TONERY A INKOUSTY 

Jak třídit tonery a náplně do tiskáren

Co je to toner? V principu triviální pitomost. Plastová pixla naplněná směsí uhlíku smíchaná s polymery a barvivy. Pomocí tepla, které vyzařuje fuser, se tahle směska lepí na papír a tiskne vše, co tak nutně potřebujeme sdělit světu. Tak nějak funguje laserový tisk. Inkoustová tiskárna zase pomocí titěrných trysek stříká barvu na papír. Oběma způsoby tiskneme na laserových a inkoustových tiskárnách. A přiznejme si, že mnohdy úplně zbytečně. Existují ještě další druhy tiskáren. Voskové, jehličkové, ale pojďme se zaobírat jen laserem a inkoustem. Tedy druhy tisku, které jsou nejrozšířenější a produkují nejvíce odpadu.

 

Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety nepatří do kontejnerů na elektroodpad. Ani do kontejnerů na směsný odpad. 

Vypotřebované tonerové kazety můžete odevzdat firmám, které se zabývají repasem tonerových kazet. Lze je minimálně ještě jednou naplnit. Mimochodem, za originální, dosud znovu neplněný toner můžete dostat i několik desítek korun. Více ZDE.

JAK TŘÍDIT TONERY A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ?
Existuje několik způsobů, kam odevzdat prázdnou tonerovou nebo inkostouvou kazetu.
  • U prodejců
  • V multifunkčních sběrných boxech
  • V rámci zpětného odběru individuálních výrobců
  • V rámci služeb firem, které se zabývají repasem
Pokud odevzdáváte celou tiskárnu, vyjměte z ní tonery / náplně a odevzdávejte je zvlášť.

Je toner nebezpečný odpad?

Není. Pokud však takovou kazetu otevřeme, situace se může v rozporu se zákonem o odpadech změnit. Velmi zjednodušeně řečeno vdechovat uhlíkový prášek (s jeho příměsemi) není zdraví prospěšné. U některých jedinců může vést k alergickým reakcím, chronickým bronchitidám. Čistě teoreticky nelze vyloučit ani karcinogenní onemocnění. Závěr je jednoznačný. S tonerovými kazetami opatrně. A hlavně je nezkoumat zevnitř. 

Některé laciné inkoustové náplně mohou obsahovat nebezpečné látky. A rozlitý inkoust jen ta ničím nevyčistíte.

Tzv. kompatibilní tonerové náplně nelze renovovat

Jen v ČR skončí bez užitku na skládkách a ve spalovnách zhruba 500 000 tonerových a inkoustových kazet ročně. V celosvětovém měřítku pak můžeme teoretizovat s půl miliardou ročně. To je nejen obrovské množství záludného odpadu, ale i velká ekonomická ztráta. Některé tonerové kazety lze opětně doplňovat a opět používat (zpravidla maximálně 4×). A některé (k malé radosti výrobců) téměř do nekonečna. Limitem je technické řešení a mechanická kvalita kazety. To by se však mohlo časem změnit k lepšímu. Otázkou je, který z výrobců se k tomuto kroku odhodlá jako první – že začne vyrábět zařízení, jejichž náplně půjde bez problémů doplňovat Mezi námi takový výrobce by to musel s ochranou životního prostředí myslet skutečně vážně. Článek na toto téma ZDE. Dalším krokem tedy mohou být tiskárny, do kterých se inkoust dolévá z lahviček.

 

Statisticky (a hlavně teoreticky) vzato, k procesu výroby jedné tonerové kazety je zapotřebí až 3,5 litrů ropy. Výroba jedné tonerové kazety vyprodukuje necelých 5 kg CO₂ (pokud vás tyto emise zajímají). 

Pozor na laciné tonerové kazety!

Podle Asociace renovátorů tonerů se v ČR prodá ročně přes 3 000 000 originálních kazet. Ovšem další 4 000 000 jsou tzv. alternativní laciné tonery z Asie. Tyto laciné produkty mohou obsahovat karcinogenní látky a jsou nerepasovatelné. nebo nerecyklovatelné, chcete-li. Např. podle testů Fraunhoferova Institutu neznačkové kazety z Číny uvolňují do okolí až o 53% více karcinogenního styrenu, než povoluje bezpečnostní limit. Německý ústav LGA po otestování osmi asijskými produkty došel k závěru, že všechny překračují limitu obsahu nebezpečných látek. Pamatujte, že při používání (i manipulaci) se do ovzduší uvolňují mikroskopické částečky. Mimo to kazety některých čínských levných tonerů obsahují zpomalovače hoření (např. DekaBDE), jehož používání je v Evropě zakázáno. Pokoušejte se těmto čínským šuntům vyhnout. Zajímavý článek na téma laciných tonerů a obsahu nebezpečných látek si přečtěte ZDE.

 

Redukce. Repas nebo znovunaplnění. To jsou z hlediska tzv. životního prostředí v současnosti optimální způsoby, jak zacházet

s tonerovými kazetami a předcházet tak zbytečnému vzniku odpadů.

 

Evropské země jsou v této oblasti daleko za Amerikou, kde prostě použitou kazetu dáte do obálky a pošlete výrobci na jeho náklady. V ČR se sice na webech některých výrobců dočteme o tom, že jsou zelení od hlavy až k patě, ale při hlubším průzkumu často zjistíte, že skutek utek. Víceméně se jedná jen o překlad obsahu jejich domovských internetových stránek. Navíc výrobci se snaží ceny originálních tonerů a inkoustů držet co nejvýše, aby jim kompenzovaly nízké marže z prodejů běžných domácích tiskáren.

Jak snížit spotřebu tonerů a náplní do tiskáren

  • Netiskněte každou pitomost a každý e-mail (některé firmy používají na konci e-mailů větičku „prosím, netiskněte tento e-mail, pokud to není vyloženě nezbytné“. Pro někoho geniální nápad, pro jiného otázka zdravého rozumu.

  • Při tvorbě prezentací přemýšlejte i nad designem. Každá velká barevná plocha nebo obrázek zvyšuje spotřebu barvy. Černá plocha s malým nápisem business review není nejmoudřejší řešení. Náhledy si tiskněte bez obrázků. Svůj  strohý design prezentace vždy můžete zdůvodnit tím, že se chováte ekologicky. Možná vás i pochválí.

  • Pokud to jde, tiskněte v úsporném modu. 

  • Tiskárny umístěte dál od zdroje tepla—např. ústředního topení. Teplo vysušuje náplně. 

  • Zvažte možnost nákupu tiskárny, která nevyužívá jednorázové náplně, ale inkoust se dolévá z lahviček.

Máte-li větší spotřebu, využijte sběrných boxů Cart4Future.

Zkušební ústav TÜV Rheinland LGA Products GmbH podrobil několik kompatibilních tonerových kazet původem z asijských zemí testu na obsah látek, jejichž použití je v Evropě zakázáno. Testy prokázaly v těle kazet obsah toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (decaBDE). Jde o látku, která poškozuje nervový a hormonální systém a způsobuje syndrom ADHD u malých dětí. Koncentrace se pohybovala až do 30 tisíc mg na kg hmoty, tedy celá 3 %. To je množství, které odpovídá nebezpečnému odpadu. 

(Zdroj: Arnika)

Tonery a tiskové náplně do kancelářských zařízení nejsou nebezpečný, avšak velmi problematický odpad.
Co ušetří recyklace tonerové kazety?
Podle ART jde o úsporu zhruba
637 g plastového odpadu, 956 g emisí CO2, lze získat měď a hliník.

Odkazy

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2021 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology