top of page

Jak se točí s plasty?


Dost složitě. Ale je možné se o to pokusit. A to dokonce v prostředí nepříliš naladěnému ochraně toho, čemu říkáme životní prostředí. V obchodním centru. Pražské obchodní centrum Letňany hostilo 3.12.2016 projekt pěti studentů Vysoké školy ekonomické s názvem Zatočme s plasty. Cílem bylo upozornit veřejnost na problém nadměrné produkce i spotřeby plastů ve světě. A zároveň poukázat na jednoduché kroky, kterými domácnosti mohou omezit množství vlastního plastového odpadu. Za dobu trvání akce, tedy 4 hodiny, se studentům a třem dobrovolníkům povedlo z předvánoční nákupní horečky vytrhnout odhadem 100 lidí. Z nich 63 ochotně vyplnilo dotazník, ve kterém 68 % z nich uvedlo, že stánek ovlivnil jejich názor na danou problematiku. Což je potěšující. Možné je, že mnozí z nich se nad danou problemtikou možná pořádně zamysleli úplně poprvé. A to možná i díky mediální masírce, která degraduje třídění odpadu, recyklaci a osobní zodpovědnost vůbec, na nicneříkající statistiky a reklamy.

Projekt studenti uskutečnili jako semestrální práci v rámci předmětu Principy managementu, vyučovaném na fakultě podnikohospodářské. Celkově takto vzniklo přes 30 projektů, jejichž společným úkolem a cílem bylo „změnit svět“. Zasahovaly do řady společenských i environmentálních témat, jako například boj proti obezitě, darování kostní dřeně či plýtvání vodou.

Na akci Zatočme s plasty byly k vidění a vyzkoušení bloky speciálně upravených PET lahví studentského uskupení PET-MAT z pražské ČVUT, exponáty zapůjčené z plzeňské výstavy Má plast, plastové drtě půjčené od společnosti EKO-KOM a znovupoužitelné textilní sáčky LoveYourHome. Návštěvníci mohli také zhlédnout upoutávací spot projektu PreciousPlastic, za kterým stojí nizozemský designér Dave Hakkens.

Jukněte na dokumentární video z akce.


Produkované množství plastů je enormní. Bez ohledu na čísla, množství plastu, které nenávratně zmizí v pecích spaloven, skončí jako memento civilizace v oceánech, nebo je zrecyklováno. Co tedy můžeme dělat? Třeba to, že se nebudeme radovat z každé petky, kterou vhodíme do kontejneru na plasty, ale z každé petky, kterou nekoupíme.

 

bottom of page