Nikdo neví všechno. Na této stránce proto naleznete informace trivialního charakteru, které překvapí, zaujmou a v lepším případě i pobaví. Když už nic jiného, můžete si některé z nich zapamatovat, a při nějaké vhodné příležitosti s nimi zaperlit. Rozhodně to bude zajímavější, než když budete vykládat o politice.

Tuna rudy ze zlatého dolu vynese průměrně jen pět gramů cenného kovu, zatímco tuna vyřazených mobilních telefonů může obsahovat až 150 gramů zlata. Zdá se, že se může víc vyplatit recyklovat, než těžit.

Často zaměňujeme rozpad a rozklad toho kterého druhu odpadu. Uniká nám, že rozpad je pouze stav, kdy nám daný odpad zmizí z očí. Samotný rozklad je v principu nezměřitelný.

Víte, že kdyby se v USA rozhodli okamžitě přejít na pohon automobilů biopalivy, bylo by nutné tyto plodiny pěstovat na téměř 97% jejich zemědělské půdy. Buď jezdit nebo jíst. Nebude to lehká volba.

Věděli jste, že bavlna se dnes na světě pěstuje na více než 5% celkové zemědělské půdy? A věděli jste, že na kilogram bavlny padne až 8.000 litrů vody? A to se pěkněprosim bavlna pěstuje v oblastech chudých na vodu.

Každý pátý člověk na naší zeměkouli se musí obejít bez elektřiny. Je na čase uvědomit si, jak dobře se vlastně máme, když svítíme.

Podle jedné ekologické zprávy nejmenší ekologickou stopu na zeměkouli zanechávají země jako Kamerun, Rwanda, Kambodža, Tádžikistán, Afganistán, Kongo, Bangladéš, nebo Východní Timor. Hezké, ale žili byste v některé v těchto zemí dobrovolně? Byť ekologicky?

Nejpomaleji se obnovujícím obnovitelným zdrojem je rašelina. To naštve protože se nestačí obnovovat tak rychle, jak se těží. A zpomalit těžbu je vyloučeno.

V ČR není k dispozici zařízení, které by dokázalo recyklovat použité technické oleje. Proto naprostá většina sebraných olejů končí jako součást paliva v cementárnách a metalurgických zařízeních. Jsme holt malá země a olejů se sebere málo, přičemž investice do takového zařízení je nehorázně vysoká.

10 000 tun vytříděných PET lahví může mít na trhu hodnotu až 100 milionů Kč.

Většina bioplynových stanic v ČR byla postavena na úvěr. To znamená, že v případě, kdy bude špatná úroda plodin, které se pro účely zpracování v těchto stanicích pěstují, budou se jejich nedostatek majitelé snažit vykompenzovat jinými plodinami. Například těmi, které se pěstují za účelem výroby potravin. Hrozí nám snad díky nedostatku siláže hladomor?

Odhaduje se, že až 70 % všech těžkých kovů uložených na skládkách pochází z elektroodpadu. A že se ho na skládkách povaluje hodně!

ČVUT vypracovalo studii, podle které by bylo možné za suroviny získané recyklací solárních panelů získat až 1,7 miliardy Kč. Ano, říká se, že to bude dobrý byznys.

Česká republika je 7. největší světový exportér elektřiny. Ven pošleme ročně kolem 17 TWh elektřiny. To je v přepočtu 5 milionů tun uhlí, které u nás vytěžíme, spálíme a výsledek pošleme za hranice. Idiotské, viďte?

Zdroj: hnutí Duha / Odpady 4/2016

Podle Ministerstva životního prostředí prodali obchodníci v České republice k nákupům 

80 000 000 igelitových tašek (tzn. 80 milionů krát cena igelitové tašky). Na druhou stranu 17 000 000 jich rozdali obchodníci grátis. Zpoplatnění igelitových tašek má smysl :-)

Tušili byste, že vcelku nenápadní, slepí a činorodí termiti prostřednictvím svých fermentačních procesů vypustí ročně do atmosféry odhadem až 20 milionů tun metanu? To je zhruba 11 % celkové produkce tohoto soblíbeného skleníkového plynu. Inu, pilnost plody nese.

Oděvní a textilní průmysl jsou druhým největším znečišťovatelem životního prostředí hned po průmyslu ropném (zdroj: Alternet.com). Věřili byste tomu?

