Lets Talk Abou It

Odpad nás doprovází od samého počátku lidstva. Čím rychleji roste lidská populace, tím víc narůstá i množství odpadu, zatímco přírodní zdroje postupně mizí. Když přijde na odpadové hospodářství a efektivní nakládání se zdroji, chováme se jako společnost lépe nebo stále hůř? Přidejte se k Michaelovi Londesboroughovi a pojďme si o tom povídat s Martinem Hobrlandem, šéfredaktorem projektu tříděníodpadu.cz.


https://www.youtube.com/watch?v=UjxhJUMbJcY&feature=youtu.be

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2021 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology