko, dokáží tyto dvě země hravě spotřebovat všechny surovinové zdroje světa.

Víte že textilie zvaná polyester není nic jiného než krycí název pro PET  Je-li vaše košile ze 100% polyesteru jste v podstatě oblečeni do něčeho na způsob PET flašky.

Majitel Testy Motors se údajně vyjádřil ve smyslu, že pokud se naplní jeho vize, spotřebují jeho továrny veškerou produkci lithia na světě. 

Podle plánů EU by v roce 2025 měla Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jnám to daří pouze z 38 %. 

Z jedné tuny mokré nasolené (pravé) kůže vznikne zhruba 650 kg odpadů.

Ilustrační fotografie zlomený patník, Praha 8, Libeň

Nejpoužívanějším materiálem v textilním průmyslu je Polyester. A to i přesto, že jsou fosilní

paliva zásadní příčinou  klimatických změn. Až 90% všech vyráběných oděvů obsahuje polyester,

polyamid, elastan nebo acryl.

Navzdory zákazům a omezením výroba tzv. jednorázových plastových výrobků stále stoupá. Důvod? Stoupá i poptávka, které se nabídka snaží vyhovět.

Aby se vynahradil celkový dopad na jednu biobavlněnou tašku, musela by se použít 20 000×. To se rovná jejímu každodennímu používání po dobu 54 let. 

Tušíte, že až 15% z celkově vyrobené elektrické energie spotřebují chladicí a klimatizační zařízení? Zajímavé. Na novou stavbu bez klimatizace dnes už téměř nenerazíte, viďte?

Napadlo by vás, že více než 30% podílu na znečistění ovzduší v ČR mají na svědomí domácnosti a jejich vytápění tuhými palivy? Ročně přihodí do celkového znečištění až 19 kilotun prachu. Taková je cena toho 'tepla domova'.

15 největších lodí na světě prý znečišťuje životní prostředí více, než všechna auta na světě.

Foto stroužky pomeranče z e-shopu rohlik.cz

Kdybychom již dnes chtěli veškerou energii čerpat ze solárních zdrojů, museli bychom solárními panely pokrýt plochu o rozloze přibližně 2,6% Sahary. Proč to neděláme? Bylo by to obludně drahé. Taky pracné. A především,  jak by dopadl stávající energetický průmysl? Mimochodem, už takhle jsme na arabském ropném světě závislí až až.

V současnosti existuje přes 300 variant tzv. bioplastů! Ty se liší výrobními materiály i způsobem rozkladu nebo degradace. To zároveň vylučuje jejich smysluplnou likvidaci i recyklaci.

Čína vyhlásila antiodpadovou akci Národní meč. To znamená, že pro odpad, který byl vyvážen do Číny, bude třeba nalézt nová odbytiště. To protože západní svět prostě přestat produkovat odpady nedokáže. V Evropě se prvním náhradním odbytištěm evropského odpadu stalo Polsko. A jelikož Polsko je jen kousek od našich hranic, jsou na místě obavy, že západoevropský odpad může končit svou pouť i u nás.

Pěstování zdravého kiwi je vcelku vyčerpávající. Na jeden jediný zelený plod je zapotřebí až 100 litrů vody. A ... zajímá to někoho?

Po spálení 1 tuny odpadu zbude zhruba 20 - 30 % škváry. 4 naše spalovny ji vyprodukují ročně zhruba 200 000 tun.

Na světě se ročně vyprodukuje zhruba 4 miliardy tun potravin. Třetina se zřejmě vyhodí.

Víte že první průmyslově vyráběnou umělou hmotou na světě byl celuloid a hned po něm Bakelit? Mimochodem, bakelit není výmyslem soudruhů z NDR, ale  vynálezem amerických vědců. Tato informace bezesporu staví Trabant do jiného světla, že?

Jedna teorie tvrdí, že kdyby se v Evropě snížila spotřeba masa a mléčných výrobků o polovinu, emise skleníkových plynů ze zemědělství a znečištění dusíkatými sloučeninami by bylo obojí o 40 % nižší. Co teď? Přestaneme za trest dotovat zemědělce z živočišné výroby?

Popelnice jídelna slávie

Většina bioplynových stanic v ČR byla postavena na úvěr. To znamená, že v případě, kdy bude špatná úroda plodin, které se pro účely zpracování v těchto stanicích pěstují, budou se jejich nedostatek majitelé snažit vykompenzovat jinými plodinami. Například těmi, které se pěstují za účelem výroby potravin. 

Tříděné odpady Nymbursko

V některých zemích ti nejchudší přeměňují odpad ve zdroj obživy a existence. V bohaté západní kultuře nejčastěji přeměňujeme odpadv umělecké předměty.

Víte, že po spalování odpadu ve spalovnách zbude škvára? Té je zhruba  čtvrtiny původního materiálu. 

4 spalovny v ČR spálí každý rok v průměru kolem 666 000 tun komunálního odpadu. Ďábelské číslo, neníliž pravda?

Tušili byste, že vcelku nenápadní, slepí a činorodí termiti prostřednictvím svých fermentačních procesů vypustí ročně do atmosféry odhadem až 20 milionů tun metanu? To je zhruba 11 % celkové produkce tohoto oblíbeného skleníkového plynu. 

Z tuny odpadu z restaurací lze vyrobit necelých 75 m³ biometanu. Autobus na CNG na toto množství může ujet až 120 km.

Kontejner na elektroodpad, Praha 8, Karlín

Kuchyňský odpad je výborným materiálem pro anaerobní digesci. Poskytne až 4 x vyšší produkci bioplynu než kejda.

Říká se, že výrobě jednoho litru biopaliva se spotřebuje 2 500 l vody. A taky se říká, že do výroby biopaliv se investuje více energie, než se z nich získá. Ale neveřte všemu, co se říká.

Biopaliva mají nižší výhřevnost než nenáviděná fosilní paliva. A proto zvyšují spotřebu paliva vozidel. Údajně však nemají vliv na výkon motoru. 

Polyester je nejpoužívanější textilní vlákno. Jeho roční produkce je 31 milionů tun a optimisté předpokládají, že se jeho produkce do roku 2025 ztrojnásobí. Někteří experti dokonce předpokládají, že jednou se bude až 95 % všech vláken vyrábět právě z polyesteru. Jestli do té doby nedojde ropa.

Pokud bychom historii Země vměstnali do jednoho roku, objevili bychom se 31. prosince dvě minuty před půlnocí. Žijeme na Zemi pouhých 0,004 % času její existence. Pro člověka, jak vidno, čas nehraje roli.

Prý exstuje studie, která tvrdí, že množství energie, které se spotřebuje na výrobu a distribuci lahve balené vody je až 1000x větší než na litr vody z kohoutku. 

K omezení množství neustále vznikajících odpadů může vést omezení inovací v technologiích a průmyslu.

Aby byla recyklace plně funkční, nelze ji chápat jako ochranu tzv. životního prostředí, ale jako aktivní součást ekonomiky.

V mořích a oceánech plave kolem 13 000 000 tun plastu. Kolik plastového odpadu klesnulo ke dnu, o tom nemáme ponětí.

Instalace bezobalu, Praha 8, Karlín

Až 10 000 000 roušek může v nejbližší době skončit v řekách a mořích, pokud se urychleně nezvýší informovanost o jejich správné likvidaci.

Italská mafie si prý v roce 2019 přišla prostřednictvím nezákonného obchodu s nebezpečnými odpady na zhruba 20 mulionů €

(Zdroj: Legambiente)

Vyhořelý kontejner na tříděný odpad

Globálně se každý rok vyrobí kolem 30 000 000 tun bavlny. Zpětně se zpracuje kolem pouhých 15 %.

Vlnitá lepenka, ze které jsou vyrobeny krabice, je až z 90% vyrobena z r...recyklátu vlnité lepenky.

Většina lesů fungují jako pole. Stromy se vysázejí a za 80–120 let  se pokácejí. Tak funguje tzv. moderní lesní hospodářství. To, co roste ve většině lesů jsou nezdravé přerostlé stromy určené na porážku.

Malešická spalovna v Praze 10 prý vypouští do ovzduší čistější vzduch, než je v okolí nedaleké magistrály.

Ilustrační foto, rozsypaný kontejner na sklo

Odhaduje se, že do roku 2050 bude v solárních panelech uloženo na 78 milionů tun materiálů. Ten, pokud se recyklací vrátí do oběhu, představuje hodnotu zhruba 15 miliard USD.

Tzv. ekologické zdroje elektrické energie jsou ve skutečnosti ekologické jen tehdy, pokud nahradí zdroje využívající fosilní paliva. Jinak jsou jen dalším zdrojem navíc, který sleduje spíše zájmy ekonomické než tzv. environmentální. 

Podle některých informací je každé páté pole v Německu osázeno plodinami na výrobu alternativních energií. Pro milovníky biopaliv je to skvělá zpráva! Ovšem jen do té doby, než Němci dostanou hlad.

Vtipná aplikace úsporných žárovek

K zavlažování trávníku legendárního golfového hřiště v Dubaji (Emirates Golf Club) bylo denně třeba 4,5 miliónů litrů vody? Domnívali jsme se, že tato část světa je na vodu chudá. Jak je vidět, když jde o pinkání do míčku je vody dost.

Jedinou zemí, která v rámci OECD odpad neskládkuje, je Švýcarsko. Vyprodukují tam průměrně 706 KG odpadu na obyvatele. Z toho 333 kg energeticky využijí a 210 kg zrecyklují. Říkají

Podle ISOH je nyní v ČR v provozu něco kolem 180 skládek odpadu. Na nich kjončí zhruba 45 % veškerého komunálního odpadu. Jak se zdá, množství skládek nemá na množství skládkovaného odpadu přílišný vliv.

Až pětina pitné vody vyjde nazmar kvůli poruchám potrubí v distribuční síti. To není málo.

Celková kapacita českých fotovoltaických elektráren byla díky dotacím již v roce 2010 dvojnásobná než v mnohem větší a na slunce hohatší Francii.

Pokud bychom zcela vytřídili bioodpad z domácností, můžeme se těšit asi na 1,5 milionu tun tohoto vyseparovaného odpadu ročně. Jsme na to připraveni?

Podle NASA je největším znečišťovatelem Vesmíru Rusko (vč. bývalého SSSR).  Na druhém místě jsou USA. Na třetím místě Čína. Ruský Centrální výzkumný ústav strojírenství došel ke stejnému pořadí znečišťovatelů. Jen s jinými čísly. Alespoň v něčem se vesmírné velmoci shodují.

Česká republika se drží dlouhodobě na čele spotřeby pěnového polystyrenu. Na čele spotřeby nás drží i akce Zelená úsporám. 

Rostliny prý každý den přemění na energii tolik slunečního světla, že se to rovná až šestinásobku celosvětové lidské spotřeby. Předpokládáme, že s rostlinami o energetice ještě nikdo nemluvil.

Kontejnery Sita Brno

V evropských podmínkách podíl spotřeby vody pro WC vychází přibližně na 32 % z celkové spotřeby průměrné domácnosti.

Tušíte, že pěstováním banánů vznikne víc odpadu než samotných banánů? Poměr banánů k odpadu má poměr 6:1. Aby se banány sklidily, musí se banánovníky pokácet.

Alternativní zdoje elektrické energie mají „menší potíž“. Docházejí některé vzácné kovy, na kterých tyto zdroje závisí. Tellur a indium, na kterých závisí solární energie. Neodym a dysparsium, které potřebuje energie větrná. A posledním je gallium, které se používá kdoví k čemu. 

Oděvní a textilní průmysl jsou druhým největším znečišťovatelem životního prostředí hned po průmyslu ropném (zdroj: Alternet.com)

Francouzský Le Parisien tvrdl, že jen ve Francii Amazon zlikvidoval přes 3 000 000 kusů neprodaného zboží ročně. 

Ilustrační foto zákaz vjezdu do vjezdu

Víte, že při recyklaci lithiových baterií se zpětně lithium nezískává? Ptáte se proč? Je to drahé. Levnější je těžba.

Pokud by se vyřadily všechny baterie používané ve fotovoltaice, stála bych jejich recyklace tři čtvrtě miliardy korun. (Zdroj: Ecobat)

bottom of page