Biouhel. Seznamte se.


Biouhel je další možností, jak zpracovávat bioodpad. A velmi jednoduchou, chce se říct. Pro úředníky a běžné zemědělce je to možná velká novinka. Ovšem tahle dnešní novinka byla a je využívaná na mnoha místech naší planety. Její přínos znali již amazonští Indiáni. Tenhle biouhel může dát odpověď na otázku, co se zbytky po fermentačních procesech. Tedy s kompostem nebo digestátem (digestát je odpad bioplynových stanic). Bavit se tu tedy budeme vlastně nejen o tom, co s bioodpadem, ale i co s odpadem ze zpracování odpadu. Ano, protože i zpracování odpadu produkuje odpad. A to platí nejen o bioplynových stanicích nebo kompostárnách.

Biouhel se vyrábí karbonizací. Jde o obdobný proces, při kterém se vyrábí dřevěné (dřevné) uhlí. Rozdíl je v surovině. Tou může být jakákoli rostlinná biomasa nebo zmíněné zbytky po fermentaci Produktem karbonizace je materiál podobný jemnozrnnému uhlí, který obsahuje především uhlík ve stabilní formě. Říká se mu biouhel (z anglického biochar).

Na rozdíl od dřevného uhlí ale není určen k pálení. Biouhel by měl končit v zemědělské půdě. Díky svým vlastnostem může zásadně zlepšit kvalitu půdy, její schopnost zadržet vodu, odolnost proti erozím a přispět k rozvoji zdravých mikroorganismů. Ukládáním biouhlu do půdy lze doplnit deficit stabilního půdního uhlíku, způsobený zběsilou a bezohlednou velkozemědělskou činností v posledních desetiletích.

Takovéto využití biouhlu může snížit potřebu vytrvalého chemického hnojení (ať se to Agrofertu líbí, nebo ne) a průsaků zbytků těchto hnojiv do spodních, ale i povrchových vod. Další výhodou může být snížení emisí populárních skleníkových plynů.

Biouhel je poměrně mladým tématem, u jehož počátku byl projev profesora Lehmana v americké Sněmovně reprezentantů z června 2009. Dnes ale už existuje i Evropský certifikát biouhlu a Evropská unie podporuje jeho výzkum v nadnárodním projektu COAST. Připravuje se i evropské schválení biouhlu jako pomocné půdní látky v zemědělství.

Hlavní budoucí trh pro uplatnění biouhlu je ve zbídačeném zemědělství. Tedy v oboru, který je masivně dotován a na druhé straně prostřednictvím systému distribučních řetězců tlačen k minimálním cenám produkce. Zemědělci budou opatrní v nákupu pomocné půdní látky (biouhlu) na základě vědeckých studií z maloparcelových pokusů nebo na doporučení rolníka ze střední Afriky (který přidává biouhel do půdy po generace a ani neví, že se tomu tak říká). Biouhel je bezesporu velmi zajímavé řešení. Mohl by potvrdit, že naši předkové, dokázali hospodařit rozumně a bez chemie a že poučit se od nich není zas tak špatný nápad.

Více informací i biouhlu si přečtete ZDE (odkaz na stránky biouhel.cz)

Zajímavé odkazy

O amazonských indiánech.

O biouhlu s vědeckým přístupem ZDE.

Text a foto použito se svolením biouhel.cz

#biouhel #bioodpad

Kniha 7 pádů dpadu
Třidění odpadu CZ logo

© 2007 - 2021 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Tento web není dotovaný z veřejných zdrojů.

Logo © Designology