top of page

Naučte se mít svou kanalizaci rádi


Pokud vyléváte zbytky jedlých tuků – tedy např. zbytků po smažení – do kanalizace, podílíte se na způsobování dost zásadních škod na kanalizačním potrubí. Jistě, to vám může být jedno, ovšem pamatujte, že kanalizační potrubí začíná u vás ve zdi. Rourou steče pod dům a tam se napojí na kanalizační řád, zjednodušeně řečeno. Takže až vám přestane odtékat výlevka v dřezu, nepůjde prošťouchnout zvonem, a ani drastická chemie nepomůže, budete vědět, že vaše potrubí je ucpané právě tuky. Na obrázku můžete vidět, jak taková situace vypadá v reálu.Jak škodí tuky v kanalizaci?

Zbytky tuků, které vylijete do výlevky v tekutém stavu během chvilky ztuhnou. Začnou se postupně usazovat uvnitř potrubí a postupně na sebe nabalují další a další nečistoty. To se děje jak ve zdi hned za vaším dřezem, i v stěnách přípojek kanalizačních cest. Úzká odpadní trubka se ucpe rychleji, širší potrubí později. Ale jednoho dne dojde k tomu, že tento balast prostě potrubí ucpe. Lidé v domácnostech dělají často tu hloupost, že v naivní víře nakoupí chemické prostředky a věří, že chemie problém vyřeší. Nevyřeší. Pouze do kanalizace nalijí zbytečně agresivní chemické látky. Pokud dojde k vytvoření takzvané tukové kry, může dojít i ke zpětnému zatopení domu a protože odpadní vody stojí, šíří se i nepříjemný zápach. Každopádně lepší, než věřit chemii, je nechat odpadní potrubí prošťouchnout odbornou firmou.


Jak škodí tuky v čističkách odpadních vod?

Jenomže tím patálie s tuky v kanalizaci zdaleka nekončí. Zbytky tuků, které úspěšně protečou kanalizačním řádem, se dostanou do čističky odpadních vod. Čističky se s menším množstvím odpadních tuků dokáží vypořádat. Ale nejsou koncipované na zvýšený přísun tuků v období například vánočních svátků. Mimo toho, že tuky poškozují mechanické zařízení čističek, ovlivňují i složení bakterií, které se používají k čištění vody. To se projevuje tím, že voda pění a může v čističkách i zahnívat. To v konečném důsledku může snížit kvalitu vyčištěné vody a samozřejmě zvyšuje náklady na provoz čističek.


Na ucpanou kanalizaci doma nepoužívejte chemické prostředky

Jak likvidovat tuky a oleje v domácnosti?

Malé množství tuku z pánve nebo mísy po jídlech, ve kterých je hodně oleje, stačí setřít papírovým ubrouskem a vyhodit do směsného odpadu. Pokud zbude více, nechte tuk vychladnout a nalijte do PET lahve (nebo jiné dobře uzavíratelné nádoby NE však skleněné!). Máte-li poblíž kontejner na tuky (zažil se bizarní název „tuktejner“), vhoďte pak naplněnou a dobře uzavřenou nádobu do něj. Pokud ve vaší lokalitě není, vyhoďte do směsného. Kontejnery na tuky se začínají objevovat čím dál více.


Co tuk v myčce?

Ačkoli má běžná myčka filtr, ten nedokáže tuky v zásadní míře zachytit (lhostejno co uvádí výrobce). Proto je zásadní snažit se vkládat do myček nádobí s co nejmenším množstvím zbytkových tuků. Viz setření ubrouskem, vylití do nádoby. Tablety do myček mají jiné složení než běžné prostředky na mytí nádobí a nedokáží s tukem pracovat. Proto je odstranění tuku před vložením do myčky důležité.Restaurace a ostatní velkoproducenti tuků mají ze zákona povinnost použité tuky separovat a využívat svozu tuků. Nicméně ne všechny to dělají a pokud vypouštějí tuky do kanalizace, způsobují zásadní škody, za které jim hrozí postih.Jak se odpadní tuky využívají

Dříve se pálily. Dnes o ně mají zájem firmy vyrábějící biopaliva, která se přidávají k pohonným hmotám. Využívají zdrojů z domácího sběru, ale i nakupují použité oleje v zahraničí. Zlevňují jim výrobu. Dále se pak tuky využívají k výrobě tepla a elektřiny ve spalovně a v bioplynové elektrárně. Zásadní je, aby se jednalo jen o tuky a ty byly v plastových nádobách – ne skleněných.


Do kanalizace by se mělo dostat co nejméně tuhých odpadů

Ačkoli lidé v poslední době hodně dbají na to, co vyhodí do odpadkového koše, to, co nechají odtéct do kanalizace (ať už z kuchyňského dřezu nebo ze záchoda), jim těžkou hlavu nedělá. Což je špatně. Předně drtiče kuchyňských odpadů se nesmějí napojovat na běžnou domácí kanalizaci. Dále pak všechny větší zbytky jídla je třeba z kanalizace odklonit a vyhazovat do směsného odpadu.Co se nesmí v domácnosti vyhazovat do kanalizace?

  • látky infekční a karcinogenní, léčiva, látky ropné, látky omamné a hořlavé

  • jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy

  • organická rozpouštědla

  • látky působící změnu barvy vody

  • hygienické potřeby

  • pevné odpady včetně kuchyňských


Porovnání potrubí zaneseného tuky s čistým


Web o třídění potravinářských oleji tridimolej.cz.

 


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page