top of page

JEDLÉ TUKY A OLEJE

Jak třídit tuky a oleje a kam je vyhodit

Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat a využívat například při výrobě biologických paliv. Proto je vhodné je doma třídit. A rovněž zamezit tomu, aby se dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody. Spotřeba tuků v potravinářství stále roste. V roce 2018 byla statistická spotřeba jedlých tuků v České republice necelých 18 kg na osobu.

JAKÉ TUKY TŘIDIT:
 • zbytky oleje po smažení

 • zbytky z fritovacích hrnců

 • zbytky tuhých tuků (máslo, hera, apod).

 • salátové zálivky

 • nakládané sýry

 • grilovací marinády

 • olej z konzervovaných potravin

CO NETŘÍDIT:
 • technické oleje (motorové, mazací, apod)

 • vazelíny

 • masážní a kosmetické oleje

 • olejové barvy a laky

 

Olive Oil Bottles

Jak třídit jedlé tuky a oleje

Nedávno se začaly objevovat kontejnery na použité potravinářské oleje. Více ZDE. Jukněte na internet, zda-li jsou takové kontejnery i ve Vaší lokalitě. Zažil se pro ně podivný pojem „tuktejner“. 

Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude lahev plný vyhoďte ji do kontejnery ta tuky. Pokud nablízku nejsou, tak do směsného odpadu. Malé množství v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.

Základem je nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace. Kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět. Většina z nás nemá o těchto předpisech ponětí. Nicméně lze předpokládat, že i kdyby lidé o těchto předpisech věděli, kašlali by na ně, že? Kontrolovat nás doma nikdo nemůže. Takže je to na osobní zodpovědnosti. Tu buď máme, nebo nemáme.

Lze tuky kompostovat? V malém množství ano. Odborníci doporučují nechat je vsáknout do savých materiálů. 

Co by se nemělo vypouštět do kanalizace

Zde naleznete pouze ty látky a materiály, které se týkají domovní kanalizace

 • látky infekční 

 • jedy a žíraviny

 • kyselé, anebo alkalické roztoky

 • omamné látky

 • organická rozpouštědla

 • silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, pesticidy

 • látky působící změnu barvy vody

 • odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrovaný roztok vývojek, aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra)

 • látky, které mohou způsobit ucpání kanalizační stoky (vlhčené ubrousky, pleny apod.)

 • pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. odpady z drtičů kuchyňského odpadu, stelivo pro kočky apod.), které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“.

 • odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky (např. použité fritovací oleje)

Naše domácí odpadní vedení se tu a tam i díky tukům zanese a pak nastupuje chemie. A ne lecjaká chemie. Díky chemickému pročišťování odpadních vedení v domácnostech se do odpadních vod dostávají další škodlivé chemikálie. O potížích s tuky v kanalizaci článek na blogu ZDE.

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu.

Kanalizační potrubí zanesené tuky
Kuchyňské tuky a oleje nevypouštíme do kuchyňské výlevky ani do záchoda. Přelijeme je do plastové lahve, zavřeme a hodit do kontejneru na oleje nebo na směsný odpad.

Problematika potravinářských tuků a olejů

Ze všech těch lahví olejů, co vidíte tak krásně vyrovnané v regálech se stane odpad (obsah stejně jako obaly). Ať už přímo, nebo zacházkou přes naše trávicí ústrojí. Řečeno zjednodušeně – po tom, co se tuky usmaží nebo přesmaží, skončí v kanalizaci. Odtud putují dál těmi rourami, o kterých raději nechceme moc vědět. Jelikož je struktura tuku taková, jaká je  – při ochlazení vytváří hrudky – nabalují na sebe tyto oleje další nečistoty a usazeniny a vytvářejí tak v těchto rourách odolný povlak. Někdy se může stát, že se v kanalizacích objeví tzv. tuková kra, která prostě kanalizaci ucpe a neuvolní ji, dokud ji specializovaná firma neprošťouchne. K tomu přispívají i další materiály, která se do kanalizace dostanou. Například papírové ubrousky, utěrky. Netřeba dodávat, že množství tuku v kanalizacích se rapidně zvyšuje zejména o svátcích. A to hlavně svátcích vánočních. Na své další pouti kanalizací pak tuky ucpávají kanalizační čerpadla tím, že se nabalují na jejich sondy, které tato čerpadla ovládají, a vyřazují je z provozu. Mimo této prosté činnosti se ještě tuky v kanalizacích zabývají tím, že urychlují korozi kanalizačního potrubí. Dělají to tak, že se v kanalizaci částečně rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny. No a ty mohou urychlit korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. Velmi dobrou práci tuky odvádí i v čističkách odpadních vod, kam se dříve či později dostanou. Odpadní vody čistí bakterie, na které mají tuky špatný vliv. To pak může vést ke snížené kvalitě vyčištěné vody. Mimo to v čistírnách odpadních vod tuky narušují i mechanický proces čištění odpadních vod. Například při přívalových deštích může dojít k ucpání mechanické části a následnému přetoku vody do tzv. biologické části čistírny. Běžně se tuky v čistírně odpadních vod likvidují spolu s ostatními plovoucími nečistotami v usazovací nádrži pomocí speciálního stíracího zařízení či lapače, chcete-li. To odvádí tuky do jímky. Odtud se odebírají a odváží se na skládku. Popřípadě se pálí ve spalovnách za vysokých teplot. Ovšem tyto lapače mají své omezené možnosti. Zjednodušeně řečeno: tuky do kanalizace nevylévejte.

Použité jedlé tuky nelze vracet zpět do potravinářství

Majitelé friťáků by měli měnit olej při každém desátém použití. To nám dává průměrně 24 litrů použitého oleje ročně na jednu fritézu. Podle průzkumů vlastní friťák každá čtvrtá domácnost v ČR.  Nemluvě o fritézách z veřejného stravování. Takže ano, fritování je dost neekologické.

Kontejner na oleje

Jak se recyklují kuchyňské tuky a oleje

Olej v PET lahvích z kontejnerů se sveze a vysype se na pás linky. Následuje drcení lahví, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET lahve se většinou vyčistí a předají k recyklaci.

V principu jde při recyklaci potravinářských olejů o vyčištění. Nejprve je olej zbaven hrubých nečistot (zbytkové vody, zbytků potravin). Potom, co je olej vyčištěn a vysedimentován, probíhá filtrace na jemném sítu (100 mikronů). Jemné nečistoty jsou pak odstraněny vibracemi. Následně je vyčištěný olej uložen do expediční nádrže. Následně je olej prodáván zpracovatelům. Zbytky z čištění olejů jsou většinou předávány do bioplynových stanic.

Jak se využívají recyklované potravinářské tuky

Hlavním odběratelem recyklovaných tuků je petrochemický průmysl. Používají se jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

Pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a podobné gastro dílny existuje svoz použitých olejů. Přijede dodávka a odveze si nádoby plné olejů. Tento systém, který dobře funguje pro velkoprovozy je však nevhodný pro domácnosti, které vyprodukují relativně malé množství tuků. Gastro kuchyně využívají například lapače tuků. To je vykutálené zařízení, které pracuje na principu sedimentačního procesu. Olej je lehčí než voda, jak víme. Voda, částečně zbavená tuků, je pak následně odváděna do komunální kanalizace. Čas od času pak specializovaná firma tuky z lapače odstraní a zlikviduje.

Odpady z kuchyňských drtičů odpadů

Drtiče kuchyňského odpadu jsou americkým výmyslem. Původně se zdály být drtiče domácího odpadu fajn nápadem. Lidstvo ostatně vymyslí ve jménu své lenosti ledacos. Ovšem odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými zbytky potravin. Na ty se pak s oblibou váží zejména tuky, což má většinou za následek snížení průchodnosti kanalizačních vedení až po jejich úplné ucpání. Výrobci se většinou tím, co se s rozdrceným odpadem děje příliš nezabývají. Nicméně zajímá se o to legislativa, která napojení kuchyňských drtičů na veřejnou kanalizaci zakazuje. Tyto odpady podléhají režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Zajímavé je, že sankce za porušení tohoto zákona se mohou vyšplhat až na 5 milionů.

Zdroje: Odpady, TZB-Info, Naše Voda, Ekonom, praha.eu, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.tridimolej.cz

Odkazy

 • Projekt třídímolej.cz ZDE.

 • Jak mohou tuky poškodit kanalizaci. Článek na blogu ZDE.

 • Informace o kanalizačním řádu Pražských vodáren a kanalizací ZDE.

 • Poučný článek o drtičích kuchyňského odpadu ZDE.

 • Jak si vybrat ideální fritovací hrnec? To zjistíte ZDE.

 • Jak vypadá potrubí zanesené tuky se podívejte ZDE.

 • Článek o vysekávání tukové kry pod Čechovým mostem v Praze ZDE.

 • O škodách způsobených tuky v kanalizace ZDE.

Průkopníky ve třídění jedlých olejů jsou zřejmě Rakušané. Existuje zde celostátní systém třídění a ročně vybere přibližně 1 kg použitého kuchyňského oleje na obyvatele. Každá domácnost má od obecního úřadu nádobu, do které olej slévá. Jakmile je nádoba plná, mají povinnost ji donést na obecní úřad nebo sběrné místo, kde ji od nich pracovník převezme a samozřejmě jim předá prázdnou nádobu na další jímání oleje. Inspirujeme se?

Kniha Souboj s realitkou | M. Hobrland
Třídění kuchyňských tuků a olejů do kontejneru
bottom of page