top of page

TONERY A INKOUSTY 

Jak třídit tonery a náplně do tiskáren

Co je to toner? V principu triviální pitomost. Plastová pixla naplněná směsí uhlíku smíchaného s polymery a barvivy. Pomocí tepla se tahle směska zapéká do papíru a zobrazuje vše, co tak nutně potřebujeme sdělit světu. Inkoustová tiskárna zase pomocí titěrných trysek stříká barvu na papír, kde okamžitě zasychá.

 

Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety nepatří do kontejnerů na elektroodpad a už vůbec ne do kontejnerů na směsný odpad.

KAM ODEVZDATTONERY A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ?
Pokud odevzdáváte celou tiskárnu, vyjměte z ní tonery / náplně a odevzdávejte je zvlášť.
Ink Jet Printer

Tonery a inkousty jsou komplikované odpady

I ten nejvíce šetrný tonerový prášek či inkoust pořád obsahuje celou řadu nebezpečných látek, které musí být spáleny extrémně vysokou teplotou. Proto nesmí končit v běžném směsném odpadu. V případě vhození do kontejneru na elektroodpad dojde většinou k rozbití těla kazety a uvolnění tonerového prachu nebo inkoustu a znečištění celého obsahu kontejneru na elektroodpad. Pak úplně zbytečně většina sesbíraného materiálu z kontejneru putuje do spalovny.

Používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet je z hlediska životního prostředí nejvíce šetrným řešením. Kazeta totiž byla vyrobena z těla už jednou použité kazety a předešla vzniku opadu. Po použití je velmi snadné ji vrátit renovátorovi, většina má vlastní systém bezplatného sběru.

Méně šetrnou alternativou je originální tonerové a inkoustová kazeta. U té nevíte, zda byla vyrobena nově nebo je renovovaná. Ale vždy umožňuje renovaci či recyklaci.

 

Originální výrobci se chlubí systémy sběru, ale v České republice je pro koncové zákazníky často nedostupný.

Je toner nebezpečný odpad?

Není. Pokud však takovou kazetu otevřeme, situace se může změnit. Velmi zjednodušeně řečeno vdechovat uhlíkový prášek (s jeho příměsemi) není zdraví prospěšné. U některých jedinců může vést k alergickým reakcím, chronickým bronchitidám. Čistě teoreticky nelze vyloučit ani karcinogenní onemocnění. Závěr je jednoznačný. S tonerovými kazetami opatrně. A hlavně je nezkoumat zevnitř. 

Některé laciné inkoustové náplně mohou obsahovat nebezpečné látky. A rozlitý inkoust jen tak ničím nevyčistíte.

Tzv. kompatibilní tonerové náplně nelze renovovat

Jen v ČR skončí bez užitku na skládkách a ve spalovnách pravděpodobně více než 500 000 tonerových a inkoustových kazet ročně. V celosvětovém měřítku pak můžeme teoretizovat s půl miliardou ročně. To je nejen obrovské množství záludného odpadu, ale i velká ekonomická ztráta. Některé tonerové kazety lze opětně doplňovat a opět používat. Kolikrát, to liší podle jejich typu. Některé jednou, jiné i 100×. Limitem je technické řešení a mechanická kvalita kazety. To by se však mohlo časem změnit k lepšímu. Otázkou je, který z výrobců se k tomuto kroku odhodlá jako první – že začne vyrábět zařízení, jejichž náplně půjde bez problémů doplňovat Dalším krokem tedy mohou být tiskárny, do kterých se inkoust dolévá z lahviček – u těch však může nastat problém při odevzdání k likvidaci. Inkoustové náplně nelze jednoduše demontovat.

 

Statisticky (a hlavně teoreticky) vzato, k procesu výroby jedné tonerové kazety je zapotřebí až 3,5 litrů ropy. Výroba jedné tonerové kazety vyprodukuje necelých 5 kg CO₂ (pokud vás tyto emise zajímají). 

Pozor na laciné tonerové kazety!

Podle Asociace renovátorů tonerů se v ČR prodá ročně přes 3 000 000 originálních kazet. Ovšem další 4 000 000 jsou tzv. alternativní laciné tonery z Asie. Tyto laciné produkty mohou obsahovat karcinogenní látky a jsou nerepasovatelné (nebo nerecyklovatelné, chcete-li). Např. podle testů Fraunhoferova Institutu neznačkové kazety z Číny uvolňují do okolí až o 53% více karcinogenního styrenu, než povoluje bezpečnostní limit. Německý ústav LGA po otestování osmi asijskými produkty došel k závěru, že všechny překračují limitu obsahu nebezpečných látek. Pamatujte, že při používání (i manipulaci) se do ovzduší uvolňují mikroskopické částečky. Mimo to kazety některých čínských levných tonerů obsahují zpomalovače hoření (např. DekaBDE), jehož používání je v Evropě zakázáno. Pokoušejte se těmto čínským šuntům vyhnout. Zajímavý článek na téma laciných tonerů a obsahu nebezpečných látek si přečtěte ZDE.

 

Čínské tonery jsou levné protože jejich výrobci často ignorují normy a doposud neexistuje kontrolní mechanismus k jejich dodžování.

 

Originální inkoustové kazety a originální tonerové kazety některé firmy dokonce vykupují. Musí se však vždy jednat o kazety originální (výrobce je Brother, Canon, HP, Epson, Kyocera, OKI, atd.) a většinou se musí jednat o novější typ kazety. A neplatí, čím větší kazeta, tím více dostanete, nevyšší výkupní ceny si drží některé typy inkoustových kazet. Výkup realizuje například Carcoll nebo KMP.

Jak snížit spotřebu tonerů a náplní do tiskáren

 • Netiskněte každou pitomost a každý e-mail (některé firmy používají na konci e-mailů větičku „prosím, netiskněte tento e-mail, pokud to není vyloženě nezbytné“. Pro někoho geniální nápad, pro jiného otázka zdravého rozumu.

 • Při tvorbě prezentací přemýšlejte i nad designem. Každá velká barevná plocha nebo obrázek zvyšuje spotřebu barvy. Černá plocha s malým nápisem business review není nejmoudřejší řešení. Náhledy si tiskněte bez obrázků. Svůj  strohý design prezentace vždy můžete zdůvodnit tím, že se chováte ekologicky. Možná vás i pochválí.

 • Pokud to jde, tiskněte v úsporném modu. 

 • Inkoustové tiskárny umístěte dál od zdroje tepla – např. ústředního topení. Teplo vysušuje náplně. 

 • Zvažte možnost nákupu tiskárny, která nevyužívá jednorázové náplně, ale inkoust se dolévá z lahviček.​

Život pod psa banner
box_na_tonery

Zkušební ústav TÜV Rheinland LGA Products GmbH podrobil několik kompatibilních tonerových kazet, původem z asijských zemí, testu na obsah látek, jejichž použití je v Evropě zakázáno. Testy prokázaly v těle kazet obsah toxického zpomalovače hoření dekabromodifenyléteru (decaBDE). Jde o látku, která poškozuje nervový a hormonální systém a způsobuje syndrom ADHD u malých dětí. Koncentrace se pohybovala až do 30 tisíc mg na kg hmoty, tedy celá 3 %. To je množství, které odpovídá nebezpečnému odpadu. 
(Zdroj: Arnika)

Tonery a inkoustové náplně jsou z pohledu zákona elektroodpad a nesmí se vhazovat do komunálního odpadu. Povinnost přebrat jej má prodejce nového kusu, pravděpodobně však skončí ve spalovně odpadu, i pokud je vhodný k renovaci či recyklaci.
CO UŠETŘÍ RECYKLACE?
Podle ART jde o úsporu 637 g plastového odpadu, 9,39 kg surovin a 4,49 emisí skleníkových plynů, dále se získává měď a hliník.

Jak musejí s použitými tonery a náplněmi zacházet firmy a živnostníci?

 • Ke každému toneru a inkoustu, který si dá firma či živnostník zahrne do nákladů, musí existovat protokol o převzetí k likvidaci

 • Takový protokol je platný pouze pokud ho vystaví firma, která má od krajského úřadu povolení k nakládání s odpady

 • Pokud ho vystaví firma, například prodávající kompatibilních tonerů, která takové povolení nemá (děje se naprosto běžně), doklad je absolutně neplatný. Ten, kdo pak archivuje takový doklad, sám archivuje, že porušil zákon a hrozí mu pokuta až do výše 1.000.000 Kč

 • Všechny firmy a živnostníci musí likvidovat použité tonery a inkousty pouze proti předložení platného povolení a archivovat kopii platného povolení a protokol o likvidaci obsahujícím veškeré náležitosti dle Zákona o odpadech

 • Detailní informace o povinnostech firmy při likvidování použitých tonerových a inkoustových kazet jsou ZDE.

Kniha Partie poražených banner 250x250

Zdroje: Šetřipřírodu.cz, Asociace recyklátorů tonerů.

Odkazy

 • Máte vypotřebovaný toner a chcete, aby se zrenovoval? Více ZDE.

 • Své náplně do tiskáren můžete nechat znovu naplnit ZDE.

 • O nebezpečí v tonerových náplních na stránkách sdružení Arnika ZDE.

 • O zdravotní závadnosti tonerových kazet se dočtete ZDE.

 • Stránky Asociace renovátorů tonerů jsou ZDE.

 • Jukněte na charitativní projekt SBÍREJ TONER. Takže sbírejte.

 • Systém sběru všech typů použitých tonerových a inkoustových kazet jsou ZDE.

 • Jaké výhody mají značkové tonery ZDE.

 • Detailní popis renovace tonerové kazety je ZDE.

 • Detailní popis renovace inkoustové kazety je ZDE.

Econea_trideniodpadu
bottom of page