Většina lesů fungují jako pole. Stromy se vysázejí a za 80–120 se pokácejí. Tak funguje tzv. moderní lesní hospodářství. To, co roste ve většině lesů jsou nezdravé přerostlé stromy určené na porážku.

Z jedné tuny mokré nasolené (pravé) kůže vznikne zhruba 650 kg odpadů.

Celková hodnota trhu s odpadovým hospodářstvím v České republice byla k roku 2015 něco kolem 35 miliard (!) kč.

Kdo by si nechtěl kus urvat pro sebe, že?

Tušíte, že až 15% z celkově vyrobené elektrické energie spotřebují chladicí a klimatizační zařízení? Zajímavé. Na novou stavbu bez klimatizace dnes už téměř nenerazíte, viďte?

Kdybychom již dnes chtěli veškerou energii čerpat ze solárních zdrojů, museli bychom solárními panely pokrýt plochu o rozloze přibližně 2,6% Sahary. Proč to neděláme? Bylo by to obludně drahé. Taky pracné. A především,  jak by dopadl stávající energetický průmysl? Mimochodem, už takhle jsme na arabském ropném světě závislí až až.

Po spálení 1 tuny odpadu zbude zhruba 20 - 30 % škváry. 4 naše spalovny ji vyprodukují ročně zhruba 200 000 tun.

Víte že první průmyslově vyráběnou umělou hmotou na světě byl celuloid a hned po něm Bakelit? Mimochodem, bakelit není výmyslem soudruhů z NDR, ale zběsilým vynálezem amerických vědců. Tato informace bezesporu staví Trabant do jiného světla, že?

V České republice existují jen 2 bioplynové stanice, které dokáží zpracovat potravinový odpad ze supermarketů. Vzhledem k tak dramatickému množství bioplynek končí většina tohoto odpadu na skládkách.

Jedna teorie tvrdí, že kdyby se v Evropě snížila spotřeba masa a mléčných výrobků o polovinu, emise skleníkových plynů ze zemědělství a znečištění dusíkatými sloučeninami by bylo obojí o 40 % nižší. Co teď? Přestaneme za trest dotovat zemědělce z živočišné výroby?

Stavba spalovny vyjde zhruba na 200 milionů EUR. Aby se zajistila návratnost takové investice, musí toho taková spalovna hodně spálit, že?

Slovo SMOG vzniklo už v roce 1905 a vymyslel ho lékař jménem Harold A. Des Veaux. Slovo smog je prostinká kombinace slov smoke (kouř) a fog (mlha). Vševysvětlující, že?

Ministerstvo životního prostředí nemá v úmyslu do roku 2020 povolit ukládání CO₂ pod zem – což je něco, co někteří považují za fakt bezva nápad jak zmírnit klimatické změny. Nicméně se již hledají lokality, kam by v ČR bylo možné CO₂ pod zem ukládat. Otázkou je, zda-li za těmi klima změnami je fakt CO₂ a ne něco jiného, co prostě pod zem nezakopeme, abysme to neměli na očích.

V některých zemích ti nejchudší přeměňují odpad ve zdroj obživy a existence. V bohaté západní kultuře nejčastěji přeměňujeme odpadv umělecké předměty.

Celkové investice do tzv. zelené energie v ČR mohou vyjít až na 1 000 000 000 000,- Kč. Třeba doufat, že jde o investici návratnou :-)

V evropských podmínkách podíl spotřeby vody pro WC vychází přibližně na 32 % z celkové spotřeby průměrné domácnosti.

A míněna je pěkněprosím voda pitná :-(

Aby byla recyklace plně funkční, nelze ji chápat jako ochranu tzv. životního prostředí, ale jako aktivní součást ekonomiky.

4 spalovny v ČR spálí každý rok v průměru kolem 666 000 tun komunálního odpadu. Ďábelské číslo, neníliž pravda?

Víte, že do Číny se vyveze přes 28 milionů tun vytříděného papíru z celého světa? Co teď, když Čína dovoz odpadů zakáže?

Majitel Testy Motors se údajně vyjádřil ve smyslu, že pokud se naplní jeho vize, spotřebuje jeho fabrika veškerou produkci lithia na světě. No, potěš pánbuh.

Podle plánů EU by v roce 2025 měla Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jnám to daří pouze z 38 %. 

Napadlo by vás, že více než 30% podílu na znečistění ovzduší v ČR mají na svědomí domácnosti a jejich vytápění tuhými palivy? Ročně přihodí do celkového znečištění až 19 kilotun prachu. Taková je cena toho 'tepla domova'.

