Jak likvidovat roušky?


Zákon si s takovou věcí, jako je podomácku ušitá zdravotní rouška, nedokáže poradit. Nezná ji. Nicméně vzhledem k tomu, co se kolem nás děje, je dobré, aby na místo zákona nastoupil zdravý rozum a ohleduplnost. A svéprávnost, samozřejmě.


Roušky jsou potencionálně infekční odpad - nepodceňujme to. Z jistého úhlu pohledu se jedná o nebezpečný infekční odpad. Tedy odpad, který je mnohem nebezpečnější, než všechna plastová brčka dohromady. Je třeba, abychom s použitými rouškami zacházeli obezřetně. Ponechme stranou jejich význam. Ať už ochranný, nebo jako revolty. Nikdo nevíme, jsme-li nositelem viru a tak právě použitá rouška může být časovanou bombou.


Jednotlivé roušky po použití zabalte do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku a vhoďte do směsného odpadu. Není vhodné vyhazovat je „jen tak“ volně do odpadkového koše.
Roušky neponechávejte doma povalovat. Zejména máte-li děti.
Roušky nevhazujte volně do odpadkového koše nebo do veřejných odpadkových košů.
Máte-li jich víc, vkládejte je do dobře uzavíratelného plastového pytle. Doporučuje se vkládat do pytlů dvou, co nejpečlivěji uzavřít, a jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytel s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný odpad. Nenechávejte je vedle! Můžete tím ohrozit pracovníky svozových firem, bezdomovce a vlastně každého.
Můžete-li, spalte je v kamnech.
I když šijete roušky z biomateriálů, nevhazujte je v žádném případě na kompost, ani do kontejnerů na bioodpad.
Pokud používáte šátky nebo šály a nechcete je vyhodit (což je však optimální řešení), perte je za vysokých teplot a nebojte se přidat kapku desinfekce, Sava.

Výše uvedené se vztahuje jak na roušky zakoupené v obchodech, tak i na roušky ušité doma. A to bez ohledu na materiál.


Informujte se o funkci respirátorů. Jejich nesprávné použití je nebezpečné.


Ve zdravotnických zařízeních podléhá likvidace roušek a respirátorů přísným pravidlům. O zdravotnickém odpadu si můžete přečíst více ZDE.


Jak zodpovědně a bezpečně zacházet s domácími odpady v karanténě si přečtěte ZDE na webu EnviWeb.


Všeobecně o rouškách ZDE.

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Projekt není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu