TONERY A INKOUSTY 

CO S NÁPLNĚMI DO LASEROVÝCH ZBRANÍ KDYŽ SE VYSTŘÍLÍ PRACH

Co je to toner? V principu triviální pitomost. Plastová pixla naplněná směsí uhlíku smíchaná s polymery. Pomocí tepla, které vyzařuje fuser, se tahle směska lepí na papír a tiskne vše, co tak nutně potřebujeme sdělit světu. Tak nějak funguje laserový tisk. Inkoustová tiskárna zase pomocí titěrných trysek stříká barvu na papír. Oběma způsoby tiskneme na laserových a inkoustových tiskárnách. A přiznejme si, že mnohdy úplně zbytečně. Existují ještě další druhy tiskáren. Voskové, jehličkové, ale pojďme se zaobírat jen laserem a inkoustem. Tedy druhy tisku, které jsou nejrozšířenější a produkují nejvíce odpadu.

 

Vypotřebované tonerové a inkoustové kazety nepatří do kontejnerů na elektroodpad. Ani do kontejnerů na směsný odpad. 

 

Čistě teoreticky jen v ČR skončí bez užitku na skládkách a ve spalovnách zhruba 500 000 tonerových
a inkoustových kazet ročně. V celosvětovém měřítku pak můžeme hovořit o půl miliardě ročně. To je nejen obrovské množství záludného odpadu, ale i velká ekonomická ztráta. A to je škoda. Některé tonerové kazety lze opětně doplňovat a opět používat (zpravidla maximálně 4x). A některé (k malé radosti výrobců) téměř do nekonečna. Limitem je technické řešení a mechanická kvalita kazety. To by se však mohlo časem změnit k lepšímu. Otázkou je, který z výrobců se k tomuto kroku odhodlá jako první — že začne vyrábět zařízení, jejichž náplně půjde bez problémů doplňovat Ale mezi námi děvčaty, takový výrobce by to musel s ochranou životního prostředí myslet skutečně vážně. To  sice většina z nich tvrdí, ovšem u tvrzení zpravidla i z velmi zištných důvodů zůstává. Článek na toto téma ZDE.

 

Statisticky (a hlavně teoreticky) vzato, k procesu výroby jedné tonerové kazety je zapotřebí až 3,5 litrů ropy. Výroba jedné tonerové kazety vyprodukuje necelých 5 kg CO₂ (pokud vás tyto emise zajímají). 

 

Tonerová kazeta jako taková není považována za nebezpečný odpad. Pokud však takovou kazetu otevřeme, situace se může v rozporu se zákonem o odpadech změnit. Velmi zjednodušeně řečeno vdechovat uhlíkový prášek (s jeho příměsemi) není zdraví prospěšné. U některých jedinců může vést k alergickým reakcím, chronickým bronchitidám. Čistě teoreticky nelze vyloučit ani karcinogenní onemocnění. Závěr je jednoznačný. S tonerovými kazetami opatrně a hlavně je nezkoumat zevnitř.

 

Recyklace (či lépe řečeno separování tonerových kazet od ostatního odpadu) tonerových kazet přitom není z hlediska nás, spotřebitelů, nijak náročná. Jednak jde využívat systému zpětného odběru a prázdnou kazetu při nákupu nové v obchodě vrátit. Takhle to už funguje v naprosté většině soudných firem a korporací, které s dodavateli spolupracují. Otázkou je, co se s kazetami v rukou těch, kterým je svěříte, stane. Rozumné je jejich opětovné plnění a prodej. Touto činností se zabývá docela velké množství firem. Nejedná se zde o recyklaci v pravém slova smyslu, ale o opětovné použití. Repas, nebo remanufacturing, chcete-li. Pravdou je, že takto ‘znovupoužít’ lze jen nepoškozené tonerové kazety. Stranou nelze ponechat ani fakt, že pro výrobce kazet tato činnost představuje ekonomickou ztrátu, tudíž se logicky snaží v rámci možností nenápadně od opětovného plnění spotřebitele odrazovat. 

Znovu do oběhu se dají vrátit i náplně do inkoustových tiskáren. Platí teoretické pravidlo, že recyklace/doplnění náplně vás bude stát o polovinu méně než pořízení nové náplně. Slovo teoreticky důrazně zdůrazňuji.

