top of page
IMG_2239.jpeg

JAK SE RECYKLUJÍ NÁPOJOVÉ KARTONY

Takový nápojový karton je v ideálních podmínkách velmi dobře recyklovatelný. Ale ne vždy jsou podmínky ideální. A dost často nejsou vůbec. V některých lokalitách jsou kartony sváženy společně s papírem. To protože se recyklací nápojových kartonů primárně papír získává zpět. Nebo s plastem. Protože obsahují i plast.

Recyklace nápojových krabic

Nápojové kartony je možné třídit společně s plasty. Nebo s papírem. A samozřejmě samostatně. Informace najdete na nálepkách na kontejnerech.

Takový nápojový karton je v ideálních podmínkách velmi dobře recyklovatelný. Ale ne vždy jsou podmínky ideální a dost často nejsou vůbec. V některých lokalitách jsou kartony sváženy společně s papírem. To protože se recyklací nápojových kartonů primárně papír získává zpět.

Kniha Virga, banner

Nápojové kartony se recyklují v papírnách pomomocí tzv. vířivého rozvláknění. Tzn. mokrá metoda.

Tam nejprve oddělí jednotlivé vrstvy fólie vířivým rozvlákněním (stejně jako při recyklaci papíru).

Na sítech zachytí kvalitní papírová vlákna, která se pak použijí k výrobě papíru.

Proto mají papírny o tato vlákna velký zájem. Tzv. vířivé rozvláknění rozvolní celulózová vlákna a z vlákniny se znovu vyrábějí papír nebo lepenka. Vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 70–90 % celulózových vláken určených k opětovné výrobě papíru. Nápojové kartony jsou často rozvlákňovány spolu se sběrovým papírem - z toho vyplývá, že někde  je možné je zpracovávat i se sběrovým papírem. Druhá možnost je rozemletí a lisování. 

Až 70 % každého nápojového kartonu tvoří vysoce kvalitní papír.

Třídění nápojových krabic
Kontejner na napojove kartony_edited.jpg

Jaký je postup recyklace nápojových kartonů

Celý postup probíhá ve vířivém rozvlákňovači, který je naplněn celými kartonovými obaly a vodou. Rozvlákňování trvá 15-30 minut a během této doby se vlákna rozvolní a vytvoří vodnou suspenzi - vlákninu. U tohoto postupu není nutné používat pomocné chemikálie ani teplou vodu. 

 

Základem úspěšného rozvláknění je materiálová čistota, u vytříděných nápojových kartonů by nemělo být znečištění větší než 10 %. Pro zpracování kartonů je proto rozvlákňovač vybaven systémem umožňujícím účinné odstranění nevláknitých materiálů: zbytků obsahu kartonu, polyetylenových a hliníkových fólií, tiskařských barev, bláta, písku, kovového odpadu a jiných cizorodých látek, které by jinak zahltily agregát.

Lze recyklovat i ostatní části mimo papíru a plastu?

Zbude nám hliníková fólie a polyetylen. Tyto materiály jsou někdy spalovány v papírnách při výrobě páry. Ta je zpravidla využita při sušení buničiny, někdy však i při výrobě elektrické energie pro potřeby rozvlákňovacího procesu. Někdy jsou fólie a polyetylen dále materiálově využívány. Záleží na zpracovateli. Mohou být dále zpracovávány a lze z nich vyrábět palety na přepravu zboží, různé nádoby apod. Hliníková fólie má však svou ekonomickou hodnotu, a to zejména díky náročnosti výroby hliníku z bauxitu, který je jeho přírodním zdrojem. Proto je mechanická recyklace zbytků hliníkové fólie komerčně zajímavá. Naopak výroba primárního polyetylenu je velmi laciná, a proto je mechanická recyklace polyetylenu obsaženého v nápojových kartonech z ekonomického hlediska méně atraktivní. Směsi hliníku a polyetylénu se někdy říká PolyAl.

 

Při využití nevláknitých materiálů se upřednostňuje tzv. pyrolýza. Spočívá v řízeném ohřevu směsi hliníku a polyetylenu na teplotu dostačující pro zplynování polyetylenu, přičemž hliník zůstává neporušený a čistý. Zplynovaný polyetylen má vysokou výhřevnost, je výborným palivem využitelným jak při sušení buničiny, tak i pro vlastní pyrolýzu.

 

Speciální linka — suchá metoda

Principem této technologie je rozdrcení nápojových kartonů bez nutnosti separace jednotlivých vrstev, a jejich následné tepelné lisování na stavební desky, používané ve stavebnictví (například na izolace).

 

Vzhledem k velkému obsahu rozložitelných látek je teoreticky možné použít nápojové kartony (prázdné, samozřejmě) i pro kompostování. Můžete to zkusit na svém zahrádkovém kompostíku. V takovém případě kartony rozřežte na menší kousky. Aluminium a polyetylen pak po ukončení kompostovacího cyklu odstraníte prosetím. Ani jedna z obou látek není pro kompost toxická.

Recyklace nápojových kartonů
K efektivnějšímu zpracování nápojových kartonů může napomoci korporátní dohoda společnosti etraPak s firmou Veolia, která se v EU zavázala zpracovávat všechny složky nápojových krabic. Tedy papír, hliník i polyetylen.
Vtipné samolepky na auto
bottom of page