15 největších lodí na světě prý znečišťuje životní prostředí více, než všechna auta na světě.

V současnosti existuje přes 300 variant tzv. bioplastů! Ty se liší výrobními materiály i způsobem rozkladu nebo degradace. To zároveň vylučuje jejich smysluplnou likvidaci i recyklaci.

Čína vyhlásila antiodpadovou akci Národní meč. To znamená, že pro odpad, který byl vyvážen do Číny, bude třeba nalézt nová odbytiště. To protože západní svět prostě přestat produkovat odpady nedokáže. V Evropě se prvním náhradním odbytištěm evropského odpadu stalo Polsko. A jelikož Polsko je jen kousek od našich hranic, jsou na místě obavy, že západoevropský odpad může končit svou pouť i u nás.

Pěstování zdravého kiwi je vcelku vyčerpávající. Na jeden jediný zelený plod je zapotřebí až 100 litrů vody. A ... zajímá to někoho?

Na světě se ročně vyprodukuje zhruba 4 miliardy tun potravin. Třetina se zřejmě vyhodí.

Německo plánuje uzavřít všechny jaderné elektrárny do roku 2022. Otázka, která teď Německo trápí, je, co s nimi. Náklady na likvidaci jedné takové elektrárny je zdruba 15 miliard Kč. A zabere v závislosti na typu od 10 do 20 let. A to nemluvě o palivu.

Říká se, že výrobě jednoho litru biopaliva se spotřebuje 2 500 l vody. A taky se říká, že do výroby biopaliv se investuje více energie, než se z nich získá. Ale neveřte všemu, co se říká.

Švédsko, po kterém tak závistivě pokukujeme, vyprodukuje ročně v porovnání s ČR jen polovinu PET obalů na nápoje.

Biopaliva mají nižší výhřevnost než nenáviděná fosilní paliva. A proto zvyšují spotřebu paliva vozidel. Údajně však nemají vliv na výkon motoru. No ... zdá se, že biopaliva dodají stejný výkon s větší spotřebou.

Polyester, tedy vlákno na bázi PET dokázal úspěšně v období mezi léty 1980 - 2007 sesadit z trůnu nejpoužívanější textilní vlákno: bavlnu. Jeho roční produkce vzrostla z 5 milionů tun ročně na úctyhodných 31 milionů tun a optimisté předpokládají, že se jeho produkce do roku 2025 ztrojnásobí. Někteří experti dokonce předpokládají, že jednou se bude až 95 % všech vláken vyrábět právě z polyesteru. Jestli do té doby nedojde ropa.

Rostliny prý každý den přemění na energii tolik slunečního světla, že se to rovná až šestinásobku celosvětové lidské spotřeby. Předpokládáme, že s rostlinami o energetice ještě nikdo nemluvil.

Prý exstuje studie, která tvrdí, že množství energie, které se spotřebuje na výrobu a distribuci lahve balené vody je až 1000x větší než na litr vody z kohoutku. 

A nyní trochu cynismu: k omezení množství neustále vznikajících odpadů může vést omezení inovací v technologiích a průmyslu.

Víte, že obchodní značka Organic Cotton není oficiálně certifikovaná a nezaručuje v podstatě vůbec nic? Pokud na etiketě není jasně definované procento a druh bio materiálu, nejspíš kupujete obyčejný výrobek, ve kterém je v lepším případě malá příměs tzv. bio materiálu.

Tušíte, že pěstováním banánů vznikne víc odpadu než samotných banánů? Poměr banánů k odpadu má poměr 6:1. Aby se banány sklidily, musí se banánovníky pokácet. Každá sklizeň banánů je holt malá ekokatastrofa.

Víte že textilie zvaná polyester není nic jiného než krycí název pro PET  Je-li vaše košile ze 100% polyesteru jste v podstatě oblečeni do něčeho na způsob PET flašky.

Třídění skla

Z tuny odpadu z restaurací lze vyrobit necelých 75 m3 biometanu. Autobus na CNG na toto množství může ujet až 120 km.

Malešická spalovna vypouští do ovzduší čistější vzduch, než je v okolí nedaleké magistrály.

Tzv. ekologické zdroje elektrické energie jsou ve skutečnosti ekologické jen tehdy, pokud nahradí zdroje využívající fosilní paliva. Jinak jsou jen dalším zdrojem navíc, který sleduje spíše zájmy ekonomické než tzv. environmentální. 