 

Redukce spotřeby. Repasování nebo znovunaplnění. To je z hlediska tzv. životního prostředí v současnosti optimální způsob, jak zacházet
s tonerovými kazetami a předcházet tak nadměrnému vzniku odpadů.
 

Bohužel malé evropské země jsou v této oblasti daleko za Amerikou, kde prostě použitou kazetu dáte do obálky a pošlete výrobci na jeho náklady. V ČR se sice na webech některých výrobců dočteme o tom, že jsou zelení od hlavy až k patě, ale při hlubším průzkumu zjistíte, že ta zelená barva je naředěná. Víceméně se jedná jen o překlad obsahu jejich domovských internetových stránek. Navíc výrobci se snaží ceny originálních tonerů a inkoustů držet co nejvýše, aby jim kompenzovaly malé marže z prodejů běžných malých tiskáren.

 

Jak se asi recyklují tonerové kazety

Na sběr tonerů a inkoustových kazet neexistuje sdružený systém. Otázkou je, zdali v této komoditě ucítí příležitost organizace, které se zabývají sběrem elektroodpadu. Tedy jinými slovy zdali najdou odběratele. Hlavní potíž totiž je v množství. Začít se vážně zaobírat investicemi do skutečné recyklace nebo ekologické likvidace tonerů má smysl tehdy, pokud jich je skutečně hodně. Hovoříme zde o stovkách tun pravidelného přísunu. 

 

Zde několik prostinkých nápadů na snížení spotřeby tiskových náplní
 • Netiskněte každou pitomost a každý e-mail (některé firmy používají na konci e-mailů větičku "prosím, netiskněte tento e-mail, pokud to není vyloženě nezbytné”. Pro někoho geniální nápad, pro jiného otázka zdravého rozumu.

 • Při tvorbě prezentací přemýšlejte i nad designem. Každá velká barevná plocha nebo obrázek zvyšuje spotřebu toneru. Černá plocha s malým nápisem business review není nejmoudřejší řešení. Náhledy si tiskněte bez obrázků. Svůj  strohý design prezentace vždy můžete zdůvodnit tím, že se chováte ekologicky. Možná vás i pochválí.

 • Pokud to jde, tiskněte na nižší rozlišení nebo v úsporném modu. Tiskárny umožňují tisk v nižším rozlišení, popřípadě disponují v softwarovém nastavení funkcí "low toner consumption" nebo tak něco.

 • Inkoustové tiskárny umístěte dál od zdroje tepla—např. ústředního topení. Teplo vysušuje inkoustové náplně. 

 • Zvažte možnost nákupu tiskárny, která nevyužívá jednorázové náplně, ale inkoust se dolévá z lahviček.

 

Nezapomínejte, že barva (ať už z laserové nebo inkoustové či průmyslové tiskárny) komplikuje recyklaci papíru.

 

Odkazy

Jukněte na charitativní projekt SBÍREJ TONER. Takže sbírejte.

Projekt zaměřený na školu a charitu. Má to smysl.

Své náplně do tiskáren můžete nechat znovu naplnit ZDE.

JAK TŘÍDIT TONERY A INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ?
Existuje několik způsobů, kam odevzdat prázdnou tonerovou nebo inkostouvou kazetu.
 • U prodejců
 • V multifunkčních sběrných boxech
 • V rámci zpětného odběru individuálních výrobců
 • V rámci služeb firem, které se zabývají repasem
Pokud odevzdáváte celou tiskárnu, vyjměte z ní tonery / náplně a odevzdávejte je zvlášť.
Tonery a tiskové náplně do kancelářských zařízení nejsou nebezpečný, avšak velmi problematický odpad.

Žádný výrobce tiskáren nebo kopírek vás nemůže nutit používat výhradně jeho tzv. originální tonery, pokud existuje obnovitelná alternativa.

Ale pozor, výrobce může z důvodů používání neoriginálních tonerů omezit záruku.

Máte-li větší spotřebu, využijte sběrných boxů Cart4Future.

Ročně se k výrobě kazet použije1,2 miliardy tun tonerového prášku!
Třídění a recyklace tonerů
 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon

© 2007 - 2019 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Projekt není dotovaný z veřejných zdrojů.

750_wide.jpg