top of page
Kontejner na sklo nepořádek.png

JAK SE RECYKLUJE SKLO

Recyklace obalového skla je ukázkou toho, jak recyklací velmi často nahrazujeme možnost znovupoužití již hotových nádob, sklenic nebo lahví. Recyklát se prodává sklárnám k výrobě nového skla. Méně kvalitní recykláty se využívají k výrobě pěnového skla, nebo abraziv.

Recyklace skla

Pro relativně snadnou recyklaci skla je nutný jeden předpoklad. Jednodruhovost vstupní suroviny. Tedy vytříděného skla. Recyklát, tedy výsledek procesu recyklace skla, se používá jako přísada při výrobě skla nového. Použité sklo se k recyklaci dostává ze dvou zdrojů. Z našich domácností prostřednictvím bílých a zelených kontejnerů, popřípadě ze sběrných dvorů. Dalším dodavatelem skla je pak průmysl a stavební demolice. V neposlední řadě pak i sklářský průmysl samotný. Ten je schopen své vlastní zmetky zrecyklovat a znovu použít jako surovinu k výrobě. Pozor, autoskla se recyklují jiným způsobem než klasické sklo. 

Komplikovaně se recyklují předměty, u nichž je použito příměsí, popřípadě jiných materiálů, které jsou se sklem pevně spojeny. Naopak nejlepším sklem pro recyklaci je klasické tabulové sklo. To protože je prosté příměsí. Komplikovaně se recyklují předměty, u nichž je použito příměsí, popřípadě jiných materiálů, které jsou se sklem pevně spojeny.

 

Základním předpokladem úspěšné recyklace skla je separace. Té pomáháme částečně i my tím, že čiré sklo vhazujeme do bílých kontejnerů a barevné a tabulové sklo do kontejnerů zelených. Nicméně k další separaci dochází na třídící lince zpracovatele, kde se skla dotřiďují podle druhu, popřípadě se používají různé druhy vstupních separačních technologií. Například laserových separátorů, které dokážou rozlišit druhy skla s velmi vysokou přesností.

Dále je sklo nutné zbavit všech nečistot, popřípadě doplňkových materiálů. Etiket, špuntů, ale i nečistot a zbytků obsahu. To však neznamená, že byste museli z obalů odstraňovat etikety a lahve dokonale vymývat vy. Bylo by to v podstatě zbytečné. Nechte to na zpracovatelích.

 

Následuje drcení na střepy o velikosti přibližně od 3 mm do 2,5 cm. Drcení podléhá přísným požadavkům norem. Vyjma povolených nečistot, nesmí drcené sklo obsahovat žádný netavitelný materiál. Nečistoty se kromě ruční práce odstraňují i pomocí magnetických separátorů, někde laserových separátorů či dokonce optických separátorů (ty třídí sklo podle barevnosti) a v neposlední řadě i prostým profukováním. 

 

Jednodruhové střepy, které nám zbudou, jsou výsledkem základní části recyklačního procesu. Podle jednodruhovosti získaných střepů se pak rozhodne o jejich dalším osudu.

Recyklát prodává sklárnám k výrobě skla. Méně kvalitní recykláty se využívají k výrobě pěnového skla, nebo abraziv.

Ilustrační foto recyklace skla
Recyklace obalového skla je smutnou ukázkou toho, jak recyklací velmi často nahrazujeme možnost znovupoužití.

Tabulové sklo, tedy sklo, které známe například z oken, nelze vyrobit ze střepů, které obsahují barevné příměsy. Nicméně v Evropě doposud neexistuje systém na separovaný sběr tabulového skla, které by pro takovou recyklaci bylo nejvhodnější.

Ilustrační foto, lahve

Jak se obvykle recykluje sklo

Recyklace skla má tyto fáze:

1. tříděni

2. drcení

3. separace

4. návrat do výroby (jako příměs do výroby nového skla).

 

Lze říci, že třeba každá skleněná lahev je zhruba z 50 – 80 % vyrobena z recyklovaného skla. A pokud technologie dokáže zajistit jednodruhovost tříděného skla, pak se taková jedna lahev může měnit v novou lahev téměř donekonečna. Bohužel, právě jednodruhovost a různé nečistoty jsou hlavní překážkou k dokonalé nekonečné recyklaci této zajímavé suroviny.

 

Co je to pěnové sklo?

Pěnové sklo je skvělý vynález. Jeho využití ho čeká především ve stavebnictví, kde představuje vhodný izolační materiál. Dokáže nahradit běžně používané tepelně izolační stavební materiály. Polystyren, skelné a minerální vaty, pemzu nebo materiály na bázi expandovaného jílu. Je možné ho použít nejen k tepelné izolaci a drenáži staveb (základové desky, podlahy, stropy), ale také k odlehčení půdy, ke stabilizaci a odvodnění svahů při budování silnic a inženýrských staveb. Jeho vlastnosti jsou dobře využitelné při stavbě nízkoenergetických domů, či domů se zelenými střechami. Více o výrobě pěnového skla ZDE.

 

K výrobě pěnové izolace pro standardní rodinný dům je zapotřebí zhruba 14 000 skleněných lahví

 

Pěnové sklo se vyrábí ze separovaného skleněného odpadu, který se na recyklační lince vyčistí a rozdrtí. Takto vzniklá druhotná surovina se dále upravuje na skleněnou moučku. Výrobou pěnového skla se v ČR zabývá společnost Recifa a její produkt má obchodní název Refaglass.

Zdroje: Odpady, Recifa, Česká asociace výrobců skla, ENVY Recycling, REC Group

PŘÍNOS RECYKLACE SKLA

Úspora primárních surovin, zejména pak křemičitého písku  

 

Úspora energie při výrobě.

(Přibližně 1 % střepů snižuje spotřebu energie při tavení skloviny asi 0,25 % na tunu – tedy 10 kilogramů střepů na 1 tunu)

 

Výrazně snížená produkce oxidu uhličitého

Zdroj: Wikipedie

Korupce_po_3_pivu_jiří_strádal
bottom of page