top of page

Pojďme zacházet s tříděným odpadem špatně. To umíme nejlépe. Má vůbec třídění odpadu smysl?


Třídění odpadu Praha 8 Karlín

Má třídění odpadu smysl?

Znáte to. Doma pečlivě třídíte odpad. Pak ho jednou za čas odnesete k barevným kontejnerům a ejhle! Jsou přeplněné. Zřejmě vás napadne nechat váš vytříděný odpad vedle těchto kontejnerů. Věříte, že až přijede svozová služba, vyveze i tento odpad k dotřídění a recyklaci. Omyl. Svůj odpad jste v takovém případě třídili zcela zbytečně. Vše, co jste tak pečlivě v dobré víře (a lhostejno, co vás ke třídění odpadů motivuje) vytřídili, se odveze do spalovny nebo na skládku. V naprosté většině tomu tak opravdu je. V Karlíně na Praze 8 určitě. Osobně mi to potvrdili zaměstnanci svozové firmy. (Ostatně úpadek kvality systému třídění odpadu v této pražské částí je dlouhodobý. Kontejnery z ulic mizí. Popřípadě jsou nahrazovány zcela nepraktickými kontejnery podzemními.)


Třídění živnostenského odpadu Praha 8

Dvě strany téže mince

Jde o to, že úklid nepořádku kolem kontejnerů je zcela jiná disciplína, než je vyvážení těchto kontejnerů. Nejde o svoz, ale o úklid nepořádku kolem těchto kontejnerů. Nepořádku, který má dvě příčiny.


Na jedné straně tu jsou pitomci, kteří se neobtěžují rozřezat kartonové krabice nebo sešlapovat PETky. K problému přispívají někteří živnostníci. Zejména vietnamští majitelé večerek a ukrajinské uklízečky (omluva za politickou nekorektnost, ale vidím, co vidím).


Přeplněné kontejnery na tříděný odpad

Na straně druhé pak nekoncepčnost městské části Prahy 8 (nebo jakékoliv jiné, kde je problém identický) v oblasti správy – tedy samotné podstaty jejich existence. Zmíním-li opět Karlín, zde se v jednom zdokumentovaném případě MČ Praha 8 zjevně dohodla s developerskou společností a kontejnery z ulic (Pernerova a Thámova pod chabou záminkou) odstranila, čímž v dané lokalitě ještě více zkomplikovala již beztak komplikovaný systém sběru tříděného odpadu. Článek o tom je TADY.


Nevyvezené kontejnery na tříděný odpad

A dost...

Mnoho lidí, kteří zde bydlí, prostě odpad třídit přestávají. Nevěří jásotu na ideologickém webu společnosti EKO-KOM (samosebou.cz), kde jeho autoři prožívají nirvánu při vytváření slaboduchých nadšených příspěvků. Prostě na vlastní oči vidí, jak jde vše kolem třídění odpadu v dané lokalitě od desíti k pěti. A hlavně, nejsou blbí. Napadá je logická otázka: má to celé smysl? Místo aby se počet kontejnerů v ulicích zvyšoval v závislosti na zvyšujícím se množství odpadu (a vlastně i na zvýšení počtu lidí, kteří odpad třídí – jak sám tvrdí EKO-KOM na základě svých vlastních statistik), děje se přesný opak. Osobně se podivuji tomu, že výrobci baleného zboží, kteří do systému (stejně jako my) sypou peníze, si na EKO-KOM nedošlápnou. Mizerná práce EKO-KOMU (a městských částí, popřípadě politiků) jim přeci logicky boří jejich snahu o tzv. udržitelnost. Třeba jim to časem také dojde protože EKO-KOM jim poskytuje službu.


Jak kompenzovat neschopnost státní správy?

Systém sběru tříděných odpadů je zastaralý. Ne zcela funkční. Funkční jsou jen finanční toky v rámci přerozdělování prostředků autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Co tedy můžeme udělat my, když to přestává fungovat? A záleží nám (na rozdíl od některých městských částí a eko-komu) na prostředí ve kterém žijeme? Zde několik rad, které vám EKO-KOM ani státní úředník nikdy nedá.


Třiďte méně – třiďte kvalitněji. Třiďte jen ty obaly, které jsou na obrázku nalepeném na kontejneru. Vše ostatní vyhazujte do směsného odpadu. Jednoduše proto, že zpracovatelé mají zájem jen o něco málo druhů obalů a vše ostatní se stejně spálí.


Zmenšujte obsah. Sešlapováním PETek, nápojových kartonů nebo rozřezáním kartonových krabic zvýšíte efektivitu třídění odpadů víc, než to dokáže jakákoli vyhláška nebo směrnice EU.


Zjistěte si, kdy svozová firma vyváží kontejnery. Tím omezíte výše popsanému nesmyslu se zbytečným tříděním.


Třídění odpadu má smysl. Pokud však k němu jsou vytvořeny smysluplné podmínky.

(Autor je majitelem webu trideniodpadu.cz)

 

Kniha 7 pádů odpadu
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page