JAK SE RECYKLUJE SKLO

Pro relativně snadnou recyklaci skla je nutný jeden předpoklad. Jednodruhovost vstupní suroviny. Tedy vytříděného skla.

Recyklát, tedy výsledek procesu recyklace skla, se používá jako přísada při výrobě skla nového. Použité sklo se k recyklaci dostává ze dvou zdrojů. Jednak z našich domácností prostřednictvím bílých a zelených kontejnerů, popřípadě ze sběrných dvorů. Dalším dodavatelem skla je pak průmysl a stavební demolice. V neposlední řadě pak i sklářský průmysl samotný. Ten je schopen své vlastní zmetky zrecyklovat a znovu použít jako surovinu k výrobě. Autoskla se recyklují jiným způsobem než klasické sklo. 

 

Říká se, že sklo lze recyklovat donekonečna. Technicky ano. Ve skutečnosti však efektivní recyklace skla vyžaduje precizní vytřídění skla podle druhu a absenci příměsí. 

Nejlepším sklem pro recyklaci je klasické tabulové sklo. To protože je prosté příměsí. Komplikovaně se recyklují předměty, u nichž je použito příměsí, popřípadě jiných materiálů, které jsou se sklem pevně spojeny.

 

Základním předpokladem úspěšné recyklace skla je separace. Té napomáháme částečně i my tím, že čiré sklo vhazujeme do bílých kontejnerů a barevné a tabulové sklo do kontejnerů zelených. Nicméně k další separaci dochází na třídící lince zpracovatele, kde se skla dotřiďují podle druhu, popřípadě se používají různé druhy vstupních separačních technologií.

Dále je sklo nutné zbavit všech nečistot, popřípadě doplňkových materiálů. Etiket, špuntů, ale i nečistot a zbytků obsahu. To však neznamená, že byste museli z obalů odstraňovat etikety a lahve dokonale vymývat vy. Bylo by to v podstatě zbytečné. Nechte to na zpracovatelích.

 

Následuje drcení na střepy o velikosti přibližně od 3 mm do 2,5 cm. Drcení podléhá přísným požadavkům norem. Vyjma povolených nečistot, nesmí drcené sklo obsahovat žádný netavitelný materiál. Nečistoty se kromě ruční práce odstraňují i pomocí magnetických separátorů, někde laserových separátorů či dokonce optických separátorů (ty třídí sklo podle barevnosti) a v neposlední řadě i prostým profukováním. 

 

Jednodruhové střepy, které nám zbudou, jsou výsledkem základní části recyklačního procesu. Podle jednodruhovosti získaných střepů se pak rozhodne o jejich dalším osudu.

 

Recyklát prodává sklárnám k výrobě skla. Méně kvalitní recykláty se využívají k výrobě pěnového skla, nebo abraziv.

 

Ve stručnosti by se tedy dalo říci, že recyklace skla má tyto fáze:

1. tříděni

2. drcení

3. separace

4. návrat do výroby (jako příměs do výroby nového skla).

 

Teoreticky se dá říci, že třeba každá skleněná lahev je zhruba z 50—80 % vyrobena z recyklovaného skla. A pokud technologie dokáže zajistit jednodruhovost tříděného skla, pak se taková jedna lahev může měnit v novou lahev téměř donekonečna. Bohužel, právě jednodruhovost a různé nečistoty jsou hlavní překážkou k dokonalé nekonečné recyklaci této zajímavé suroviny.

 

Co je to pěnové sklo?

Pěnové sklo je skvělý vynález. Jeho využití ho čeká především ve stavebnictví, kde představuje vhodný izolační materiál. Dokáže nahradit běžně používané tepelně izolační stavební materiály. Polystyren, skelné a minerální vaty, pemzu nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Je možné ho použít nejen k tepelné izolaci a drenáži staveb (základové desky, podlahy, stropy), ale také k odlehčení půdy, ke stabilizaci a odvodnění svahů při budování silnic a inženýrských staveb. Jeho vlastnosti jsou dobře využitelné při stavbě nízkoenergetických domů, či domů se zelenými střechami. Více o výrobě pěnového skla ZDE (odkaz na stránky Recgroup).

 

K výrobě pěnové izolace pro standardní rodinný dům je zapotřebí zhruba 14 000 skleněných lahví

 

Pěnové sklo se vyrábí ze separovaného skleněného odpadu, který se na recyklační lince vyčistí a rozdrtí. Takto vzniklá druhotná surovina se dále upravuje na skleněnou moučku. Výrobou pěnového skla se v ČR zabývá společnost Recifa a její produkt má obchodní název Refaglass. Tiskovou zprávu společnosti Recifa si můžete přečíst ZDE.

 

Skleněné odkazy

Článek o recyklaci skla na wikipedii.

Více o skle ZDE.

Video: jak se vyrábí pěnové sklo ZDE.

Přehled podniků zabývajících se sklářskou výrobou v ČR.

O výrobě a barvení skla ZDE.

 

Zdroje: Odpady, Recifa, Česká asociace výrobců skla, ENVY Recycling, REC Group

Sklo je možné recyklovat opakovaně za předpokladu, že se jedná o materiál bez příměsí.
PŘÍNOS RECYKLACE SKLA

Úspora primárních surovin, zejména pak křemičitého písku  

 

Úspora energie při výrobě.

(Přibližně 1 % střepů snižuje spotřebu energie při tavení skloviny asi 0,25 % na tunu – tedy 10 kilogramů střepů na 1 tunu)

 

Výrazně snížená produkce oxidu uhličitého

Zdroj: Wikipedie

Tabulové sklo, tedy sklo, které známe například z oken, nelze vyrobit ze střepů, které obsahují barevné příměsy. Což dá rozum. Nicméně v Evropě neexistuje systém na separovaný sběr tabulového skla, které by pro takovou recyklaci bylo nejvhodnější.

Korupce_po_3_pivu_jiří_strádal.jpg
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu