top of page

Tiskněte jinak!


V oblasti zpětného odběru, likvidace, recyklace a repasu tonerových a inkoustových kazet poletuje mnoho nezodpovězených otázek. To ostatně platí i o jiných druzích odpadu. Nicméně bez nejmenších pochyb lze náplně do tiskáren označit když ne za nebezpečný, tak alespoň za problematický odpad. O tomto tématu jako celku je něco málo napsáno ZDE.


Lze tisknout ekologicky?

Zpětný odběr náplní do tiskáren existuje a je provozován výrobci, popřípadě kolektivními systémy. Nicméně samotná problematika náplní do tiskáren neleží v legislativní, ale v ryze praktické rovině. Zůstaneme-li u náplní spotřebovaných v domácnostech, dostaneme se sice na úctyhodné číslo co do množství, ale pokud si toto množství rozdělíme na počet obyvatel zjistíme, že tento druh odpadu vyhazujeme velmi zřídka. A proto většina z nás netuší, jak s ním nakládat. Možností je hned několik. V rámci tzv. zpětného odběru. Využít služeb některé z firem, které se nakládání s tímto druhem zařízení zabývají. A v neposlední řadě využít multifunkčních kontejnerů, do kterých je možné vhazovat i náplně do tiskáren. Není doporučeno vhazovat tato zařízení do kontejnerů na elektroodpad.


Současné náplně do tiskáren lze považovat za zastaralé a z environmentálního pohledu již nevyhovující.


Pokud nedokážeme vyvinout jinou technologii cenově dostupného tisku, která by měla menší dopad na životní prostředí, je vhodné snažit se minimalizovat množství použitých náplní do tiskáren. Takovým přechodem od zastaralého a nevyhovujícího k lepšímu mohou být tiskárny, které již tyto výměnné jednorázové cartridge nepoužívají a naopak mají stálé nádržky, které je možné doplňovat. To znamená, že se snižuje nutnost výroby sofistikovaných kazet a následná nutnost jejich likvidace (k repasu se dostává většinou jen zlomek z celkového množství vyrobených náplní). Toto řešení je prosté. Namísto cartidge se barva dolévá do nádržek z lahviček. Ty se kupují samostatně. A samozřejmě ideální by bylo to, aby i tyto lahvičky bylo možné u prodejce znovu doplnit nebo vyměnit za plné. Tím by se snížilo i množství potřebných plastových obalů. Ano, jedná se o poněkud komplikovaný způsob doplňování, ale na druhou stranu to životní prostředí nechráníme tím, že budeme dělat věci tak, jak je děláme doposud. Navíc, mimo snížení množství odpadů i vidíte, kolik barvy vám v tiskárně skutečně zbývá. Klasické tonerové náplně jsou neprůhledné a o poctivosti výrobce při jejich plnění lze pochybovat.


Takže pokud plánujete nákup nové inoustovky pro domácí použití, nebo takové to běžné kancelářské tisknutí prezentací a faktur, zvažte nákup tiskárny, jejíž barvu lze doplňovat a není třeba kupovat nové jednorázové kazety. Získáte přehled o tom, kolik té které barvy vám opravdu v tiskárně zbývá. A zároveň omezíte nákup jednorázových kazet, jejichž likvidace je problematická.

V článku je zmíněna tiskárrna Canon Pixma, protože s ní má autor osobní zkušenost.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page