top of page

Biouhel. Seznamte se.


Biouhel je další možností, jak zpracovávat bioodpad. A velmi jednoduchou. Byla a je využívaná na mnoha místech naší planety. Její přínos znali již amazonští Indiáni. Biouhel může dát odpověď na otázku, co se zbytky po fermentačních procesech. Tedy s kompostem nebo digestátem (digestát je odpad bioplynových stanic). Bavit se tu tedy budeme vlastně nejen o tom, co s bioodpadem, ale i co s odpadem ze zpracování odpadu. Ano, protože i zpracování odpadu produkuje odpad. A to platí nejen o bioplynových stanicích nebo kompostárnách.

Biouhel se vyrábí karbonizací. Jde o obdobný proces, při kterém se vyrábí dřevěné (dřevěné) uhlí. Rozdíl je v surovině. Tou může být jakákoliv rostlinná biomasa nebo zmíněné zbytky po fermentaci Produktem karbonizace je materiál podobný jemnozrnnému uhlí, který obsahuje především uhlík ve stabilní formě. Říká se mu biouhel (z anglického biochar).


Na rozdíl od dřevěného uhlí ale není určen k pálení. Biouhel by měl končit v zemědělské půdě. Díky svým vlastnostem může zásadně zlepšit kvalitu půdy, její schopnost zadržet vodu, odolnost proti erozím a přispět k rozvoji zdravých mikroorganismů. Ukládáním biouhlu do půdy lze doplnit deficit stabilního půdního uhlíku, způsobený bezohlednou velkozemědělskou činností provozovanou v posledních desetiletích.

Využití biouhlu může snížit potřebu vytrvalého chemického hnojení a následných průsaků zbytků těchto hnojiv do spodních, ale i povrchových vod. Další výhodou může být snížení emisí skleníkových plynů.

Biouhel je poměrně mladým tématem, u jehož počátku byl projev profesora Lehmana v americké Sněmovně reprezentantů z června 2009.

Hlavní budoucí trh pro uplatnění biouhlu je v přechemizovaném zemědělství. Zemědělci budou opatrní v nákupu pomocné půdní látky (biouhlu) na základě vědeckých studií z maloparcelových pokusů. Nebo na doporučení rolníka ze střední Afriky (který přidává biouhel do půdy po generace a ani neví, že se tomu tak říká). Biouhel je bezesporu velmi zajímavé řešení. Mohl by potvrdit, že naši předkové, dokázali hospodařit rozumně a bez chemie a že poučit se od nich není zas tak špatný nápad. Nebo...?

Zajímavé odkazy

O biouhlu s vědeckým přístupem ZDE.

Text a foto použito se svolením biouhel.cz


 

bottom of page