Jak likvidovat roušky?


Zákon si s takovou věcí, jako je podomácku ušitá zdravotní rouška, nedokáže poradit. Nezná ji. Nicméně vzhledem k tomu, co se kolem nás děje, je dobré, aby na místo zákona nastoupil zdravý rozum. A svéprávnost. Nicméně „rouškování“ je třeba brát s rozumem. Lhostejno jak se k rouškám stavíte a jaký máte názor na jejich nošení, stávají se odpadem, o který se příliš nezajímáme.


Tyhle roušky buď svět zachrání, nebo nezachrání. Vědci, odborníci, politici, výrobci... prostě všichni, kterých se roušky tak či onak dotýkají, se budou do krve hádat. Jednak aby potvrdili správnosti svých rozhodnutí. Anebo aby si zajistili poslušnost vyvolanou strachem. Bylo až úsměvné sledovat, jak protichůdné názory se potkávaly. Závěr? Věda úplně všechno neví. A jak říká klasik, to, co neví, často vysvětluje tím, co ví. Jenomže pořád tady máme ty roušky, které přinejmenším splnily svou roli psychologickou, protože podporovaly v lidech strach a povzbuzovaly stádní jednotnost.


Takže roušky


Roušky jsou potencionálně infekční odpad - nepodceňujme to. Z jistého úhlu pohledu se jedná o nebezpečný infekční odpad. Tedy odpad, který je mnohem nebezpečnější, než všechna plastová brčka dohromady. Je třeba, abychom s použitými rouškami zacházeli obezřetně. Ponechme stranou jejich význam. Ať už ochranný, nebo jako revolty. Nikdo nevíme, jsme-li nositelem viru (a lhostejno zda-li jde o covid, nebo jinou chřipku) a tak právě použitá rouška může být opomíjeným nebezpečím.


Jednotlivé roušky po použití zabalte do mikrotenového (nebo igelitového) sáčku a vhoďte do směsného odpadu. Není vhodné vyhazovat je „jen tak“ volně do odpadkového koše. Protože pak to celé ztrácí smysl, viďte?
Roušky neponechávejte doma povalovat. Zejména máte-li děti.
Roušky nevhazujte volně do odpadkového koše nebo do veřejných odpadkových košů. Opět, pak celá rouškománie nemá smysl.
Máte-li jich víc, vkládejte je do dobře uzavíratelného plastového pytle. Doporučuje se vkládat do pytlů dvou, co nejpečlivěji uzavřít, a jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytel s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný odpad. Nenechávejte je vedle! Můžete tím ohrozit pracovníky svozových firem, bezdomovce a vlastně každého.
Můžete-li, spalte je v kamnech.
I když šijete roušky z biomateriálů, nevhazujte je v žádném případě na kompost, ani do kontejnerů na bioodpad.
Pokud používáte šátky nebo šály a nechcete je vyhodit (což je však optimální řešení), perte je za vysokých teplot a nebojte se přidat kapku desinfekce, Sava.

Výše uvedené se vztahuje jak na roušky zakoupené v obchodech, tak i na roušky ušité doma. A to bez ohledu na materiál.


Informujte se o funkci respirátorů. Jejich nesprávné použití je nebezpečné.


Ve zdravotnických zařízeních podléhá likvidace roušek a respirátorů přísným pravidlům. O zdravotnickém odpadu si můžete přečíst více ZDE.


Jak zodpovědně a bezpečně zacházet s domácími odpady v karanténě si přečtěte ZDE na webu EnviWeb.


Všeobecně o rouškách ZDE.

  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon
trideniodpadu.cz kontakt

© 2007 - 2020 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

KONTAKT

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Kniha 7 pádů dpadu