JEDLÉ TUKY A OLEJE

CO UŽ ANI JAR A DOMESTOS NEZVLÁDNOU

Dost velká část lidstva má ráda tučná jídla. Tuk je po mléku pravděpodobně další podivností, jejíž požírání si člověk oblíbil. Ale buďte bez obav. Nebudeme se zde zabývat obezitou, zažíváním nebo snad, nedej bože, agitací zdravé výživy. Jezte, co chcete. Protože jste to, co jíte. Jak víte. Spotřeba tuků v potravinářství stále roste. V roce 2018 byla statistická spotřeba jedlých tuků necelých 18 kg na osobu.

Naopak si zde něco povíme o tom, co se s tuky a oleji stane po tom, co doslouží coby kuchyňská ingredience a vznikne z nich dost problematický odpad. Ačkoli máme my Češi rádi tučná jídla a smažíme o sto šest, jsme přeci jen pidizemička. Můžeme tak jen závidět třeba Američanům, kteří každý rok údajně vyprodukují kolem deseti milionů tun použitých tuků.

Kuchyňský olej je považován za směsný odpad.

Dobrá zpráva je, že se začínají objevovat kontejnery na použité potravinářské oleje. Více ZDE. Jukněte na internet, zda-li jsou takové kontejnery i ve Vaší lokalitě. A například Praha chystá organizovaný sběr tohoto druhu otravného odpadu. Více ZDE. Mimochodem, za rok 2018 se jen v Praze ve sběrných dvorech sesbíralo přes 8 tun (!) jedlých olejů.

 

Problematika potravinářských tuků a olejů

Ze všech těch lahví olejů, co vidíte tak krásně vyrovnané v super-hyper-mega marketech se stane odpad (obsah stejně jako obaly). Ať už přímo, nebo zacházkou přes naše trávicí ústrojí. Řečeno zjednodušeně – po tom, co se tuky usmaží nebo přesmaží, skončí svou záslužnou pouť v kanalizaci. Odtud putují dál těmi rourami, o kterých raději nechceme moc vědět. Jelikož je struktura tuku taková, jaká je  – při ochlazení vytváří hrudky, nabalují na sebe tyto oleje další nečistoty a usazeniny a vytvářejí tak v těchto rourách odolný povlak. Někdy se může stát, že se v kanalizacích objeví tzv. tuková kra, která prostě kanalizaci ucpe a neuvolní ji, dokud ji specializovaná firma neprošťouchne. K tomu přispívají i další materiály, která se do kanalizace dostanou. Například papírové ubrousky, utěrky. Netřeba dodávat, že množství tuku v kanalizacích se rapidně zvyšuje zejména o svátcích. A to hlavně svátcích vánočních. Na své další pouti kanalizací pak tuky ucpávají kanalizační čerpadla tím, že se nabalují na jejich sondy, které tato čerpadla ovládají, a vyřazují je z provozu. Mimo této prosté činnosti se ještě tuky v kanalizacích zabývají tím, že urychlují korozi kanalizačního potrubí. Dělají to tak, že se v kanalizaci částečně rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny. No a ty mohou urychlit korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. Velmi dobrou práci tuky odvádí i v čističkách odpadních vod, kam se dříve či později dostanou. Odpadní vody čistí bakterie, na které mají tuky špatný vliv. To pak může vést ke snížené kvalitě vyčištěné vody. Mimo to v čistírnách odpadních vod tuky narušují i mechanický proces čištění odpadních vod. Například při přívalových deštích může dojít k ucpání mechanické části a následnému přetoku vody do tzv. biologické části čistírny. Běžně se tuky v čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatními plovoucími nečistotami v usazovací nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení či lapače, chcete-li. To odvádí tuky do jímky. Odtud se odebírají a odváží se na skládku. Popřípadě se pálí ve spalovnách za vysokých teplot. Ovšem tyto lapače mají své omezené možnosti. Lze tedy říci, že z vaší pánve nebo friťáku se tuk prožene vaším odpadem doma (který vám mimochodem může velmi snadno ucpat), kanalizací, čističkou, aby byl na konci své cesty triumfálně odvezen na skládku, nebo sešel žehem. Je to absurdní, není-liž pravda? Zjednodušeně řečeno, tuky do kanalizace nevylévejte.

Použité jedlé tuky nelze vracet zpět do potravinářství

 

Statistik a čísel-chtiví čtenáři jistě baží po informaci, kolik že to tuků se ročně dostane do kanalizací. Je to jednoduché. Skoro všechen, který se vyrobí, či lépe řečeno prodá. Takže čísla hledejte v oblasti příčin, a ne následků. Nicméně spotřeba kuchyňských olejů je vysoká. Přispívá k tomu obliba smažených jídel. Domácími řízky počínaje a hranolky ve fastfoodech konče.

Co s tím?

Je to jednoduché. Nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace. Věc se má tak, že kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět. Většina z nás nemá o těchto předpisech ponětí. Nicméně lze předpokládat, že i kdyby lidé o těchto předpisech věděli, kašlali by na ně, že? Kontrolovat nás doma nikdo nemůže. Takže je to na osobní zodpovědnosti. Tu buď máme, nebo nemáme.

Co by se nemělo vypouštět do kanalizace?