Podle některých informací je každé páté pole v Německu osázeno plodinami na výrobu alternativních energií. Pro milovníky biopaliv je to skvělá zpráva! Ovšem jen do té doby, než Němci dostanou hlad.

K zavlažování trávníku legendárního golfového hřiště v Dubaji (Emirates Golf Club) bylo denně třeba 4,5 miliónů litrů vody? Domnívali jsme se, že tato část světa je na vodu chudá. Jak je vidět, když jde o pinkání do míčku je vody dost.

Tušili jste, že za půlstoletí úspěšného působení jaderné energetiky máme celosvětově co do činění s více než 300.000 tunami jaderného odpadu? A že každý rok ho kolem 12 tun přibyde? Zářete z toho štěstím?

Podle ISOH je nyní v ČR v provozu něco kolem 180 skládek odpadu. Na nich kjončí zhruba 45 % veškerého komunálního odpadu. Jak se zdá, množství skládek nemá na množství skládkovaného odpadu přílišný vliv.

Až pětina pitné vody vyjde nazmar kvůli poruchám potrubí v distribuční síti. To není málo.

Celková kapacita českých fotovoltaických elektráren byla v roce 2010 dvojnásobná než v mnohem větší a na slunce hohatší Francii. Inu dotace.

Pokud bychom zcela vytřídili bioodpad z domácností, můžeme se těšit asi na 1,5 milionu tun tohoto vyseparovaného odpadu ročně. Jsme na to připraveni?

Krátce o svinčíku ve Vesmíru. Podle NASA je největším znečišťovatelem Vesmíru Rusko (vč. bývalého SSSR).  Na druhém místě jsou USA. Na třetím místě Čína. Ruský Centrální výzkumný ústav strojírenství došel ke stejnému pořadí znečišťovatelů. Jen s jinými čísly. Alespoň v něčem se vesmírné velmoci shodují.

Česká republika se drží dlouhodobě na čele spotřeby pěnového polystyrenu. Na čele spotřeby nás drží i akce Zelená úsporám. Zkrátka v Čechách je polystyren pořád nejoblíbenější izolant.

Kontejnery Sita Brno

Škarohlídi říkají, že pokud budou mít Čína a Indie do roku 2030 spotřebu surovin na obyvatele takovou, jakou má dnes vyspělé Japonsko, dokáží tyto dvě země hravě spotřebovat všechny surovinové zdroje světa.

Pokud bychom historii Země vměstnali do jednoho roku, objevili bychom se 31. prosince dvě minuty před půlnocí. Žijeme na Zemi pouhých 0,004 % času její existence. Pro člověka, jak vidno, čas nehraje roli.

ČR investuje do prevence proti klimatickým změnám údajně miliardu korun. Plán má v úmyslu vypořádat se s povodněmi a suchem. Má ochránit lesy. Vodní zdroje. Zvláštní opatření se mají týkat budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám. Ministerstvo životního prostředí určilo celkem 50 prioritních opatření se 160 úkoly. 

 Jen jestli bude ta miliarda k uplacení klimatu stačit :-)

Alternativní zdoje elektrické energie mají ‘menší potíž’. Dochází některé vzácné kovy, na kterých tyto zdroje závisí. Tellur a indium, na kterých závisí solární energie. Neodym a dysparsium, které potřebuje energie větrná. A posledním je gallium, které se používá kdoví k čemu. 

Houstone ... máme problém.

Němci se začínají poohlížet po úložišti vysoce radioaktivního odpadu. Odpad tam má být uložen na milion let. Radiaktivní sci-fi, viďte?

V mořích a oceánech plave kolem 13 000 000 tun plastu. Kolik plastového odpadu klesnulo ke dnu, o tom nemáme ponětí.

Francouzský Le Parisien tvrdí, že jen ve Francii zlikviduje internetový obchod Amazon přes 3 000 000 kusů zboží ročně. Překvapí to někoho?

Trideniodpadu.cz_Logo.jpg

Víte, že obchodní značka Organic Cotton není oficiálně certifikovaná a nezaručuje v podstatě vůbec nic? Pokud na etiketě není jasně definované procento a druh toho či onoho bio materiálu, nejspíš kupujete obyčejný výrobek, ve kterém je v lepším případě malá příměs bio materiálu.

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology