EDITORIAL
EXISTUJE ODPADOVÁ NULA?
Archiv >>

Absolutní nula je prý hypotetický stav látky, ve které se zastaví veškerý tepelný pohyb částic. Takže absolutní nula zřejmě existovat může. Ale v oblasti produkce odpadů? Tu a tam se můžeme setkat s někým, kdo o sobě tvrdí, že produkuje nulový odpad. Je těžké si představit, že někdo v garsonce odpad produkovat nebude. Už jen to, že svítí, topí, používá vodovod, kanalizaci a záchod, mu znemožní prohlašovat o sobě to, že neprodukuje žádný odpad. To, že nebude vyhazovat nic do odpadkového koše, neznamená, že nebude produkovat odpad. Pouze nebude nic vyhazovat do odpadkového koše. Ale stále se jeho existence v garsonce bude někde spolupodílet na vzniku odpadu. Minimálně v elektrárně, teplárně, čističce vody nebo v továrnách, kde se vyrábějí produkty, které používá. Z toho vyplývá, že termín bezodpadová domácnost nebo bezodpadová firma by měl být chápán spíše jako eufemismus. Takže i kdyby dotyčný jedinec svou garsonku prodal, odstěhoval se na venkov, pěstoval si zeleninu na zahrádce a pojídal výhradně svépomocí vypěstované maso (nebo se rovnou stal veganem), pořád bude produkovat odpad. Cokoli si koupí nebo použije, se musí někde vyrobit, někam dopravit.  Jde o to, že vše funguje v rámci infrastruktury, která někde odpad generuje, a každý z nás je za něj svým dílem zodpovědný. Myšlenku produkce nulového odpadu bychom měli v její nadšené rovině opustit. Stává se z ní totiž výraz bez konkrétního obsahu. Podobně jako dopadly termíny světový mír, veřejné blaho nebo společný cíl. Ale to neznamená, že si z nich nemůže alespoň něco vzít. 

VIRGA_KNIHA.jpg
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon

© 2007 - 2019 TŘÍDĚNÍODPADU.CZ | CONCEPT42

Projekt není dotovaný z veřejných zdrojů.

750_wide.jpg