top of page
Bulldozers at the Site

REMANUFACTURING

Jak prodloužit životnost strojního zařízení bez ztráty záruky

CO JE TO REMANUFACTURING

Remanufacturing je jedním ze způsobů, jak snížit množství vyřazené techniky, lépe využívat zdroje, energii a zachovávat již jednou vytvořené hodnoty. A nejde o nic nového. 

 

Remanufacturing* je když „pomocí několika zásahů do produktu s tzv. ukončenou životností dosáhneme jeho opětovné plné funkčnosti s možností poskytnutí záruky, jako u výrobku nového.“

 

Remanufacturing se v současnosti využívá především u finančně nákladných strojů od 20 tun výše, kdy prodlužuje jejich plně funkční životnost za nižší náklady, než by bylo pořízení stroje nového.

 

*Dříve se anglicky říkalo remanufacturingu rebuilding.

Propellor

Jen v Evropě představuje remanufacturing obrat zhruba kolem 30 miliard euro.

Stále čeká na plné objevení svého potenciálu. Jak ekonomického, tak i environmentálního.

PRŮMYSLOVÝ REMANUFACTURING

Jedním z průkopníků průmyslového remanufacturingu je bezesporu od roku 1973 americká firma CATERPILLARRemanufacturing musí být nedílnou součástí tzv. oběhového hospodářství. Remanufacturing jako takový má svůj význam především v průmyslu, kde dokáže snižovat náklady a zároveň i množství potencionálních odpadů. To první je samozřejmě důležitější. Prodlužování životního cyklu různých zařízení, popřípadě jejich repasování, skutečně náklady snižuje. Na rozdíl od produktů pro běžné spotřebitele jsou těžká strojní zařízení vyráběna převážně tak, aby je bylo možné opravovat, měnit jejich komponenty – tedy využívat možností, které remanufacturing nabízí.

 

Remanufacturing je dnes již běžně využíván v oblastech jako jsou těžká strojní technika, stavební technika, letectví a automobilový průmysl. Remanufacturing se v principu využívá i při tzv. repasech náplní do tiskáren, a opravách elektroniky. Není bez zajímavosti, že 70 % procesu evropského remanufacturingu probíhá ve Velké Británii, Irsku, Skotsku, Švédsku, Německu, Francii a Itálii. Optimisté odhadují, že by mohla při troše té podpory oblast remanufacturingu stoupnout na 90 miliard Eur a přinést Evropě až čtvrt milionu nových pracovních míst.

Procesy Remanufacturingu

1. Remanufacturing bez ztráty shodnosti

Jedná se o remanufacturing starého zařízení a jeho uvedení do plně funkčního provozu v takové formě a kvalitě, že je pro takové zařízení možné vydat záruku jako u zcela nového zařízení. Logicky se tedy jedná o ideální remanufacturing, kdy jsou vyměněny všechny vadné a staré součásti, zařízení má bezvadnou povrchovou úpravu a obsahuje všechny nezbytnosti, jako u zařízení svého druhu zcela nového. Tento druh remanufacturingu je využíván především v letectví, IT nebo zdravotnických zařízeních.

2. Remanufacturing opotřebených součástí

Česky mu říkáme repas. Jedná se o remanufacturing dílčích součástí zařízení, která jako celek nevykazují žádné závady, avšak některé jejich komponenty již dosahují maxima své životnosti. Tento druh remanufacturingu je často využíván při údržbě velkých stavebních strojů, nebo v leteckém a automobilovém průmyslu.

3. Repetitivní (opakovaný) remanufacturing 

Tento postup je využíván, aby u zařízení nedocházelo ke ztrátě tzv. shodnosti. Ve své podstatě se jedná o opakovaný proces výše zmíněného remanufacturingu bez ztráty shodnosti. Ovšem s tím rozdílem, že se jedná o plánovaný proces, kterému jsou zařízení podrobována pravidelně. Česky bychom ho nazvali pravděpodobně pravidelnou renovací. Výsledný produkt je vybaven standardní zárukou, která je srovnatelná se zárukou, jaká může být poskytnuta na nový produkt.

4. Remanufacturing bez udržení shodnosti

Česky bychom tento postup nazvali nejspíše "rozebráním na náhradní díly". Použitelné součásti se ze zařízení demontují a jsou použity k opravám nebo repasům dalších zařízení. To samozřejmě za předpokladu, že demontované díly splňují technické a bezpečnostní požadavky.

Další možnosti, jak vrátit zařízení (nebo jeho části do oběhu) jsou:

Reuse - zařízení se předává dalšímu majiteli bez zásadních úprav. Jedná se v podstatě o klasický prodej použitého zboží.
Oprava - samovysvětlující.
Renovace - je znovuuvedení do provozu. Popřípadě se jedná o drobné opravy, jako je výměna vadných komponent za funkční a uvedení zařízení do stavu, kdy je možné jeho další použití. 
Recyklace - recyklovat celá zařízení není samozřejmě možné. Recyklací se rozumí rozebrání jednotlivých komponent a jejich následnou recyklaci podle druhů materiálů. Popřípadě likvidací materiálů již dále nerecyklovatelných nebo nepoužitelných. O recyklaci více ZDE.

Bicycle Repair Shop

Proč to vyhazovat,

když to jde opravit.

Ročně se zlikvidují technická zařízení v hodnotě několika miliard USD. Více než polovina z nich je přitom opravitelná, nebo použitelná na náhradní součástky.

Remanufacturing musí být součástí tzv. oběhového hospodářství.
Ne-li dokonce jedním z jeho hlavních pilířů. 

BĚŽNÝ REMANUFACTURING: REPAS

Remanufacturing byl samozřejmě odjakživa doménou různých kutilů. Neříkali tomu remanufacturing. Dokonce ani repas. Říkali tomu prostě „opravím to"“protože když to opravit šlo, tak proč to vyhazovat. Existoval tak bezpočet opraven nebo alespoň lidí, kteří za pár korun opravili kde co. Jak se ale začaly snižovat ceny spotřebního zboží, bylo snazší a pohodlnější starou věc prostě vyhodit a koupit si novou. Navíc, mnoho ze současných výrobků určených pro koncového spotřebitele je v podstatě vlastně úmyslně neopravitelných. Výsledkem takového přístupu, kdy výrobci zcela eliminovali tzv. ekodesign, pak byl velký nárůst odpadu. A s ním ruku v ruce i ztracených materiálů, které ne vždy našly cestu zpět prostřednictvím recyklace. Pouze byl-li výrobek v záruce, šlo počítat s jeho opravou. I když mnohdy je výrobek prostě vyměněn za nový, protože to v principu vyšlo levněji. I toto bylo příčinou toho, že například elektroodpad je nejrychleji rostoucí odpadní komoditou posledních let. Nyní, po letech hledáme způsob, jak toto mrhání zastavit nebo alespoň omezit.

Zatímco v těžkém strojírenství je remanufacturing v podstatě nezbytností, u výrobků určených pro nás, koncové spotřebitele, je situace zcela opačná. Výrobní mašinérie nás zahlcuje plastovými šunty vyrobenými na druhém konci zeměkoule (často v podmínkách, které můžeme nazvat moderním otrokářstvím, popřípadě komunistickým kapitalismem). Unifikace, krátká životnost, absence ekodesignu a nízké ceny. Pokud chce myšlenka tzv. oběhového hospodářství uspět, musí tyto věci napravit. Musí výrobce motivovat k tomu, aby vyráběli kvalitně, s možností opravy... a za vyšší ceny, které nás, spotřebitele motivují z zodpovědnějšímu zacházení s těmito výrobky. 

bottom of page