top of page

Směrnicemi proti vajglům


Odpad cigaretové nedopalky

Kde jsou ty časy, kdy cigarety v reklamách doporučovali lékaři. Věda pokročila. A kde jsou ty časy, kdy cigarety v reklamách doporučovali kovbojové, dobrodruhové nebo sličné dámy. I vkus se změnil. Víme tedy, že kouření škodí zdraví a neodpovídá současným společenským normám. Ok. Ale přesto existují miliony těch, kterým je toto šumák a o své potěšení (nebo závislost, chcete-li) se nehodlají připravit. No nic. Bez ohledu na to, jak věda moudří a vkus se mění, cigaretové nedopalky zůstávají. Jsou jich miliardy miliard a patří mezi nejčastěji vyhazovaný plastový odpad. Ano, cigaretový filtr je plast (říkají to i ty pomatené piktogramy, které se nyní začínají podle směrnice EU na cigaretových krabičkách objevovat). Kolik se jich vyhodilo a dostalo do volné přírody nikdo neví. To však nebrání statistickým fetišistům k úvahám a závěrům, kterými se pak řídíme. Lhostejno jaká jsou ve statistikách čísla, jsou každopádně závratná. A množsví jedovatých látek, které se z nich uvolnilo, jakbysmet.


Cigaretový nedopalek se rozkládá až 15 a více let. A po celou tu dobu ze sebe uvolňuje jedovaté látky.


Reklama tabákové výrobky

Ponechme stranou škodlivý vliv kouření na naše zdraví. Podívejme se na cigaretu jako na odpad. Tedy něco, co dosloužilo a v podobě nedopalku s filtrem se toho potřebujeme zbavit. Logika věci nám říká, že ideální by bylo rozmístit na co nejvíce místech popelníky, aby (odpovědní) kuřáci do nich mohli své vajgly odhodit. Stejná logika věci říká, že by bylo moudré cíleně informovat o škodlivosti odhozených nedopalků na krabičkách cigaret a na místech, kde se tabákové výrobky prodávají, viďte? Jednoduchá logika, která se aplikuje na jiné druhy odpadů, se na cigaretové nedopalky nevztahuje. A přitom se rovněž jedná o odpad, jako kterýkoliv jiný. Nebo snad ne?


Piktogram, plast ve filtru

Paradoxně se na krabičkách cigaret uvádí pomocí bizarních piktogramů pouze to, že obsahují plast (což je mimochodem fakt, o kterém mnoho lidí nemá ponětí). Což je jakýsi následek protiplastové hysterie nedávné doby. O jedech ani muk! Hloupé, viďte?


V tažení proti kuřákům (a současně neustálému zdražování pekelně zdaněných tabákových výrobků) se objevil tradiční přístup, který používáme v situaci, kdy nemáme řešení: zákaz. Zakazujeme tak kouření. Na tom není chraň bůh nic špatného. Ale díky zákazům zapomínáme na to, že existuje bezpočet míst, kde kouření zakázat nelze. A v neposlední řadě i to, že zákazy jsou od toho, aby se porušovaly, že? Výsledek? Masivní úbytek popelníků a absence jakékoli snahy konkrétními kroky zabránit tomu, aby se vajgly dostávaly do našeho životního prostředí jako volný odpad. Tedy přesný opak toho, co by udělal každý, jehož mysl není svázána byrokracií, politickou korektoností a neznalostí obyčejného lidského chování. Ano, jistěže budou kuřáci, kteří budou dál odhazovat nedopalky na zem. Ale přestaneme sbírat plastový odpad kvůli těm, kteří ho netřídí?


Veřejný koš na odpadky s popelníkem

Těžko odhadnout jaké kreativní směrnice vznikají v zasedačkách v Bruselu. A k čemu v praxi budou dobré. Nicméně pravdou je, že se již nahlas hovoří o tom, že výrobci cigaret založí něco na způsob kolektivního systému, který bude obcím hradit náklady za úklid cigaretových nedopalků. Říká se, že výrobci investují do vývoje filtru, který nebude na bázi acetátu celulózy, který je obtížně rozložitelný plast. Nikde jsem ale nezaznamenal směrnici nebo jinou více či méně praktickou aktivitu, který by vedla k navýšení počtu popelníků na veřejných prostranstvích. Na odpadkových koších. Tedy praktické kroky, které by snížily množství nedopalků, které se dostanou do kanalizace, na trávníky, do lesů a všude tam, kam je vítr a voda zanesou. Proč nejsou na obalech cigaret informace o tom, co se stane, když kuřák odhodí vajgl na zem. Nebo snad ještě někoho zajímá vágní varování nebo fotografie, na které už si kuřáci dávno zvykli? Výjimkou budiž kampaň cigaretovník. Pokud tohle je začátek jiného pohledu na vajgly jako na odpad, začali jsme sice pozdě, ale přece.


Na závěr dovolte promo projektu bezvajglu.cz, který právě jedním z konkrétních praktických kroků k omezení množství cigaretových nedopalků je.


Výrobce tzv. e-cigaret IQOS Philip Morris zahájil sběr a recyklaci použitých náplní. Nicméně firma sama v nadšeném článku na svém webu záhadně konstatuje, že sebrané naplně použije ke „zkoumání možnosti recyklace, případně k výrobě energie“.


(jp)

 

Kniha 730
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page