(Zdroj: kanalizační řád ústřední čistírny v Praze  - více zde, str. 41)

Zde naleznete pouze ty látky a materiály, které se týkají domovní kanalizace

 • látky infekční 

 • jedy a žíraviny

 • kyselé, anebo alkalické roztoky

 • omamné látky

 • organická rozpouštědla

 • silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy

 • látky působící změnu barvy vody

 • odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)

 • látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny apod.)

 • pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“.

 • odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje)

Naše domácí odpadní vedení se tu a tam i díky tukům zanese a pak nastupuje chemie. A ne lecjaká chemie. Díky chemickému pročišťování odpadních vedení v domácnostech se do odpadních vod dostávají další škodlivé chemikálie.

 

Tukoví velkoproducenti

Pro velkokapacitní kuchyně a jim podobné vývařovny se však již nějaké ty povinnosti vztahují. I díky nim se zde využívají například lapače tuků. To je vykutálené zařízení, které pracuje na principu sedimentačního procesu. Olej je lehčí než voda, jak víme. Voda, částečně zbavená tuků, je pak následně odváděna do komunální kanalizace. Čas od času pak specializovaná firma tuky z lapače odstraní a zlikviduje.

 

Použité jedlé oleje nejsou tak lukrativní objekt zájmu, aby se jím zaobíraly neziskové organizace zabývající se přerozdělováním peněz v rámci sdružených sběrů. Nicméně, a to je dobrá zpráva, se objevují první pilotní projekty a řešení, které by v budoucnu mohly kanalizacím o naše domácí tuky ulehčit.

 

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu.

 

Lze tuky kompostovat? V malém množství ano. Odborníci doporučují nechat je vsáknout do savých materiálů. Nicméně, jak bylo napsáno, jen v malém množství. 

Jak se recyklují kuchyňské oleje

Existují postupy, jak použité odpadní tuky z kuchyní tak nějak recyklovat. Jedná se především o tuky sebrané z veřejného stravování a potravinářského průmyslu. Tuků z domácností, kvůli momentální míře organizovaného sběru, je v takto zpracovaném odpadu minimum. Odpadní tuky je možné použít při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a podobné gastro dílny existuje svoz použitých olejů. Přijede dodávka a odveze si nádoby plné olejů. Tento systém, který teoreticky dobře funguje pro velkoprovozy je však nevhodný pro domácnosti, které vyprodukují relativně malé množství tuků. 

Odkazy

Zajímavý článek o potravinářských olejích si přečtěte ZDE.

O patáliích s kanalizací, kterou způsobí tuky ZDE.

Jaká je kanalizace a její čištění věda si můžete počíst ZDE.

Informace o kanalizačním řádu Pražských vodáren a kanalizací ZDE.

Poučný článek o drtičích kuchyňského odpadu ZDE.

Rozhovor na téma drtičů kuchyňských odpadů s pracovníkem vodáren ZDE.

Jak si vybrat ideální fritovací hrnec? To zjistíte ZDE.

 

Zdroje: Odpady, TZB-Info, Naše Voda, Ekonom, praha.eu, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

Kuchyňské tuky a oleje nevyhazujeme do kuchyňské výlevky ani do záchoda. Přelijeme je do plastové lahve, zavřeme a hodit do kontejneru na oleje nebo na směsný odpad.
Jedlé tuky a oleje odpad
trideni jedlych tuku a oleju trideniodpa

Majitelé friťáků by měli měnit olej při každém desátém použití. To nám dává průměrně 24 litrů použitého oleje ročně na jednu fritézu. Podle průzkumů vlastní friťák každá čtvrtá domácnost v ČR. 

Nemluvě o fritézách z veřejného stravování. Takže ano, fritování je dost neekologické.

V Barceloně (a možná i v jiných městech) se olej sbírá do plastových lahví. Olej se v nich dostane ke zpracovateli a vymyté plastové lahve se znovu použijí. Chytré, že?

ILEGÁLNÍ ODPAD Z DRTIČŮ
KUCHYŇSKÉHO ODPADU

 

Drtiče kuchyňského odpadu jsou americkým výmyslem. Původně se zdály být drtiče domácího odpadu fajn nápadem. Lidstvo ostatně vymyslí ve jménu své lenosti ledacos. Ovšem odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými zbytky potravin. Na ty se pak s oblibou váží zejména tuky, což má většinou za následek snížení průchodnosti kanalizačních vedení až po jejich úplné ucpání. Výrobci se většinou tím, co se s rozdrceným odpadem děje příliš nezabývají. Nicméně zajímá se o to legislativa, která napojení kuchyňských drtičů na veřejnou kanalizaci zakazuje. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Zajímavé je, že sankce za porušení tohoto zákona se mohou vyšplhat až na 5 milionů.

Jedlé tuky a oleje odpad
Kniha Souboj s realitkou | M. Hobrland

Průkopníky ve třídění jedlých olejů jsou zřejmě Rakušané. Existuje zde celostátní systém třídění a ročně vybere přibližně 1 kg použitého kuchyňského oleje na obyvatele. Každá domácnost má od obecního úřadu nádobu, do které olej slévá. Jakmile je nádoba plná, mají povinnost ji donést na obecní úřad nebo sběrné místo, kde ji od nich pracovník převezme a samozřejmě jim předá prázdnou nádobu na další jímání oleje. Inspirujeme se?

 • Wix Facebook page
 • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu