ÚSPORNÉ ŽÁROVKY

KAM SE SPOŘIČEM ELEKTŘINY KDYŽ NAVŽDY VYHASNE

Úsporné žárovky byly jakýmsi ne úplně vhodným přechodem od klasických žárovek k technologiím LED. Šetří něco elektrické energie, ale na oplátku se po ukončení služby stávají velmi nepříjemným a problematickým odpadem. Sběrem vysloužilých úsporných žárovek se v ČR zabývá společnost Ekolamp. Tento kolektivní systém byl založen v roce 2005  tuzemskými pobočkami společností Philips, Osram, GE Industrial a Narva B. E. L./ČR. Ekolamp se snaží, seč může, aby ve své sběrné síti zachytil nejen co největší množství uhynulých kompaktních a lineárních zářivek, ale i LEDek a výbojek a předal je k recyklaci nebo likvidaci. Ekolamp to nemá jednoduché. Lidé jsou líní a běžet ke sběrné nádobě s každou pošlou žárovkou se jim nechce. O co jsme my línější, o to více se musí Ekolamp činit. 

Díky kolektivnímu systému Ekolamp v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných. Tedy téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti. (Zdroj: Ekolamp)

 

Říká se, že 60 % z nás ještě úsporné žárovky netřídí

 

Co je to úsporná žárovka?

Zdroj světla. Či lépe řečeno zdroj světla bez tepla. Či ještě lépe řečeno, je to zdroj světla, k jehož výrobě je spotřebováno méně elektrické energie než k výrobě světla prostřednictvím klasické wolframové žárovky. Za úsporu si však připlácíme mnohonásobně vyšší cenou za žárovku samotnou. Tuto skutečnost jsme již většinou vzali za danou dobrou věc. Jak tedy tenhle svítící spořílek funguje? V takové žárovce se nejprve dějí kejkle se vstupním napětím tak, aby se elektrický proud mohl nahnat do nízkotlakové trubice, ve které je pod nízkým tlakem směs ionizovaných plynů a rtuťové páry. Jak proud prochází změtí plynu, vydává UV záření. To dopadá na luminofor, který dokáže ze spektra vytvořit dojem, že úsporná žárovka svítí bíle. Nebo tak nějak. K tomu, aby to všechno svítilo, je zapotřebí dát dohromady PVC, polyetylén, skelné vlákno, umělou pryskyřici, cín, křemík, wolfram, rtuť, měď, ocelový plech, yttrium, europium, baryum, argon, stroncium, vápník a celé to schovat do bizarní skleněné baňky. No, teď víme proč úsporné žárovky spoří elektřinu. Pojďme se ale podívat na úsporné žárovky jako na odpad. Odpad, kterého neustále přibývá a který není vpravdě úplně bezproblémový.

Úsporná zářivka jako odpad

Z toho, co jsme si přečetli výše, je zřejmé, že úsporné žárovky obsahuji i nebezpečné látky. Asi nejvíce alarmující je rtuť, kterou úsporné žárovky obsahují v podobě par. Ostatní toxické látky jsou obsaženy vskutku jen ve stopových množstvích. Úsporná žárovka není klasifikována jako nebezpečný odpad. Pro nás, spotřebitele, je jejich vracení ve zpětném odběru věc dobrovolná. Nicméně, už jen samotná rtuť je dost dobrým důvodem, abychom vyhaslé žárovky odevzdávali. Když vám taková žárovka doma praskne, může to přivodit zdravotní problémy. Obzvláště pro děti mohou být prasklé úsporné žárovky rizikové. Pokud už vám žárovka doma praskne, alespoň na 15 minut vyvětrejte. Rtuť je kumulativní jed. A obzvláště xenofobní je rtuť k vodě. Říká se, že rtuť obsažená v jedné jediné úsporné žárovce dokáže kontaminovat několik tisíc litrů vody nad takzvaný bezpečnostní limit. Tedy limit, kdy je taková kontaminace nebezpečná i pro člověka. Je rtuť v úsporných žárovkách nebezpečná? Odpověď je: rtuť je vždycky nebezpečná. Čísla nečísla. Množství nemnožství.

Mimo tolik zmiňované rtuti, obsahují úsporné žárovky i materiálově znovu využitelné, tedy recyklovatelné, materiály. O ty je škoda přicházet. (Mimo to velké množství rtuti obsahují i LCD displeje televizorů a monitorů.)

 

V roce 2019 bylo recyklováno 706 tun světelných zdrojů

 

Dalším důvodem, proč vysloužilé žárovky odevzdávat do sběrných nádob, je ten, že jste si za to zaplatili. Ano, součástí ceny, kterou jste za žárovku zaplatili, je i tzv. recyklační poplatek. Pokud vás napadne myšlenka, že jste zaplatili recyklační poplatek a pak žárovku odevzdáte gratis někomu, kdo ji materiálově zpeněží… pak tuto pravdivou myšlenku někam zažeňte. Nic s tím nenaděláte.

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 706 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů. Více informací kolektivního systému Ekolamp ZDE.

 

Společnost Ekolamp provozuje přes 4400 sběrných nádob zpětného odběru úsporných žárovek a zářivek

 

Ostatní světelné zdroje

Mimo úsporných žárovek máme co do činění i s dalšími typy světelných zdrojů. Zde jejich základní přehled.

 

Klasická žárovka

Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla obsahuje svinuté wolframové vlákno. Baňka je vyplněna vakuem, popř. argonem nebo kryptonem s příměsí dusíku. Ke svícení nepotřebuje přídavné obvody. Velká část spotřebované energie se však mění na teplo. V mnoha případech má krátkou životnost. Je křehká. Je zkrátka odkecaná, zavrhnutá … a převážně neškodná. V EU se nesmí prodávat od roku 2012.

 

Halogenové žárovky

Baňka z křemenného skla ukrývá wolframové vlákno a plynná náplň je krypton a sloučenina halogenu. To vše drží keramická nebo niklová patice. Oproti obyčejné žárovce má zhruba dvojnásobně delší životnost. Její světelný tok je zhruba o 30 % silnější. Majitelé automobilů jistě znají. Tyto světelné zdroje EU zakázala vzhledem k velké spotřebě elektrické energie. Více ZDE.

 

Zářivky

Jsou to v podstatě nízkotlaké rtuťové výbojky. Uvnitř trubice vyrobené z sodno-vápenatého skla luminofory (1-3 vrstvy) transformují ultrafialové světlo na světlo viditelné. Na obou koncích jsou elektrody tvořené wolframovými spirálami pokrytými tzv. emisní hmotou na bázi vápníku, stroncia
a uhličitanů barya. K provozu vyžadují předřadný obvod a rtuťové páry. V porovnání s klasickou žárovkou má zářivka až o 80 % nižší spotřebu energie a tabulkově až 10x delší životnost.

 

Kompaktní zářivky — úsporné žárovky

Jsou v podstatě totéž v menším vydání. Obsahují integrovaný předřadník a patici, která umožňuje použití v závitech určených pro klasické žárovky. Tedy tzv. úsporná žárovka není vlastně vůbec žárovkou, ale zářivkou.

 

Indukční výbojky

jsou zatavené baňky, ve kterých je feritové jádro s indukční cívkou. Vnitřní stěny baňky jsou pokryty luminofory. Neobsahuje elektrody, vystačí si pouze s inertním plynem a rtuťovými parami. Díky tomu lze dosáhnout velmi dlouhé životnosti.

 

Vysokotlaké rtuťové výbojky

jsou trubice z křemenného skla. V nich jsou vtaveny wolframové elektrody pokryté emisní hmotou
(a zpravidla jedna pomocná elektroda navíc). Do hořáku se dávkuje rtuť a argon. Vnější baňka je vyrobena z měkkého skla a pro svítidla s vyššími příkony pak z bóro-křemičitého skla. Z vnitřní strany je baňka pokryta luminofory. Jako náplň se používá inertní plyn směsi argonu a dusíku. 

 

Halogenidové výbojky

jsou vysokotlaké výbojky, které jsou konstrukčně příbuzné rtuťovým výbojkám. Světlo v nich vzniká zářením par rtuti a produktem štěpení halogenů. 

 

Sodíkové výbojky

Jak již název napovídá, světlo v nich vzniká především zářením sodíkových par. Ty se uvolňují ze sodíkového amalgamu rtuti. Hořák je vyroben z tzv. polykrystalického korundu (sklo není dostatečně odolné proti sodíku). Trubice hořáku je uzavřena proudovými průchodkami z niobu. K čelu takových průchodek je titanem připájena wolframová elektroda, která je pokryta emisní vrstvou wolframu barya. Je nutné je provozovat v obvodech s tlumivkami a se zapalovacím zařízením. No a patice těchto svítidel jsou většinou z poniklované mosazi.

 

Doba LEDová

Svým způsobem samostatnou kapitolou jsou diodová svítidla. Ta, na rozdíl od úsporek, skutečně svítí, zapínají se bez zpoždění a neblikají. A kromě toho samozřejmě šetří elektřinu. Základem LED diody je polovodičový čip připojený ke zdroji elektrického napětí. Kolem něj je vrstva materiálu (například pryskyřice), která dává vyzařovanému světlu potřebné optické vlastnosti. Na rozdíl od žárovky, kde nezáleží na směru průchodu elektrického proudu, musí být LED dioda zapojena pouze v propustném směru. Zatímco tedy žárovka může používat stejnosměrný i střídavý proud, LED dioda může používat pouze stejnosměrný proud. Pro připojení ke zdroji střídavého proudu (například v běžné zásuvce) proto musí být LED svítidlo vybaveno usměrňovačem. Více o LED světlech ZDE.

 

Jak vidno, čím výkonnější, úspornější, tím také na různá svinstva bohatší zdroj světla. 

 

Světelné odkazy

Mapa sběrných míst ekolamp ZDE

O zákazu halogenových žárovek se píše ZDE.

O úsporných žárovkách coby odpadu ZDE

Článek o tom, jak 60 % obyvatel ČR žárovky netřídí ZDE

 

Zdroj: Ekolamp, odpady, fyzweb, moderní obec, odbornecasopisy.cz, proelektrotechniky.cz

jak třídit.png
JAK TŘÍDIT

Úsporné žárovky jsou svým způsobem nebezpečný odpad. Třídíme nebo vyhazujeme je následujícícm způsobem:

  • Sběrné boxy společnosti Ekolamp

  • Multifunkční kontejnery na odpad

  • Sběrné dvory

  • V prodejnách (je třeba se předem informovat zda-li tuto službu poskytují

Tímto způsobem třídíme všechny světelné zdroje s výjimkou wolframových žárovek.

Úsporné žárovky třídí v ČR zhruba 40 % domácností.
Recyklace světelných zdrojů je v principu ztrátová. Investice do ní jsou větší než zisk z ní.
recyklace úsporných žárovek

Životní cyklus úsporné žárovky. Kliknutím zvětšíte. Zdroj: Ekolamp.

Vyzkoušejte mobilní aplikaci Ekolamp pro Apple iPhone nebo Androidy.

Z celkového odevzdaného množství vyřezených žárovek dokáží firmy napojené na Ekolamp zužitkovat materiálově v ideálním případě přes 90 % materiálů. Z průmyslových svítidel pak něco přes 80 %. Statisticky řečeno. 

 

Větší množství zpětně získaných svítidel se očekává i do budoucna. Společnost Ekolamp proto neustále rozšiřuje síť svých sběrných nádob a vytváří edukační kampaně. (Mimo společnosti Ekolamp mají oprávnění k odběru úsporných žárovek ještě kolektivní systémy Rema, Retela a OFO-Recycling.) Ke zpracování dochází, mimo jiné, i v Kovohutích Příbram. Lépe řečeno v jejich dceřiné společnosti Ekovuk. 

Tapati kniha
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu