top of page

Jak likvidovat roušky?


Zákon si s takovou věcí, jako je podomácku ušitá zdravotní rouška, nedokáže poradit. Nezná ji. Nicméně vzhledem k tomu, co se kolem nás děje, je dobré, aby zákon zastoupil zdravý rozum. Nicméně „rouškování“ je třeba brát s rozumem. Lhostejno jak se k rouškám stavíte a jaký máte názor na jejich nošení, stávají se odpadem, o který se příliš nezajímáme. A to je nezpochybnitelný fakt.


Například organizace WWF varuje, že pokud globálně správným způsobem nezlikvidujeme alespoň 11% použitých roušek, skončí jich v mořích a řekách až 10 milionů kusů. Zvýšené množství odpadů pocházejících z jednorázových předmětů, jejichž existence je spojena s pandemií covidu se stává problémem v některých zemích, kde odpadové hospodářství není na dostatečné úrovni. Jde například o Itálii.


Rouškám je věnována maximální možná pozornost jako možné ochraně před nákazou. Kromě toho se z nich stal během neuvěřitelně krátké doby obchodní artikl. Roušky s různými grafickými motivy dnes najdete na každém roku. Příležitosti se chopili nejenom všímaví asijští prodejci, ale i nejedna firma začala používat roušku jako hloupou formu propagace. Jak dlouho budeme roušky muset nosit nevíme. Logické je to, že čím déle, tím jich vznikne více a tím více se jich stane i odpadem.


Hrozí nám totiž nebezpečí, že roušky budou kopírovat situaci, které nyní čelíme například s plastovým odpadem. Dlouhou dobu jsme problematiku zacházení s plasty podceňovali a nyní jen velmi těžko hledáme řešení, jak alespoň následky nevhodného zacházení s nimi zmírnit. Totéž může nastat v případě roušek.


Únava z jejich nošení se přesouvá i do laxního přístupu jejich likvidace. Přečtete-li si řádky níže, které pocházejí z března tohoto roku, zřejmě se jen pousmějete. Běžně již roušky nosíme po kapsách, necháváme doma na policích, na stolech v restauracích, vyhazujeme do odpadkových košů. Nicméně jakýkoli způsob jejich likvidace (bez ohledu na hygienický aspekt), díky kterému se nedostanou do volného prostředí, je zásadní.


Roušky jsou potencionálně infekční odpad - nepodceňujme to. Z jistého úhlu pohledu se jedná o nebezpečný infekční odpad. Tedy odpad, který je mnohem nebezpečnější, než všechna plastová brčka dohromady.


Jak likvidovat roušky podle pravidel


Jednotlivé roušky po použití zabalte do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku a vhoďte do směsného odpadu. Není vhodné vyhazovat je „jen tak“ volně do odpadkového koše. Protože pak to celé ztrácí smysl, viďte?
Roušky neponechávejte doma povalovat. Zejména máte-li děti.
Roušky nevhazujte volně do odpadkového koše nebo do veřejných odpadkových košů. Pak celá rouškománie nemá smysl.
Podle rady MZ vkládejte je do dobře uzavíratelného plastového pytle. Doporučuje se vkládat do pytlů dvou, co nejpečlivěji uzavřít, a jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytel s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný odpad. Nenechávejte je vedle! Můžete tím ohrozit pracovníky svozových firem, bezdomovce a vlastně každého.
Můžete-li, spalte je v kamnech.
I když šijete roušky z biomateriálů, nevhazujte je v žádném případě na kompost, ani do kontejnerů na bioodpad.
Pokud používáte šátky nebo šály a nechcete je vyhodit (což je však optimální řešení), perte je za vysokých teplot a nebojte se přidat kapku desinfekce, Sava.

Výše uvedené se vztahuje jak na roušky zakoupené v obchodech, tak i na roušky ušité doma. A to bez ohledu na materiál.


Informujte se o funkci respirátorů. Jejich nesprávné použití je nebezpečné.


Ve zdravotnických zařízeních podléhá likvidace roušek a respirátorů přísným pravidlům. O zdravotnickém odpadu si můžete přečíst více ZDE.


Jak zodpovědně a bezpečně zacházet s domácími odpady v karanténě si přečtěte ZDE na webu EnviWeb.


Všeobecně o rouškách ZDE.

 

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page