top of page
Canon_Pixma.png

JAK SE RENOVUJÍ A RECYKLUJÍ TONERY A INKOUSTY

Vzhledem k dostupnosti domácích tiskáren a postupu tzv. digitalizace, jsou vypotřebované tonery a inkousty jedním ze zásadních druhů odpadu. Ten sice není charakterizován jako nebezpečný, ale bezpečný rozhodně není.

Důležité je vědět, že se renovují a recyklují pouze originální tonerové a inkoustové kazety. 

Jak se renovují tonerové kazety

Při renovaci se vždy používá celé vnější plastové tělo z originální tiskové kazety. Všechny vnitřní součástky, které se postupně opotřebovávají, se mění za nové. Výsledkem je tisková kazeta, která má kvalitu nově vyrobené originální tiskové kazety. Snižuje se tak množství odpadu, nových surovin a emisí CO₂. Snižuje se i zátěž na životní prostředí spojená s transportem nových kazet z druhé půlky světa. 
Tiskové kazety renovují nezávislí renovátoři, prodávají je pak pod svým názvem a označují je jako renovované kazety.

Existují firmy, které se výkupem prázdných tonerových kazet zabývají. Pro více informací se podívejte SEM.

Tiskové kazety ale renovují i sami originální výrobci a prodávají je jako nové tiskové kazety. Kupující vlastně nemá šanci poznat, zda je originální tonerová kazeta nově vyrobená, nebo zda je již renovovaná (klidně i několikrát). Velkou tradici renovací má Brother, který má na Slovensku obrovské renovační centrum, nebo Canon, který má velké renovační centrum v Bretani a opakovaně používá i řadu vnitřních součástí, jako je optický válec. 

 

Někteří originální výrobci své tiskové kazety nerenovují, ale recyklují.

 

Většinou se jedná o kazety pro vysokokapacitní tiskárny, které mají úplně oddělené zásobníky toneru a inkoustu od tiskových částí. Takové kazety jsou tvořeny převážně plastem, který výrobci drtí a používají jako vstupní surovinu pro výrobu nových kazet, případně prodávají jako surovinu do jiných odvětví, například pro výrobu stavebních izolací.

box_na_tonery
Vykup toneru tonerpartner

Proč nelze renovovat ani recyklovat neoriginální kompatibilní tonerové a inkoustové kazety

Proč nejdou renovovat a znovu použít ke stejnému účelu: vyrobit kazetu tak, aby šla renovovat je technologicky mnohem náročnější, než ji vyrobit jako jednorázovou. U jednorázové kazety jsou osičky rotujících částí připevněny přímo do těla kazety bez kluzných vložek, místo přichycení šroubky se používá lisování či lepení. Kompatibilní kazeta má oproti originální výrazně zjednodušenou konstrukci. Výrobce kompatibilní kazety tak dosahuje radikálního snížení výrobních nákladů, ale kazeta není rozložitelný a vnitřní součástky nejsou výměnné. Je to laciné a určené pouze k jednomu použití.

Proč nejdou recyklovat a využít alespoň plast a drahé kovy k výrobě jiných věcí

Plasty nelze využít, protože většina kompatibilních kazet obsahuje zakázané zpomalovače hoření. Výrobci v Číně využívají levný plast, ze kterého lisují těla kazet. Nízké ceny plastu je dosaženo mimo další i používáním zakázaných zpomalovačů hoření (více zde). Plasty se však do Číny zpět dovážet nesmí (detaily například zde) a recyklují se přímo v České republice, kde se již kontroluje kvalita plastového granulátu nebo plastových pelet. Jediná kompatibilní kazeta dokáže kontaminovat až několik tun zpracovaného plastového odpadu. Drahé kovy jsou uvnitř těl kazet, těla však nejsou demontovatelná, tedy nedá se k nim dostat. Kazety tak vždy končí ve spalovnách nebo na skládkách komunálního odpadu. Skládkování a spalováním však extrémně zamořují životní prostředí.

Tyto zakázané zpomalovače hoření se řadí mezi takzvané perzistentní organické látky (POPs). Jejich zásadní riziko je v tom, že se neodbourávají z těla, ale naopak se v něm hromadí, způsobují rakovinu, poškozují slinivku a způsobují vrozené vývojové vady. Při skládkování se dostávají do spodních vod, při spalování do ovzduší. Jejich hlavní nebezpečí spočívá v tom, že i nepatrná, běžně nedetekovatelná koncentrace, které je člověk trvale vystaven z vody a ovzduší, se v těle hromadí a jakmile překročí. 
 

Všechny kompatibilní tonery a inkousty skládkují nebo spalují

 

Takže se všechny kompatibilní tonery a inkousty skládkují nebo spalují a zakázané bromované zpomalovače hoření, známé jako pentaBDE, octaBDE a decaBDE zamořují životní prostředí. Zcela se totiž neodstraní ani spalováním a filtrováním, při skládkování se dostávají do spodních vod.

Jak poznám, že jde o nezávadnou tonerovou kazetu?

Nové kazety jsou certifikovány DIN 33870, renovované inkoustové kazety pak normou DIN 33871.

Může používání kompatibilních tonerů představovat zdravotní riziko?

Kompatibilní tonery a inkousty mohou představovat riziko pro všechny, kdo se pohybují v okolí pracující tiskárny nebo i jen manipulující s výtiskem pořízeným kompatibilním tonerem či inkoustem. Tonerový prášek se při tisku laserovou tiskárnou zapéká teplotou okolo 200 °C (proto je papír, který vyjede z tiskárny, teplý) a při této teplotě dochází k uvolňování částic tonerového prachu do okolí (proto některé laserové tiskárny při delším tisknutí charakteristicky „voní“). A všechny tonery (originální, renovované i kompatibilní) obsahují určité množství rizikových látek, označovaných jako TVOC (těkavé organické látky) ultra jemných částic, styrenu a dalších. Maximální množství těchto látek v tonerovém prášku je stanoveno normou RAL-UZ 205. Přičemž u těchto látek je prokázaná souvislost s výskytem leukemie, poškození jater, poškození vývoje plodu a další zdravotní rizika. Zajímavý článek na téma laciných tonerů a obsahu nebezpečných látek si přečtěte ZDE. I samotná manipulace s výtiskem může být velmi riziková. Na prstech totiž zůstávají mikroskopické částečky tonerového prachu nebo inkoustu a z nich se velmi snadno dostávají do trávicího traktu.

 

Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety můžete odevzdat do speciálních sběrných boxů pro sběr tonerových a inkoustových kazet. Ty jsou obvykle umístěny ve veřejně přístupných částech obecních úřadu či školách. Takový systém provozuje například projekt ŠetřiPřírodu.cz.
 

Jak funguje tisk laserové tiskárny

Tonerová kazeta se skládá ze čtyř základních částí, části zásobní, ve které je tonerový prášek, optického (drum) válce, stěrky a odpadní nádobky. Optický válec se otáčí okolo zásobní části a celý se začerní tonerovým prachem. V místě tisku se prach z optického válce přenese na papír a v další fázi do něj zapeče. Na optickém válci však zůstává velké množství tonerového prachu. Pokud potisknete 5 % papíru písmeny, pak na něm zůstane 95 % prachu. Stěrka tento prach setře do odpadní nádobky, který se postupně naplňuje.

Zdroje: ŠetřiPřírodu.cz, Ministerstvo životního prostředí, Arnika, Asociace renovátorů tonerů.

Odkazy

SEZNAM VYBRANÝCH FIREM, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ RENOVACÍ TONEROVÝCH KAZET:

Pokud máte kazet jen několik, využijte mobilních sběrných boxů.

POZOR NA PLNIČE TONEROVÝCH A INKOUSTOVÝCH KAZET

 

Tzv. renovované kazety mají špatnou pověst. Důvodem jsou takzvaní plniči kazet, kteří kazetu nerenovují, ale pouze do ní dosypou tonerový prášek. Plnič vyvrtá do zásobní části otvor, který dosype univerzální prášek nijak neodpovídající napětím, se kterými funguje daná tiskárna a otvor zalepí. Neodsává odpadní nádobku ani nemění optický válec. Pokud toner po tomto zásahu tiskne, pak jen chvíli. Optický válec ztrácí schopnost přitahovat tonerový prach a odpadní nádobka se zaplní. Při zaplněné odpadní nádobky jsou na papíru černé čáry (prach z válce není kam setřít) a při vysvíceném válci naopak bílé čáry (válec nepřitahuje tonerový prášek). Rezerva, daná původním výrobcem tonerů, je maximálně 25 %, proto plněné tonery z principu nemohou nikdy dlouho fungovat.

 

U inkoustových tiskáren plniči používají univerzální inkousty, které neodpovídají složení původních inkoustů a po chvíli používání zničí tiskovou hlavu. Inkoust totiž tiskovou hlavu v průběhu tisku ochlazuje. Univerzální inkoust při náročnějším tisku díky neodpovídajícímu složení nestačí uchladit a hlava se spálí, nebo naopak při delším nepoužívání zalepí.

Kniha Korupce po 3. pivu banner
bottom of page